Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 32889 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur om flexibel werken te bevorderen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen ; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 09-09-2011
Publicatie­datum 09-09-2011
Nummer KST328891
Kenmerk 32889, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 889

Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 9 september 2011

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen. De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Gent Hijum


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.