Nederlandse Middenstands Partij (NMP)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Nederlandse Middenstands Partij (NMP) was een belangenpartij gericht op ondernemers. De partij werd opgericht in september 1970 en behaalde in 1971 bij de Tweede Kamerverkiezingen i twee zetels. De zetels werden ingenomen door A.W. te Pas i en J.H. de Jong i, waarover direct een conflict ontstond. Na een aantal onverkwikkelijke rechtszaken over steekpenningen, financiële malversaties en smaad stapte De Jong in september 1971 uit de fractie en ging als zelfstandige fractie verder. De NMP was toen met Te Pas een éénmansfractie geworden.

Na de verkiezingen van november 1972 i kwam de NMP niet terug in de Tweede Kamer i.

De partij wilde onder meer een apart ministerie van Middenstand, waardoor het beleid voor het midden- en kleinbedrijf beter in het algemene economische beleid kon worden geïntegreerd. Verder wilde de NMP afschaffing van de wegenbelasting en verhoging van de benzineaccijns, drastische bezuiniging op overheidsuitgaven, tegengaan van misbruik van socialezekerheidswetten, afschaffing van ontwikkelingshulp en een verbod op eenzijdige politieke voorlichting op scholen.

Aan het gebruik van televisiezendtijd voor 'politieke doeleinden' diende een einde te komen en er moest meer toezicht komen op handhaving van fatsoensnormen.

De partij had relatief de meeste aanhang in West-Nederland, maar die lag overal tussen de 1 en 2 procent.

 

Jaar

Lijsttrekker

Zetels

Percentage

1971 i

Albert te Pas i

2

1,5

1.

Kerngegevens

Opgericht:

september 1970

 

Meer over

Kijk voor meer informatie over de NMP op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.