32861 NL - ongeclassificeerd
Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Waterstaat

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

3.

Documenten

(283 stuks)

2 25 augustus 2011, brief, nr. 1     KST328611
Brief regering; Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit, het waterkwaliteitsbeleid en aanbieding rapportage "Verbetering van de waterkwaliteit"van Twijnstra Gudde - Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu
 
2 30 januari 2012, brief, nr. 2     KST328612
Brief regering; Aanbieding van de beleidsdoorlichting inzake de Nota Zeehavens - Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu
 
2 3 oktober 2012, brief, nr. 3     KST328613
Brief regering; Aanbieding Beleidsdoorlichting kwaliteit leefomgeving hoofdwegen en spoorwegen - Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.