COM(2001)678 EU - Mededeling
Europese ruimte voor levenslang leren realiseren - "Plan je voor één jaar, dan plant graan. Plan je voor tien jaar, dan plant bomen. Plan je voor het leven, dan geef mensen onderwijs en scholing." Chinees spreekwoord: Guanzi (ongeveer 645 v. Chr.)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Mededeling van de Commissie - Een Europese ruimte voor levenslang leren realiseren - "Plan je voor één jaar, dan plant graan. Plan je voor tien jaar, dan plant bomen. Plan je voor het leven, dan geef mensen onderwijs en scholing." Chinees spreekwoord: Guanzi (ongeveer 645 v. Chr.)

officiële Engelstalige titel

Communication from the Commission - Making a European Area of Lifelong Learning a Reality - "When planning for a year, plant corn. When planning for a decade, plant trees. When planning for life, train and educate people." Chinese proverb: Guanzi (c. 645BC)
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2001)678 NLEN
Extra COM-nummers COM(2001)678
Celex-nummer i 52001DC0678

2.

Key dates

Document 21-11-2001
Online publicatie 21-11-2001

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.