Afschrift van brief van het Staatstoezicht op de Mijnen aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 mei 2011 inzake de vergunning zoutwinning (bijlage bij 32849,nr.1)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Afschrift van brief van het Staatstoezicht op de Mijnen aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 mei 2011 inzake de vergunning zoutwinning (bijlage bij 32849,nr.1)
Document­datum 21-07-2011
Publicatie­datum 21-07-2011
Nummer BLG123606
Kenmerk 32849
Externe link originele PDF
Originele document in PDF
 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.