Senaat moet brug slaan naar jongere generaties

Met dank overgenomen van K. (Kim) PuttersĀ i, gepubliceerd op woensdag 6 juli 2011.
Senaat moet brug slaan naar jongere generaties
Bron: Partij van de Arbeid

Het voelt als heel eervol dat de Eerste Kamer mij woensdag heeft gekozen in de functie van eerste Ondervoorzitter. Ik wist dat ik de steun van de PvdA-fractie had, maar de steun van alle andere partijen is geweldig. Ik ben erg gemotiveerd om de debatten op het scherpst van de snede te voeren, maar met respect voor ieders opvattingen. Verder acht ik het van belang dat de volksvertegenwoordiging herkenbaar is voor burgers. Het is daarom onze dure plicht om steeds opnieuw duidelijk te maken wat we doen en waarom. Ik zie het daarbij als mijn opdracht om te laten zien dat de Senaat de brug slaat naar jongere generaties. Wat hier gebeurt, is van belang voor jong en oud, en wat hier wordt beslist wordt gedaan door jong en oud!