Tips - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Tips

Op deze pagina vindt u tips over het gebruik van de EU Monitor. Onder aan de pagina vindt u tevens de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Vindt u desondanks niet het antwoord op uw vraag, neem dan contact met ons op.

1.

Kolommen

Boven in iedere kolom vindt u naast de titel een knop met een vraagteken. Wanneer u daarop klikt, opent een venster waarin wordt uitgelegd wat de betreffende kolom aan informatie bevat en u hoe deze naar wens filtert.

2.

Dossiers volgen

Als u geïnteresseerd bent in een bepaald dossier, kunt u aangeven dat u het dossier op de voet wilt volgen. U past de volgstatus van een dossier aan door op het vraagtekentje bij het dossier te klikken en de gewenste volgstatus te kiezen. Dit doet u op de kolommenpagina of via uw Weekly nieuwsbrief.

3.

Persoonlijke map

Om vaak geraadpleegde dossiers makkelijk terug te kunnen vinden, beschikt u over een persoonlijke map. Een dossier kunt u in uw map opbergen door op het vraagtekentje bij het betreffende dossier te klikken en vervolgens de map te selecteren. De dossiers die u heeft opgeslagen zijn alleen zichtbaar voor u, en niet voor andere gebruikers.

4.

Dashboards

Een dashboard is een visuele weergave van een trefwoordprofiel i.

5.

Trefwoordprofielen en alerts

Met een trefwoordprofiel filtert u de kolommen op de inhoud die voor u relevant is.

6.

Filteren op trefwoorden in de EU Monitor

Middels booleaanse operatoren, zoals OR, AND, NOT en *, stelt u een trefwoordprofiel samen waarin u nauwkeurig definieert welke items (Kamerstukken, dossiers, agendapunten) u wilt insluiten en welke u wilt uitfilteren.

7.

Notities

Met de notitie-functionaliteit voegt u gemakkelijk informatie toe aan een item. Deze informatie is zichtbaar voor uzelf en/of iedere gebruiker binnen uw organisatie ().

8.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hoe bewaar ik een gekozen kolomopstelling?

Wanneer u de gewenste kolommen hebt ingesteld (zie FAQ voor uitleg) en hierop desgewenst filtering hebt toegepast, kunt u de gekozen kolomopstelling voor later bewaren. Dat kan op twee manieren:

 • 1. 
  Maak van uw huidige kolomopstelling de standaardopstelling. Klik daartoe op
  hamburgermenu
  en klik vervolgens op het
  Default home icon
  icoon rechtsboven. Uw huidige kolomopstelling is opent nu iedere keer wanneer u inlogt of wanneer u op 'Home' klikt.
 • 2. 
  Sla uw huidige kolomopstelling op als een van uw dashboards. Zie Dashboards.

Waarvoor dient het zoekvenster?

Met behulp van dit zoekvenster kunnen de beschikbare collecties* worden doorzocht op nummer en/of trefwoord.

Daarnaast kunnen de op dat moment actieve kolommen worden gefilterd op nummer en/of trefwoord door te kiezen voor de optie in Kolommen. Let wel: bij het filteren wordt uitgegaan van booleaanse operatoren zoals hierboven beschreven. Bij zoeken worden geen operatoren gehanteerd en wordt toleranter omgegaan met spelling.

 • Standaard is alleen de collectie Dossiers en gerelateerde documenten beschikbaar. Aanvullende collecties zoals Personen en Plaatsen zijn beschikbaar wanneer hiervoor een abonnement is afgesloten.

Waarvoor dient het datumveld?

Met behulp van dit datumveld kunnen de kolommen van de Monitor op datum gefilterd worden.

 • Een datum in het verleden (bijv. 01-01-2010) zorgt ervoor dat alle kolommen die datum als startdatum krijgen. De Monitor toont de meest recente datum bovenaan; dat betekent dat alleen items op de aangegeven datum of eerder worden getoond.
 • Een datum in de toekomst (bijv. 01-01-2025) heeft alleen effect op agendakolommen. Nieuws uit de toekomst bestaat immers niet.

Hoe wijzig ik de volgorde van kolommen?

 • 1. 
  Open de kolom-navigatie door op
  Blauwe plus
  te klikken rechts naast de titel van de betreffende kolom
 • 2. 
  Klik op
  Uitklapicoon 2
  voor Kolom toevoegen na deze kolom, Kolomdeel toevoegen onder dit kolomdeel of Kolom veranderen van inhoud.
 • 3. 
  Kies de door u gewenste kolom aan in het getoonde lijstje
 • 4. 
  Uw kolom wordt ingevoegd of van inhoud veranderd

Nb. kolommen kunnen ook verwijderd worden, door in de kolom-navigatie te klikken op Kolom verwijderen.

Waarom levert mijn profiel te veel ruis op?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • 1. 
  de toegepaste filtering is te ruim; zeker een filtering enkel gebaseerd op een aantal onderwerpen kan leiden tot (te)veel items, waarvan de relevantie voor u misschien zeer gering is. Probeer een meer specifieke zoekopdracht te formuleren, bijvoorbeeld door te zoeken naar bepaalde combinatie van termen.
 • 2. 
  Er gaat iets mis in de syntax van uw trefwoordprofiel. Enkele voorbeelden:
  • Een * achter een woord levert onverwachte woorden/woordcombinaties op. U beoogt bijvoorbeeld met de term gas* allerlei combinaties met 'gas', zoals gasleveranciers en gasboringen te vangen, maar u vangt daarmee ook woordcombinaties met gast-.
  • U hebt een trefwoordprofiel opgeslagen zonder woordfilter en ontvangt nu de gehele inhoud van een kolom in uw alerteringen. Controleer de instellingen in Profiel- en alertbeheer.
  • In de afbakening van een set zoektermen met behulp van haakjes ontbreekt een haakje. Dit zorgt ervoor dat een specifieke combinatie wegvalt en de afzonderlijke termen in de combinatie allen resultaten teruggeven. Een eenvoudige controle is dat het aantal haakjes openen "(" gelijk moet zijn aan het aantal haakjes sluiten ")". Ook kunt u overwegen zeer complexe combinaties op te breken in een aantal kleine setjes.
 • 3. 
  er zijn veel items die aan uw zoekopdracht voldoen. In sommige gevallen is het denkbaar dat er politiek veel nieuwe ontwikkelingen zijn op het door u gefilterde onderwerp. Dit kan in enkele (uitzonderlijke) gevallen leiden tot een grote hoeveelheid items.

Voor meer informatie over het gebruik van onze zoekoperatoren kunt u deze FAQ raadplegen.

Waarom levert mijn trefwoordprofiel weinig of geen resultaten op?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • 1. 
  De toegepaste filtering is te vergaand; zeker de combinatie filtering op Onderwerp en zoeken op trefwoord resulteert in een vrij specifieke zoekopdracht. De kans bestaat dat er hierdoor maar zeer weinig tot geen items aan deze voorwaarden voldoen. Probeer een ruimere zoekopdracht te formuleren.
 • 2. 
  Er gaat iets mis in de syntax van uw trefwoordprofiel. Enkele voorbeelden:
  • Een '(' wordt nergens afgesloten met een ')'. Een goede controle is om na te gaan of het aantal haakjes openen "(" gelijk is aan het aantal haakjes sluiten ")".
  • Een NOT-operator heeft betrekking op een (onbedoeld) groot gedeelte van uw overige filtertermen
  • U gebruikt ergens de operator AND waar u OR had bedoeld
  • Er zit een tikfout in een operator (OR, AND, NOT) of in een van uw zoektermen. Ook een kleine letter in een operator zorgt dat deze niet juist werkt.

  Zie ook Booleaanse operatoren

 • 3. 
  De termen die u in het zoekfilter gebruikt sluiten niet aan bij het gebruikte jargon of de laatste ontwikkelingen in een sector. Zo maken sommige sectoren in hoge mate gebruik van bepaalde technische or juridische termen en/of afkortingen, en kunnen nieuwe termen opgang doen en ander woorden in ongebruik geraken. Zo is de term voor asielzoeker of immigrant in de afgelopen decennia vaak aangepast, en is de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) vervangen door de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
 • 4. 
  Er zijn geen items die aan uw zoekopdracht voldoen. Het is in sommige gevallen goed denkbaar dat er op het door u gefilterde onderwerp geen nieuwe ontwikkelingen zijn. In zijn algemeenheid geldt in de Monitor dat geen resultaten niet hoeft te betekenen dat er een defect is. Het uitblijven van resultaten kan ook een resultaat op zich zijn; de politiek houdt zich hier blijkbaar momenteel niet mee bezig.