32605 NL - beleidsdossier
Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 67 moties ingediend.

3.

Documenten

(440 stuks)

2 25 januari 2011, brief, nr. 1     KST326051
Brief regering; Aanbieding Kabinetsreactie WRR-rapport "Minder pretentie, meer ambitie"
 
2 28 maart 2011, brief, nr. 2     KST326052
Brief regering; Focusbrief ontwikkelingssamenwerking
 
2 3 mei 2011, brief, nr. 3     KST326053
Brief regering; Nadere uitwerking van het beleid op gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en hiv/aids
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.