Pierre Heijnen brengt werkbezoek aan Haagse wijk Escamp

Met dank overgenomen van P.M.M. (Pierre) Heijnen i, gepubliceerd op vrijdag 12 augustus 2011.

Escamp is niet alleen de wijk waar ik ben opgegroeid, maar tegenwoordig ook Krachtwijk en mijn adoptiewijk. Ik doel dan op de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Als Kamerlid verdiep ik me met enige regelmaat in de actuele situatie in Escamp omdat daarin veel van de landelijke politieke thema’s samenkomen: integratie, werk, armoede, criminaliteit, enzovoort. Ik gebruik het reces onder meer om een aantal gerichte werkbezoeken te brengen. Hierbij een eerste korte impressie.

Otterrade

Ab van Vliet is huismeester bij Vestia en heeft onder meer het complex Otterrade onder zijn hoede. Hij is superstreng: zero tolerance. Hij treedt onmiddellijk op tegen elke overtreding van de huisregels. En het werkt. Dankzij hem, de gemeente en Vestia ziet het complex Otterrade er weer spic en span uit. Het gaat om goedkoop particulier bezit (circa 100.000 euro per appartement) dat een aantal jaar geleden ten dode was opgeschreven: geen Vereniging van Eigenaren (VVE), geen onderhoud, hennepplantages, overbewoning, inbraak en no go area’s in de gemeenschappelijke kelderruimtes. En nu: functionerende VVE’s mede dankzij deelname van Vestia dat een aantal woningen heeft gekocht, een meerjarig onderhoudsprogramma, gecompartimenteerde veilige kelderboxen, prachtig ingerichte binnentuinen, ondergrondse vuilopslag, criminaliteit uitgebannen.

Het 'project' Otterrade eindigt binnenkort; het moet dan op eigen kracht verder, zonder extra inzet en aandacht van gemeente en Vestia. Ik hoop dat het zo goed blijft gaan als nu, maar ik ben er niet helemaal gerust op. Een van de problemen is dat er opnieuw huisjesmelkers lijken op te duiken die te veel Oost-Europese werknemers in de kleine woningen onderbrengen. En blijven de VVE’s wel functioneren?

Overigens zijn de Rades bijna klaar: de laatste flats worden ingrijpend gerenoveerd en (als zoete broodjes) verkocht; voormalige winkelpanden zijn nu ateliers, het Eekhoornradeveld ligt er uitnodigend bij. Ook hier gelden huisjesmelkers als de grootste bedreiging voor het succes van de aanpak.

Haags groen

Met Peter van Kan, groenbeheerder van Escamp, inclusief Zuiderpark (!) evenveel groen als de hele gemeente Amersfoort, op de fiets van Bouwlust naar Moerwijk. Onderweg wijst hij me op de vele oude populieren die dringend aan vervanging toe zijn. Ooit neergezet vanwege hun snelle groei, vormen ze nu een permanente plaag voor de riolering en het wegdek (wortelgroei) en een gevaar bij storm (tak op schoolplein Marterrade, hele boom op kantine VCS). Nog los van de kosten van vervanging door ‘duurzame bomen’ (deze groeien minder hard), blijken veel bewoners en de AVN zo gehecht aan deze oude knarren dat er veelvuldig bezwaar wordt gemaakt tegen aangevraagde kapvergunningen.

Moerwijk

In Hart van Moerwijk, een prachtig multifunctioneel maatschappelijk bedrijfsverzamelgebouw, praat ik met de vertegenwoordigers van Staedion over Moerwijk. Alle eerdere sloopbesluiten zijn voor geruime tijd opgeschort. Men pleegt dan ook nu veel inzet op onderhoud en beheer.

In Moerwijk wonen heel veel oudere Hagenezen met flink veel ongenoegen, onder meer over de vele migranten in hun wijk. Als dat ongenoegen wordt gevoed door achterstallig onderhoud van woning of woonomgeving, door burenoverlast of overlast en criminaliteit door jongeren, ligt er een grote uitdaging voor corporaties en gemeente om tenminste dat weg te nemen. Het ‘samen met de hele buurt voetballen achter in de tuin in Moerwijk’ van Harrie Jekkers blijft anders een historisch fata morgana.

Dankzij de extra inzet van middelen voor de Krachtwijken gaat het relatief goed. En waar het uit de hand loopt, wordt met man en macht samengewerkt om de criminele jeugd aan te pakken of illegale bewoning tegen te gaan. Het is te hopen dat deze inzet ook de volgende jaren kan worden aangewend.

Woningmarkt

De woningmarkt zit op slot. Een hypotheek is steeds moeilijker te verkrijgen. En met een inkomen boven de 33.000 euro kom je niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Zowel Staedion als Vestia melden een terugloop in het aantal mutaties en zoeken de verklaring voor een deel in deze te lage inkomensgrens. Verdien je meer, dan blijf je lekker zitten!

De gevolgen van deze stagnerende woningmarkt voor de bewoners van Escamp zijn geweldig groot, als je met een modaal inkomen een goede woning wilt kopen of huren of als je woont in een complex dat eigenlijk allang is afgeschreven omdat het niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet.

Wat neem ik mee naar de Tweede Kamer?

  • De noodzaak van een nationaal woonakkoord om de woningmarkt weer vlot te trekken
  • De noodzaak van voortzetting van de Krachtwijkenaanpak
  • De noodzaak van maatwerk bij handhaving (woonoverlast/huisjesmelkers)