COM(2008)865 EU - Mededeling
Geactualiseerd strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Een geactualiseerd strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding

officiële Engelstalige titel

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - An updated strategic framework for European cooperation in education and training
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2008)865 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2008)3048; SEC(2008)3047
Celex-nummer i 52008DC0865

2.

Key dates

Document 16-12-2008
Online publicatie 16-12-2008

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.