Optimistisch kritisch over natuurakkoord

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op woensdag 21 september 2011.

D66 - Kamerlid Stientje van Veldhoven is ‘deels optimistisch, deels kritisch’ over het natuurakkoord dat staatssecretaris Bleker (ELI, CDA) na ruim een jaar moeizaam onderhandelen met de provincies heeft afgesproken. De sociaal-liberaal is blij dat het Rijk de juridische verantwoordelijkheid over natuur houdt, maar is teleurgesteld over het schamele bedrag dat na 2014 naar natuurbeheer gaat. Gezien de grote verantwoordelijkheid die provincies over natuur krijgen, komt er op aanvraag van Veldhoven een debat om met Bleker over de details van het akkoord te praten. Dat gebeurt na de toetsing van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Ademruimte

Van Veldhoven is positief over het verlengen van de kunstmatige deadline van het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van 2018 naar 2021. "Nederland krijgt zo meer ademruimte om op een fatsoenlijke manier en volgens de afspraken natuurgebieden te realiseren. Al blijft het erg moeilijk om dit met een natuurbezuiniging van een half miljard euro te doen."

Brievenbus

Verder is het Kamerlid blij dat de juridische verantwoordelijkheid door internationale verplichtingen bij het Rijk blijft. "Positief dat Bleker hierop terugkomt. Alleen zet hij het probleem nu niet over de schutting bij provincies, maar zijn volgende kabinetten de klos. Met het beetje geld dat er na 2014 naar natuurbeheer gaat, kunnen we alvast bij de brievenbus gaan zitten wachten op boetes uit Brussel."