Motie-Dijksma over betrokkenheid van de regio's - Bedrijfslevenbeleid

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 32637 - Bedrijfslevenbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie-Dijksma over betrokkenheid van de regio's
Document­datum 28-04-2011
Publicatie­datum 28-04-2011
Nummer KST326373
Kenmerk 32637, nr. 3
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 637

Bedrijfslevenbeleid

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID DIJKSMA

Voorgesteld 27 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat innovatiemiddelen niet langer regionaal maar sectoraal worden verdeeld en dat de regio’s niet zijn vertegenwoordigd in de topteams die de businesscases voor de sectoren vaststellen;

constaterende, dat regio’s hierdoor niet langer direct betrokken zijn bij de vormgeving van het innovatiebeleid, ondanks dat dit van grote invloed is op onder meer de regionale economie en het regionale onderwijs;

verzoekt de regering om de regio’s de mogelijkheid te bieden om een bijdrage te leveren aan het opstellen en uitvoeren van de businesscases, waarbij ook de mogelijkheid van cofinanciering door regio’s wordt betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijksma

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.