Opheffen zichtbare externe grenzen (bijlage bij 32851,nr.1)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Opheffen zichtbare externe grenzen (bijlage bij 32851,nr.1)
Document­datum 21-07-2011
Publicatie­datum 21-07-2011
Nummer BLG123715
Kenmerk 32851
Externe link originele PDF
Originele document in PDF
 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.