32538 NL - wetsvoorstel
Kaderwet veteranen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 oktober 2010 ingediend door de minister van Defensie, Van Middelkoop i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat veteranen het Koninkrijk der Nederlanden als militair hebben gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel door deelname aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde en dat de erkenning van de verdiensten van veteranen en de waardering die aan hen op grond van hun verdiensten toekomt, moeten worden bevorderd en dat tevens de zorg die veteranen en hun relaties in voorkomend geval nodig hebben als gevolg van het dienen onder oorlogsomstandigheden of van deelname aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde, moet worden gewaarborgd.

In juni 2010 hebben vier Tweede Kamerleden een vergelijkbaar wetsvoorstel ingediend: 32414 - Veteranenwet i

1.

Volledige titel

Bevordering van de erkenning van en de waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorg voor veteranen (Kaderwet veteranen)

2.

Documenten

(10 stuks)

2 21 oktober 2010, koninklijke boodschap, nr. 1     KST325381
Koninklijke boodschap
 
2 21 oktober 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST325382
Voorstel van wet
 
2 21 oktober 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST325383
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.