COM(2005)242 EU - Verslag
Ervaring die is opgedaan met de werkzaamheden die zijn uitgevoerd overeenkomstig Verordening 1172/98 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ervaring die is opgedaan met de werkzaamheden die zijn uitgevoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei 1998 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg

officiële Engelstalige titel

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on experience acquired in the work carried out pursuant to Council Regulation (EC) No 1172/98 of 25 May 1998 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2005)242 NLEN
Extra COM-nummers COM(2005)242
Celex-nummer i 52005DC0242

2.

Key dates

Document 06-06-2005
Online publicatie 06-06-2005

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.