Brief regering; Afschrift van de brief aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie inzake de positie van vervolgde religieuze minderheden - Mensenrechten in het buitenlands beleid - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 27 oktober 2020
kalender

Brief regering; Afschrift van de brief aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie inzake de positie van vervolgde religieuze minderheden - Mensenrechten in het buitenlands beleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 735                                    Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 3                                                         BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2011

Graag bied ik u hierbij een kopie aan van mijn brief aan Mgr. Drs. A.H. van Luyn S.D.B., Voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, d.d. 31 maart 20111 , conform het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 2 februari 2011 met kenmerk 2011D05736.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.