Afschrift van brief van de Mijnraad aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie d.d. 25 maart 2011 inzake de vergunningaanvraag (bijlage bij 32849,nr.1)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Afschrift van brief van de Mijnraad aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie d.d. 25 maart 2011 inzake de vergunningaanvraag (bijlage bij 32849,nr.1)
Document­datum 21-07-2011
Publicatie­datum 21-07-2011
Nummer BLG123604
Kenmerk 32849
Externe link originele PDF
Originele document in PDF
 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.