32562 NL - wetsvoorstel
Wijziging van wetten betreffende de rechterlijke organisatie in verband met de behandeling van vreemdelingenzaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 november 2010 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om met het oog op een effectieve vreemdelingenrechtspraak na de inwerkingtreding van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie de bestaande wijze van behandeling van vreemdelingenzaken te kunnen voorzetten en in die wet en de Wet op de rechterlijke organisatie enkele wetstechnische aanpassingen aan te brengen, onder andere in verband met gemeentelijke herindelingen en het overgangsrecht.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de behandeling van vreemdelingenzaken en enkele wetstechnische aanpassingen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(22 stuks)

2 29 november 2010, koninklijke boodschap, nr. 1     KST325621
Koninklijke boodschap
 
2 29 november 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST325622
Voorstel van wet
 
2 29 november 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST325623
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.