Januariblog

Met dank overgenomen van P.M.M. (Pierre) Heijnen i, gepubliceerd op zaterdag 22 januari 2011.

Over onder meer www.twitter.com/pierreheijnen, 4 maart aanstaande, Donner als Epke Zonderland en de studentendemonstratie.

www.twitter.com/pierreheijnen (ook via Facebook)

Verslavend is dat, ik heb de neiging om de hele dag verslag te doen van activiteiten en politieke opvattingen (ik maak het niet zo bont als sommige anderen die ook allerlei privé-dingen op het net gooien). Het is lekker snel, mensen reageren, ook de pers. Er is één nadeel, ik neem niet meer de tijd voor mijn Binnenhofblogs. Heb daar trouwens wel opmerkingen over gekregen. Vandaar deze editie. Maar schroom niet mij te volgen via Twitter, er kunnen er nog een paar bij!

4 maart aanstaande

De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn achter de rug. Dankzij de opkomst in Den Haag en andere grote steden haalt de PvdA en de rest van de oppositie zoveel stemmen, dat Rutte c.s. geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. Binnen enkele maanden blijkt de situatie onwerkbaar en gaan we opnieuw naar de stembus. Er komt een coalitie met de PvdA, die geen achttien maar twaalf miljard bezuinigt, de vennootschapsbelasting voor grotere bedrijven niet verlaagt, multinationals en banken ook laat bijdragen aan de bestrijding van de crisis, een 60%-tarief invoert voor hoge inkomens, geen JSF aanschaft, onderwijs, cultuur, veiligheid en de reïntegratie van zwakke groepen op de arbeidsmarkt ontziet, de woningmarkt weer aan de praat krijgt, een inkomensafhankelijke premie invoert in de zorg, met gerichte innovatie de milieu- en klimaatproblemen aanpakt, voluit in Europa inzet op beteugeling van de financiële sector, alle mensen ongeacht hun afkomst, geaardheid, geloof of aantal paspoorten gelijk behandelt.

Kan dat? Ja, dat kan! Wij kunnen de komende maanden de kiezers over de streep trekken en via de Provinciale Staten een Eerste Kamer kiezen die een stok steekt tussen de spaken van dit kabinet. Want het kan eerlijker. De rekening hoeft niet eenzijdig te worden neergelegd bij gewone mensen. Het moet eerlijker. Doe mee met de campagne. Op straat, en als dat niet lukt via het internet. De Tweede Kamerfractie gaat er hard tegenaan in februari, de kandidaten voor Provinciale Staten, het afdelingsbestuur, de gemeenteraadsfractie. Help mee.

Vingerafdrukken

Die moesten van Europa op het paspoort. De paspoortwet hebben we daarop aangepast. We zijn ook akkoord gegaan met een centrale opslag van alle vingerafdrukken, net zoals bijna alle partijen. Dit onder strenge eisen voor de veiligheid van deze centrale database en voor de toegang hiertoe. Het is steeds meer de vraag of het kabinet aan deze eisen zal kunnen gaan voldoen. De twijfel daarover neemt toe, net zoals over nut en noodzaak van deze opslag zelf. In Engeland stoppen ze ermee. Met collega Recourt de minister om een reactie gevraagd.

Donner als Epke Zonderland

De minister moest balanceren als stond hij op een evenwichtsbalk. Iedereen snapt dat diversiteit bij de (rijks)overheid noodzakelijk is: de kwaliteit is beter, ieder talent is nodig, iedereen verdient een kans en een overheid dient een afspiegeling te zijn van de samenleving. Iedereen snapt ook dat dat niet vanzelf gaat, dat daarvoor gerichte maatregelen noodzakelijk zijn. En natuurlijk moet altijd de beste worden aangenomen voor een functie. Grote overeenstemming, maar vanwege de tekst van het gedoogakkoord mag dat geen ‘diversiteitsbeleid’ meer heten, dus noemt Donner het nu kwaliteitsbeleid. Alleen de streefcijfers en quota laat hij (tot op zekere hoogte) los. Tot op zekere hoogte, want als de samenstelling van het overheidspersoneel te veel afwijkt van het aanbod, wordt er bijgestuurd. Kortom, weer een ‘dode mus’ voor Geert Wilders.

Studentendemonstratie

Lang geleden dat ik aanwezig was bij zo’n grote demonstratie. Nooit eerder duizend hoogleraren zien demonstreren. Unieke tijden. Studenten mogen best meer betalen voor hun studie, ook wat ons betreft, maar dan ná hun studie, als ze de (financiële) vruchten ervan plukken. Het kabinet wil langstuderen tegengaan, maar ontmoedigt daarmee keuzes voor de moeilijkere studies, ontmoedigt daarmee overstappen naar een geschiktere studie, ontmoedigt daarmee nevenactiviteiten tijdens de studie, kortom verschraalt het hoger onderwijs.

Hoorzitting ICT en overheid

Volgende week veel deskundigen om de tafel om er als Kamer achter te komen welke fouten de overheid maakt bij het toepassen van ICT.

Nederlandse Taalunie

Aanstaande maandag vergadert in Brussel de interparlementaire commissie (met Vlaanderen) voor de Nederlandse Taalunie. Gaan we de ministers van Vlaanderen en Nederland aan de tand voelen over het behartigen van het belang van de Nederlandse taal.

Puinduinrun

Aanstaande zondag eerst de Puinduinrun (wel lekker op z’n Haags uitspreken!), 10,5 kilometer steil omhoog en omlaag over de hoge kunstmatige duinen bij Kijkduin. Allemaal ter voorbereiding van de CPC.

Anita Schwaab

Zij kreeg deze week de Haagse stadspenning. En terecht. Zulke gepassioneerde mensen maken de buurt, de stad, het land mooier. Zij was onder meer betrokken bij moedercentrum de Koffiepot en Vadercentrum Adam. De laatste richtte ze op vanuit het besef dat emancipatie van vouwen en mannen hand in hand moest gaan.

Tulbandtax

Op bezoek bij de Haagse sikhs gesproken over het intolerante klimaat ten opzichte van ‘vreemde’ religies. Tulbandprobleem speelt al in Frankrijk. Ook in Nederland? Samen met hindoes en krishna’s willen ze tempels (mandirs) neerzetten in het Laakhavengebied, gecombineerd met ouderenwoningen. Mooi plan. Deze mensen schieten steeds meer wortel in Den Haag.