COM(2011)250 EU
Toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het negende en eerdere Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF) aan ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Sudan Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het negende en eerdere Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF) aan ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Sudan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

BESLUIT VAN DE RAAD inzake de toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het negende en eerdere Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF) aan ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Sudan Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het negende en eerdere Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF) aan ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Sudan

officiële Engelstalige titel

COUNCIL DECISION concerning the allocation of funds decommitted from projects under the 9th and previous European Development Funds (EDF) for development cooperation in South Sudan Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the allocation of funds decommitted from projects under the 9th and previous European Development Funds (EDF) for development cooperation in South Sudan
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2011)250 NLEN
Extra COM-nummers COM(2011)250
Procedurenummer i 2011/0106(NLE)
Celex-nummer i 52011PC0250

2.

Key dates

Document 05-05-2011
Online publicatie 06-05-2011
Besluit 23-05-2011; Besluit 2011/315
Bekendmaking in Publicatieblad i 28-05-2011; Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 062,OJ L 142, 28.5.2011

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.