Kamer dwingt Bleker tot bijstellen natuuronderhandelingen

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op vrijdag 16 september 2011.

Staatssecretaris Bleker (ELI, CDA) moet zijn onderhandelingen met de provincies bijstellen door de aangenomen natuurvoorstellen van D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. Bleker ruziet al ruim een jaar met de provincies om tot overeenstemming te komen over het natuurbeleid. Met de voorstellen heeft de Tweede Kamer duidelijke grenzen gesteld aan de speelruimte van de staatssecretaris. Hij moet zich houden aan zijn verantwoordelijkheid voor natuur en de afspraken die hierover met Europa zijn gemaakt. En de belastingbetaler niet voor de natuurbezuinigingen of rechtszaken laten opdraaien.

Niet over rug belastingbetaler

Eén van de aangenomen voorstellen van Van Veldhoven stopt Bleker om de juridische verantwoordelijkheid van de Europese natuurdoelstellingen op provincies af te schuiven. Daarnaast kan de staatssecretaris niet met belastinggeld gekochte ruilgronden voor de aanleg van natuur tegen verlies verkopen. Van Veldhoven: "Bleker heeft zichzelf in een onmogelijke onderhandelingspositie geplaatst door de komende jaren 500 miljoen euro te korten op natuur. Hij moet geen boetes afschuiven op anderen of de uitweg zoeken over de rug van de Nederlandse belastingbetaler."

Weinig groen over

Dankzij een motie van D66 en CDA moet bij natuurverlies door de aanleg van een snelweg door een bos of groen gebied, natuurcompensatie zo plaatsvinden dat deze het netwerk van Nederlandse natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur) versterkt. "Er blijft helaas nog maar weinig groen over door dit kabinet. Als ze natuur compenseren, doe dat dan waar dit het meest waardevol is en de natuur en biodiversiteit daadwerkelijk wordt versterkt. Dan hebben provincies, mensen en dieren hier tenminste echt wat aan," aldus Van Veldhoven.