Europees Energie Efficiëntie Fonds (EEEF) (EEEF)

Dit fonds is gelanceerd door de Europese Commissie als onderdeel van het Europees Energieprogramma voor Herstel (EEPR). Het EEEF is opgericht als ondersteuning bij het verwezenlijken van de klimaat- en energiedoelstellingen. Dit wordt gedaan door middel van investeringen in energiebesparende, energie-efficiënte en hernieuwbare energie-projecten. Deze projecten zijn met name gericht op stedelijke gebieden waar ten minste 20 procent energie bespaard kan worden of waar de CO2-uitstoot kan worden verminderd.

Voornamelijk decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, en leveranciers van energiediensten (ESCO's) kunnen aanspraak maken op het Europese fonds. Het fonds biedt een breed scala aan financiële middelen, zoals leningen en garanties, voor het promoten van investeringen in duurzame energie.

1.

Meer informatie