COM(2010)673 - EU-interneveiligheidsstrategie in actie: vijf stappen voor een veiliger Europa - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

COM(2010)673 EUe - Mededeling
EU-interneveiligheidsstrategie in actie: vijf stappen voor een veiliger Europa

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Mededeling i is opgesteld door het Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME) i van de Europese Commissie en op 22 november 2010 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD De EU-interneveiligheidsstrategie in actie: vijf stappen voor een veiliger Europa

officiële Engelstalige titel

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2010)673 NLEN
Extra COM-nummers COM(2010)673
Celex-nummer i 52010DC0673

2.

Key dates

Document 22-11-2010
Online publicatie 25-11-2010

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.