COM(2001)313 EU - Mededeling
Werkgelegenheids- en sociaal beleid: een kader voor het investeren in kwaliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comite en het Comite van de Regio's - Werkgelegenheids- en sociaal beleid: een kader voor het investeren in kwaliteit

officiële Engelstalige titel

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Employment and social policies: a framework for investing in quality
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2001)313 NLEN
Extra COM-nummers COM(2001)313
Celex-nummer i 52001DC0313

2.

Key dates

Document 21-06-2001
Online publicatie 21-06-2001

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.