32645 NL - Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Kernenergie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Kernenergie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 31 moties ingediend.

3.

Documenten

(251 stuks)

2 16 februari 2011, brief, nr. 1     KST326451
Brief regering; Randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales
 
V 29 maart 2011, 32645     BLG106286
Overzicht huidige situatie reactoren (bijlage bij 32645,nr.2) -
 
2 29 maart 2011, verslag van een schriftelijk overleg, 32645; 28982, nr. 2     KST326452
Verslag van een schriftelijk overleg inzake energie
 
V 15 april 2011, 32645     BLG109074
INPASBAARHEID ENERGIE-INITIATIEVEN SLOEGEBIED DEEL A (bijlage bij 32645,nr.3) -
 
V 15 april 2011, 32645     BLG109075
INPASBAARHEID ENERGIE-INITIATIEVEN SLOEGEBIED DEEL B (bijlage bij 32645,nr.3) -
 
2 15 april 2011, brief, nr. 3     KST326453
Brief regering; Lessen uit recente gebeurtenissen Japan voor het beleid inzake kernenergie en te nemen procedurele stappen ten aanzien van nieuwe kerncentrales
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.