Binnenhofblog 41

Met dank overgenomen van P.M.M. (Pierre) Heijnen i, gepubliceerd op maandag 13 december 2010.

Over onder meer binnenhofblogs, verkiezingskoorts, Wikileaks en sportieve verrichtingen.

Binnenhofblogs

Ruim 4 jaar geleden ben ik begonnen met een wekelijkse "Campagneblog", na mijn installatie als kamerlid "Binnenhofblog". In deze jaren heb ik u bijna iedere week lastig gevallen met het wel en wee op het Binnenhof en uiteenlopende observaties in mijn geliefde Den Haag. 4 jaar geleden was "bloggen" al lang niet meer hot, maar gelet op de reacties, was het de moeite waard. Uitgezonderd de zomervakantie, heb ik nagenoeg iedere week wel een blog afgeleverd, bij elkaar zeker 160! Naar het aantal lezers moet ik gissen: de bezoekersaantallen op mijn site en die van de Haagse PvdA samen overstijgen de 1000 per week ruimschoots, maar dat zegt weinig over het aantal lezers van mijn blog. De afgelopen tijd bleek het moeilijk de discipline van een wekelijkse blog vol te houden. Dat komt doordat de snelheid op de sociale media met facebook en twitter sterk is toegenomen. Een terugblik over een afgelopen week legt het af tegen het op de voet volgen van de politiek. Ik doe mee op twitter en facebook met inmiddels honderden volgers en "vrienden" en merk dat dit in de plaats is getreden van de blogs. Vanaf heden publiceer ik niet iedere week meer een Binnenhofblog. Ik ga terug naar een frequentie van één keer per maand. Deze zullen dan niet meer het karakter hebben van een terug- of vooruitblik, maar veeleer van observaties. Als u de wekelijkse Binnenhofblogs mist, hoop ik dat u me voortaan wilt volgen op twitter en/of facebook.

Verkiezingskoorts

Na een koortsaanvalletje vanwege de griepprik, ben ik nu geveld door een stevige verkoudheid. Maar de echte koorts heeft ook al toegeslagen: verkiezingskoorts. Begin maart moeten we dit kabinet een geweldige slag toebrengen en voorkomen dat het een meerderheid krijgt in de 1e kamer. Dit kabinet legt de rekening van de crisis eenzijdig neer bij de gewone man en vrouw, weigert de banken en de rijken aan te slaan voor de kosten van de crisis en draagt bij aan een verziekt maatschappelijk klimaat waarin iedere moslim als een potentiele terrorist, potenrammer of jodenhater wordt beschouwd. Het Plein was de afgelopen weken al het demonstratietoneel van kunstenaars, leraren, wsw-ers, studenten en de ontwikkelingsorganisaties. Het wachten is op de politie-agenten, soldaten, ambtenaren, patienten, huurders, kortom op al die gewone Nederlanders die smachten naar een eerlijker beleid. Zij kunnen demonstreren en zij kunnen hun stem uitbrengen, begin maart tegen dit kabinet. Doet u ook mee?

Over verkiezingen gesproken.....

Afgelopen week een overleg met Donner over het verloop van de afgelopen verkiezingen. Bijna iedereen zou wel terugwillen naar de stemcomputer, maar er is bijna geen enkel land dat er in voldoende mate op vertrouwt; allemaal bang voor een verkiezingsleak. Zelf heb ik gewezen op het grote aantal mensen dat geen stempas ontvangt vanwege onjuiste inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Donner heeft nu een onderzoek beloofd naar de relatie niet-stemmers en vervuling GBA. Bijna alle partijen willen op mijn voorstel dat Donner kijkt naar de wijze waarop men in het buitenland peilingen op of kort voor de verkiezingsdag verbiedt. Tijdens de laatste verkiezingen wilde de Hond nog voor het sluiten van de stembus peilingen publiceren! Verder interessante discussies over stemmen op zondag en stemrecht vanaf 16 jaar. Ikzelf zie veel voordelen bij het stemmen op zondag voor de aandacht in de media, voor de opkomst en voor de kwaliteit van de bezetting van de stembureaus. Bijna ieder buitenland doet het. Voor zeer principiele orthodoxe Christenen, moeten we een oplossing vinden (stemmen op zaterdag in deel van stembureaus?). 16 jaar vind ik wel een goed idee, maar veel (ook jonge) mensen reageerden negatiever dan ik had ingeschat.

Wikileaks

Het klinkt sympathiek. Een kleine actiegroep die de machtige VS een hak zet door al het diplomatieke berichtenverkeer on line te zetten. Nerds die gebruikmaken van de informatietechnologie om de gevestigde macht aan te vallen en alle, ook geheime, informatie te openbaren. Maar toch heb ik ook second thoughts. En die liggen vooral bij het dilemma tussen openbaarheid en privacy. Hebben ambtenaren geen recht op bescherming van hun persoonlijke beleidsopvatting? Kan deze openbaarheid niet leiden tot juist minder interne tegenspraak bij de overheid en in bedrijven? Als meer democratie beoogt wordt door Wikileaks, kan het resultaat weleens omgekeerd zijn: dictatriaal geleidde organisaties. En hoe zit het met de privacy? Hoelang duurt het nog voordat de persoonlijke gegevens van mensen met een uitkering op de digitale straat liggen? En zijn persoonlijke medische gegevens niet interessant voor recruiters of zorgverzekeraars in landen met nog meer marktwerking in de zorg? De politiegegevens van politici en bekende Nederlanders, hoe onschuldig ook, zijn al langer publiek digitaal bezit. Er is sprake van een echte paradox. Want vanuit dezelfde beweging die voortdurend waarschuwt tegen aantasting van de privacy van de burger door grote electronische databestanden van overheden en bedrijven, doet er alles aan deze bestanden te kraken. En ikzelf geloof niet dat de toekomst ligt in een wereld zonder informatietechnologie.

16-jarig Hageneesje valt Master-card aan

Het appeleert wel aan mijn trotse Haagse gevoel: de 16- jarige Jeroen van het Haagse Populiercollege die als een digitale verzetsstrijder het opneemt voor Wikileaks. En aan mijn lang geleden afgezworen puberale romantische gevoelens. In zijn ogen is het vermoed ik een soort digitale blokkade-aktie, vergelijkbaar met de fysieke blokkade-akties van mijn generatie voor de deuren van de Zuiafrikaanse of Spaanse ambassade als daar de mensenrechten werden geschonden. Wij hoefden er in ieder niet voor de gevangenis in en zeker geen 3 plus 13 dagen. Zou een goed gesprek met hem en z'n ouders en als taakstraf computerles geven in het bejaardentehuis geen betere optie zijn?

Sportief front

Binnenkort start de training voor de CPC 2011. Dat wordt weer woekeren met de traninigstijd gelet op de samenloop met de verkiezingscampagne. Maar we gaan ervoor. De uitgangspositie is goed: 7-heuvelenloop 2 weken geleden 1.24.58. Mijn idee voor de CPC: honderden deelnemers in ADO-Den Haag-shirt. Om waardering te uiten voor de prestaties dit seizoen. En om te benadrukken dat we allemaal sportieve Hagenezen zijn. 3 jaar geleden was ik de enige deelnemer in ADO-shirt, vorig jaar waren het er tenminste 4. Wie doet mee?