32582 - Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I) - EU monitor

EU monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

32582 nl - Europees voorstel/­Europese mededeling
Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstel: Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I) (COM(2010)748)

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een subsidiariteitsbezwaar gemaakt:

4.

Documenten

(18 stuks)

V 23 december 2010, 32582     BLG93414
Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I) (Engelse versie) (bijlage bij 32582,nr.1) -
 
2 23 december 2010, brief, nr. 1     KST325821
Brief commissie; Reminder dat het voorstel is geselecteerd voor een subsidiariteitstoets, c.q. mogelijke plaatsing van een behandelvoorbehoud - Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I)
 
2 16 februari 2011, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 2     KST325822
Brief commissie; Concept-brief van de Kamervoorzitters aan de Europese Commissie inzake toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.