32827 NL - ongeclassificeerd
Toekomst mediabeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Toekomst mediabeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 91 moties ingediend.

3.

Documenten

(546 stuks)

2 29 juni 2011, motie, nr. 2     KST328272
Motie Van Miltenburg c.s. over regionale radiozenders
 
2 29 juni 2011, motie, nr. 3     KST328273
Motie Van Dam over de procedure voor gedwongen fusie
 
V 30 juni 2011, 32827     BLG120075
Toekomstscenario's voor het Muziekcentrum van de omroep (bijlage bij 32827,nr.1) -
 
V 30 juni 2011, 32827     BLG120076
Onderzoeksrapport "Is er nog iets op de tv?" (bijlage bij 32827,nr.1) -
 
V 30 juni 2011, 32827     BLG120078
Financiële uitwerking regeerakkoord (bijlage bij 32827,nr.1) -
 
2 30 juni 2011, brief, nr. 1     KST328271
Brief regering; Uitwerking regeerakkoord onderdeel media
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.