Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit ministerie i bestond in 2010-2017 en hield zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie was belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving.

Tot 2010 viel de politie zowel onder Justitie als Binnenlandse Zaken (met Defensie als verantwoordelijk ministerie voor de Marechaussee). In 2017 werd de naam gewijzigd in 'Justitie en Veiligheid i'.

 

Meer over