Februariblog

Met dank overgenomen van P.M.M. (Pierre) Heijnen i, gepubliceerd op woensdag 23 februari 2011.

Over onder meer de volksopstanden in Noord-Afrika, de Provinciale Statenverkiezingen, de privatisering van de HTM en de historisch hoge vijfde plaats van ADO Den Haag.

Blogs en Twitter

Zoals aangekondigd breng ik de frequentie van de Binnenhofblogs terug van éénmaal per week naar ongeveer éénmaal per maand. Intussen kunt u me elke dag volgen op Twitter (www.twitter.com/pierreheijnen) of Facebook.

Revolutie

Onze problemen vallen in het niet bij die in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De bevolkingen daar hebben er genoeg van. Ze weerstaan moord en doodslag om hun corrupte regeringen te verjagen. Tunesië, Egypte, Libië. Wie volgt? Na 1989 (de val van de Muur) wordt 2011 het tweede belangrijke historische jaar in ons leven. Honderden miljoenen mensen schudden de dictatuur van zich af. Op dit moment leven we vooral mee met de slachtoffers. Inmiddels duizenden! En houden we ons hart vast voor het geweld van Kadhafi tegen z'n volk. Straks gaan we aan de slag met hopelijk een betere toekomst voor de mensen rond de Middellandse Zee. Dit zal net zoals 1989 immense geopolitieke gevolgen hebben.

2 maart: verkiezingen

Nooit eerder meegemaakt dat verkiezingen voor Provinciale Staten zo spannend waren. Niet dat er kwesties in de provincie spelen die de kiezer beroeren. Althans niet in Zuid-Holland. Nee, de verkiezingen zijn spannend omdat mensen sterke opvattingen hebben over dit kabinet. Veel mensen voelen zich aangesproken door praktische dingen als 130 kilometer per uur op de snelweg, roken in de kroeg, aanpak van criminelen, en dergelijke. Maar steeds meer mensen krijgen door dat dit kabinet intussen bezuinigt op kwetsbare kinderen, kunst en arbeidsgehandicapten. Nog deze week schreven de verzamelde organisaties van gehandicapten en langdurig zieken een brandbrief aan Rutte waarin ze wezen op de opstapeling van bezuinigingen die juist hen treft. Bezuinigen moet, maar dat kan echt eerlijker. En daar gaat het om op 2 maart. Krijgen VVD/PVV/CDA een meerderheid in de Eerste Kamer en kunnen ze hun onzalige plannen gemakkelijk doorzetten of niet? Steeds meer mensen krijgen dat door en zullen de gang naar de stembus maken. Doe mee en help onze kiezers te motiveren naar de stembus te gaan.

Groei

Het CPB meldt dat het beter gaat: hogere groei, minder werkloosheid, lagere staatsschuld. Dat willen Rutte c.s. nu claimen. Terwijl die groei voortvloeit uit de verstandige crisisaanpak van Wouter Bos. Als Rutte z’n zin had gekregen had hij de economie nu al kapot bezuinigd.

Ambtenaren: het kapitaal van de samenleving

Misschien wel tachtig procent van de ambtenaren zijn geen ‘witte boorden’ achter een bureau (die trouwens ook hard werken) maar leerkrachten, politieagenten, gevangenisbewaarders en andere uitvoerders. Zij zijn het kapitaal van de samenleving, zij verdienen respect. Zij zijn ook de ‘hardwerkende Nederlander’ waarvoor het kabinet zegt op te komen. Maar wat doet het kabinet: twee jaar de nullijn, ofwel een koopkrachtverlies van vier procent, nog los van andere bezuinigingen en geen ontslagbescherming. In plaats van dit ‘kapitaal’ te koesteren, behandelt het kabinet van de ‘kleine overheid’ haar medewerkers als sluitpost. Respect, man!

Passend onderwijs

Het speciaal onderwijs voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Iedereen is het erover eens dat deze groei moet worden beperkt. Maar de manier waarop dit kabinet specialistische hulp voor kwetsbare kinderen verloren laat gaan en de klassen vergroot, tart iedere beschrijving. Als nu de ontwikkeling van ‘passend onderwijs’ gelijk zou oplopen met de verandering in de jeugdzorg (die naar de gemeenten gaat), maar nee hoor!

Webrichtlijnen

Steeds meer mensen maken steeds meer gebruik van (mobiel) internet. Ook de overheid biedt steeds meer digitale diensten aan, zowel aan haar medewerkers als aan de burgers. Dat vergt veel investeringen en veel regelgeving zoals voor gebruik, toegang en beveiliging van de elektronische overheid. Te vaak wordt voorbijgegaan aan de belangen van mensen die minder makkelijk toegang hebben tot het internet. Commerciële bedrijven maken het hun klanten steeds makkelijker: zij zorgen ervoor dat ook laaggeletterden, ouderen en mensen met visuele of auditieve beperkingen makkelijk toegang hebben. Veel overheidsdiensten doen dat niet. Al enige tijd span ik me ervoor in dat ze dat wel doen, desnoods daartoe gedwongen door wetgeving. In het laatste overleg bood Donner weer een opening. Als dat onvoldoende oplevert, gaan we aan een initiatiefwet werken.

Fraude

UWV en Belastingdienst weigeren goed samen te werken met de gemeentelijke basisadministratie. Zij zijn wettelijk gehouden uitsluitend van die administratie gebruik te maken en mutaties enzovoort terug te melden. Wat blijkt, zij weigeren een analyse van maar liefst 90.000 verschillen met de gemeentelijke basisadministratie van Amsterdam, zich beroepend op de eigen SUWI-wetgeving! Donner stevig aangesproken. Ben benieuwd naar het antwoord.

Topinkomens publieke sector

Het wetsvoorstel om deze te regelen is binnen. Mag ik behandelen. We willen er nog wel wat aan veranderen. Alle sectoren, dus ook de zorg onder de Balkenendenorm brengen. Bonussen beperken. Kinderopvang ook onder de wet brengen. En nog veel meer. Bestuurders die betaald worden uit publieke middelen moeten zich niet willen spiegelen aan de markt, maar soberheid en dienstbaarheid in acht nemen.

HTM is Haags en moet dat blijven

Al mijn hele politieke loopbaan verzet ik me tegen de verdere privatisering van de HTM en de aanbesteding van het openbaar vervoer in onze stad. In de jaren tachtig felle debatten met de toenmalige VVD-bestuurders. In de jaren negentig de lobby richting Europees Parlement voor richtlijnen die het voortbestaan van onze HTM mogelijk maakte. Vanaf 2007 in de Tweede Kamer met succes een uitzondering bedongen van de verplichte aanbesteding voor de grote steden (motie Roefs). En nu op de barricade omdat dit minderheidskabinet met steun van de PVV toch een schitterend bedrijf als de HTM de nek om wil draaien.

Het openbaar vervoer in een stad als Den Haag kan niet gesplitst. De rails, busbanen, haltes en abri’s liggen allemaal in de openbare ruimte, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het gebruik ervan moet je niet losknippen van het bedrijf dat er gebruik van maakt: dat heeft NS/Prorail ons wel geleerd. Dat wordt verantwoordelijkheden afschuiven en rekeningen doorschuiven. En tram en bus zijn aanvullend en moet je evenmin uit elkaar halen. Anders moet iedere onderlinge dienstverlening worden gecontracteerd en afgerekend. Kortom, aanbesteding leidt tot meer mensen achter het bureau en minder in bus en tram. Het idee dat marktwerking het goedkoper maakt, berust uiteindelijk op verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. En ook daar ben ik niet van. De actie bij de busremise vorige week was hartverwarmend.

Universiteit

Den Haag wordt steeds meer een universiteitsstad. Rondom Den Haag CS gaat de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden flink uitbreiden. Mooi.

ADO Den Haag

Dit jaar is het genieten. Vol stadion. Fantastisch spel. Een historisch hoge plaats: vijfde. Ik begin echt te denken aan Europees voetbal. In de jaren zeventig was ik erbij in het Zuiderpark, tegen onder meer West Ham United. In de jaren tachtig speelden we ook nog een keer Europees. Nooit een Europese uitwedstrijd bezocht. Als ADO volgend seizoen Europa ingaat, ga ik zeker mee. Al is het naar de Kaukasus en min twintig! Want misschien moeten we daarna wel weer twintig, dertig jaar wachten op een nieuwe kans. En die tweede ring op het Kyocera Stadion? Twee jaar geleden voorspelde ik dat daarover in 2012 een besluit zou vallen. Kan nog steeds.