COM(2010)335 - Jaarverslag 2010 over het ontwikkelingsbeleid en het beleid inzake externe bijstand van de EU en de tenuitvoerlegging daarvan in 2009 SEC(2010)773 - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 november 2020
kalender

COM(2010)335 EUe - Verslag
Jaarverslag 2010 over het ontwikkelingsbeleid en het beleid inzake externe bijstand van de EU en de tenuitvoerlegging daarvan in 2009 SEC(2010)773

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Verslag i is opgesteld door de Dienst voor samenwerking EuropeAid (AIDCO) i van de Europese Commissie en op 28 juni 2010 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Jaarverslag 2010 over het ontwikkelingsbeleid en het beleid inzake externe bijstand van de Europese Unie en de tenuitvoerlegging daarvan in 2009 SEC(2010)773

officiële Engelstalige titel

Report from the Commission to the Council and the European Parliament - Annual Report 2010 on the European Union's development and external assistance policies and their implementation in 2009 SEC(2010)773
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2010)335 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2010)773
Celex-nummer i 52010DC0335

2.

Key dates

Document 28-06-2010
Online publicatie 28-06-2010

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.