De vrijdenkersruimte nieuw leven inblazen

Met dank overgenomen van J.F. (Jesse) Klaver i, gepubliceerd op maandag 12 september 2011.
Jesse Klaver
Bron: Blog GroenLinks (kamerleden)
 
Jesse Klaver
Bron: Blog GroenLinks (kamerleden)

Jesse Klaver

Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil de vrijdenkersruimte nieuw leven inblazen. Klaver vindt dat er in politiek Den Haag ruimte moet blijven voor afwijkende geluiden. Geluiden die misschien niet altijd even smaakvol zijn, maar wel een plaats hebben in het debat en bestreden moeten worden met argumenten, niet met verboden. Klaver wil de ruimte inrichten in zijn gang in het Tweede Kamergebouw.

Lees zijn open brief aan VVD-fractievoorzitter Stef Blok.

Beste Stef,

Door autopech heb ik deze zomer wat langer op een Franse berg moeten bivakkeren dan gepland. Daardoor was het mij geheel ontgaan dat jouw fractie heeft besloten de vrijdenkersruimte op te heffen. Ik was hoogst verbaasd toen ik vernam dat de VVD afscheid neemt van deze belangrijke symbolische ruimte.

De VVD en PVV wilde drie jaar geleden een vrijhaven bieden aan kunstwerken die te maken hadden gehad met politiek of religieus gemotiveerde censuur. De huidige premier Rutte, toen nog fractievoorzitter Rutte, zei terecht dat de vrijheid van meningsuiting sluipenderwijs onder druk is komen te staan. Hij legde daar de verantwoordelijkheid voor bij het CDA. Inmiddels vraag ik me af of de premier niet wat meer naar zijn rechterbuurman moet kijken, die wel heel snel roept om verboden of subsidiestops als een cartoon, rap, televisieprogramma, krantenartikel, lezing hem niet welgevallig is. Maar in ieder geval lijkt mij dat het belang van een vrijhaven tegen censuur eerder toe- dan afgenomen is.

Wat is er gebeurd met de VVD, dat zij niet meer achter de woorden van haar leider staat? In de 1848 maakte Koning Willem II in 24 uur de omslag van conservatief naar liberaal, toen hij uit angst voor onrust in Nederland de liberaal Thorbecke de opdracht gaf onze Grondwet voor te bereiden. Ik constateer dat Mark Rutte, de eerste liberale premier sinds Cort van der Linden (1913 - 1918), in een jaar de omslag heeft gemaakt van liberaal naar conservatief.

Beste Stef, ik wil niet speculeren hoe het komt dat de VVD geen behoefte meer heeft om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting van iedereen. Voor een open democratische dialoog waar meningen op voet van gelijkheid en geweldloos met elkaar gewisseld worden. Ik schrijf je niet om in de navel van de VVD te staren. Nee, ik heb een concrete vraag: mag ik de collectie van jullie vrijdenkersruimte overnemen? Ik zal op mijn fractie een plekje vinden waar we deze symbolen een plaats kunnen geven. Ik vind het namelijk wel belangrijk dat er in de Kamer een vrijdenkersruimte behouden blijft.

Natuurlijk, de echte vrijdenkersruimte moet onze samenleving zijn. Maar volgens de Rutte uit 2008 had premier Balkenende “gefaald in het beschermen van een cultuur in ons land waarin het vrije woord ook echt vrij is.” En de opening van de vrijdenkersruimte was daarom zo feestelijk, omdat was gebleken dat veel mensen willen knokken voor het vrije woord. In alle oprechtheid vraag ik je, is die cultuur van het echt vrije woord er inmiddels wel? Wil de VVD nu al de strijd voor een open en vrije samenleving staken?

Ik vind het onverminderd belangrijk dat we in het parlement een symbool hebben voor de waarde waar wij voor staan: een ruimte waarin meningen een plaats krijgen als ze op andere plaatsen geweigerd worden. Niet omdat we het met die meningen eens zijn, of omdat we de uitingsvormen mooi vinden, maar omdat Nederland een open samenleving is waar iedereen op voet van gelijkwaardigheid met elkaar praat over onze toekomst.

Ik hoor graag snel van je.

Hartelijke groet,

Jesse Klaver

P.S. Ook al hangt de collectie in bruikleen straks op mijn fractie, je bent natuurlijk altijd welkom. Ik beschouw het nog steeds als ons gezamenlijk erfgoed en opdracht de vrijheid van meningsuiting te beschermen!