32847 NL - Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Integrale visie op de woningmarkt

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Integrale visie op de woningmarkt

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 386 moties ingediend.

3.

Documenten

(1995 stuks)

2 12 juli 2011, brief, nr. 1     KST328471
Brief regering; Woonvisie kabinet
 
V 14 juli 2011, 32847     BLG122816
Monitor Investeren voor de Toekomst 2009 (bijlage bij 32847,nr.2) -
 
2 14 juli 2011, brief, nr. 2     KST328472
Brief regering; Aanbieding Monitor Investeren voor de Toekomst 2009 over de huisvesting van ouderen en mensen met beperkingen
 
2 28 september 2011, brief, nr. 3     KST328473
Brief regering; Reactie op het advies ‘Open deuren, dichte deuren: Middeninkomensgroepen op de woningmarkt’ van de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.