Europees Energie Efficiëntie Fonds (EEEF) (EEEF)

Dit fonds was gelanceerd door de Europese Commissie als onderdeel van het Europees Energieprogramma voor Herstel (EEPR) en was opgericht als ondersteuning bij het verwezenlijken van de klimaat- en energiedoelstellingen. Dit werd gedaan door middel van investeringen in energiebesparende, energie-efficiënte en hernieuwbare energie-projecten. Deze projecten waren met name gericht op stedelijke gebieden waar ten minste 20 procent energie bespaard kon worden of waar de CO2-uitstoot kon worden verminderd.

Voornamelijk decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, en leveranciers van energiediensten (ESCO's) konden aanspraak maken op het Europese fonds, voor de periode van 2014-2020. Het fonds bood een breed scala aan financiële middelen, zoals leningen en garanties, voor het promoten van investeringen in duurzame energie.

1.

Meer informatie