32647 NL - beleidsdossier
Levensbeëindiging

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Levensbeëindiging

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 18 moties ingediend.

3.

Documenten

(313 stuks)

2 15 februari 2011, brief, nr. 1     KST326471
Brief regering; Reactie op verzoek Smilde over een ‘Kliniek voor vrijwillig levenseinde’
 
V 12 juli 2011, 32647     BLG122149
Rapport “Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven - Het KOPPEL-onderzoek” (bijlage bij 32647,nr.2)
 
2 12 juli 2011, brief, nr. 2     KST326472
Brief regering; Rapport “Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven - Het KOPPEL-onderzoek” - Levensbeëindiging
 
2 22 november 2011, brief, nr. 3     KST326473
Brief regering; Standpunt KNMG inzake de rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde
 
2 28 september 2018, verslag van een algemeen overleg, 34990, nr. 2     KST349902
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie - Medische ethiek
vergadering: 6 september 2018
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.