Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is onafhankelijk en geeft regering en parlement - gevraagd en ongevraagd - advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Het gaat om zaken omtrent wonen, ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, verkeer en vervoer, de energie-instructuur en meer.

Adviezen van de Raad voor de Leefomgeving worden door adviesvragers en maatschappelijk betrokkenen tot stand gebracht. De regering is verplicht te reageren op de adviezen en aan te geven wat zij daarmee gaat doen.

De Rli is een onafhankelijk orgaan. De leden worden voor vier jaar benoemd bij koninklijk besluit op basis van hun maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.