Brief commissie; Mededeling inzake een mogelijke toetsing op subsidiariteit danwel een behandelvoorbehoud t.a.v. het EU-voorstel - EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 32728 - Europese richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB).

1.

Kerngegevens

Officiële titel EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011) ; Brief commissie; Mededeling inzake een mogelijke toetsing op subsidiariteit danwel een behandelvoorbehoud t.a.v. het EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)
Document­datum 12-04-2011
Publicatie­datum 12-04-2011
Nummer KST327281
Kenmerk 32728, nr. 1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 728

EU-voorstel – Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) – COM(2011)

Nr. 1

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2011

Hierbij attendeer ik U erop dat het onderhavige EU-voorstel1 is ontvangen door de Tweede Kamer.

Dit voorstel is door de Kamer geselecteerd voor toetsing op subsidiariteit.

De voorzitter van de commissie voor Europese Zaken, Verburg

1 Bij deze brief is het voorstel Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) – COM(2011) ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.