BIJLAGE BIJLAGE II (DEEL XI) Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru Bijlage I: Lijsten inzake tariefafschaffing

1.

Kerngegevens

Document­datum 29-09-2011
Publicatie­datum 01-10-2011
Kenmerk 14757/11 ADD 12
Van the Commission
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

RAAD VAN Brussel, 29 september 2011

DE EUROPESE UNIE (OR. en)

14757/11

Interinstitutioneel dossier: ADD 12

2011/0245 (NLE) i

WTO 323 AMLAT 78 SERVICES 90 COMER 184

VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 23 september 2011 Nr. Comdoc.: COM(2011) 570 definitief i - BIJLAGE II (DEEL XI)

Betreft: BIJLAGE

BIJLAGE II (DEEL XI) Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru Bijlage I: Lijsten inzake tariefafschaffing

Hierbij gaat voor de delegaties het voorstel van de Commissie dat bij brief van de heer

Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, aan de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de

Raad van de Europese Unie, is toegezonden.

Bijlage: COM(2011) 570 definitief i - BIJLAGE II (DEEL XI)

14757/11 ADD 12 fb

DG K 1 NL

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 22.9.2011 COM(2011) 570 definitief i

Annex II (Part XI)

BIJLAGE

BIJLAGE II (DEEL XI)

Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

Bijlage I: Lijsten inzake tariefafschaffing

Begeleidend document bij

Voorstel voor een besluit van de Raad

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

BIJLAGE

BIJLAGE II (DEEL XI)

Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

Bijlage I: Lijsten inzake tariefafschaffing

Begeleidend document bij

Voorstel voor een besluit van de Raad

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

Lijsten inzake tariefafschaffing van de Europese Unie

voor goederen van oorsprong uit Colombia

EU-lijst inzake

tariefafschaffing

GN 2007 Omschrijving Basistarief Categorie XV AFDELING XV – ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN 72 HOOFDSTUK 72 - GIETIJZER, IJZER EN STAAL

I. BASISPRODUCTEN; PRODUCTEN IN DE VORM VAN KORRELS OF VAN POEDER

7201 Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen

7201 10 - niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor

-- bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan

7201 10 11 --- met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent 1,7 0

7201 10 19 --- met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent 1,7 0

7201 10 30 -- bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspercent mangaan 1,7 0

7201 10 90 -- bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan vrij 0

7201 20 00 - niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor 2,2 0

7201 50 - gelegeerd gietijzer; spiegelijzer

-- gelegeerd gietijzer bevattende 0,3 of meer doch niet meer dan 1

7201 50 10 gewichtspercent titaan en 0,5 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent vanadium vrij 0

7201 50 90 -- ander 1,7 0

7202 Ferrolegeringen

 • ferromangaan

7202 11 -- bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof

--- met een korrel van niet meer dan 5 mm en een mangaangehalte van meer

7202 11 20 dan 65 gewichtspercenten 2,7 0

7202 11 80 --- ander 2,7 0

7202 19 00 -- ander 2,7 0

 • ferrosilicium

7202 21 00 -- bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium 5,7 0

7202 29 -- ander

7202 29 10 --- met een magnesiumgehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten 5,7 0

7202 29 90 --- ander 5,7 0 7202 30 00 - ferrosilicomangaan 3,7 0

 • ferrochroom

7202 41 -- bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof

7202 41 10 --- bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten koolstof 4 0

7202 41 90 --- bevattende meer dan 6 gewichtspercent koolstof 4 0 7202 49 -- ander 7202 49 10 --- bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof 7 0

7202 49 50 --- bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof 7 0

7202 49 90 --- bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof 7 0

7202 50 00 - ferrosilicochroom 2,7 0 7202 60 00 - ferronikkel vrij 0 7202 70 00 - ferromolybdeen 2,7 0 7202 80 00 - ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam vrij 0

 • andere

7202 91 00 -- ferrotitaan en ferrosilicotitaan 2,7 0 7202 92 00 -- ferrovanadium 2,7 0 7202 93 00 -- ferroniobium vrij 0 7202 99 -- andere 7202 99 10 --- ferrofosfor vrij 0 7202 99 30 --- ferrosilicomagnesium 2,7 0 7202 99 80 --- andere 2,7 0

Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en

7203 andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in

blokken, in pellets of in dergelijke vormen

7203 10 00 - ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts vrij 0 7203 90 00 - andere vrij 0

7204 Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal

7204 10 00 - resten en afval, van gietijzer vrij 0 - resten en afval, van gelegeerd staal

7204 21 -- van roestvrij staal

7204 21 10 --- bevattende 8 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7204 21 90 --- andere vrij 0 7204 29 00 -- andere vrij 0 7204 30 00 - resten en afval, van vertind ijzer en staal vrij 0

 • andere resten en afval

7204 41 -- draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten

7204 41 10 --- draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel en vijlsel vrij 0

--- afval van het stampen of stansen

7204 41 91 ---- in pakketten vrij 0 7204 41 99 ---- andere vrij 0 7204 49 -- andere 7204 49 10 --- gefragmenteerd vrij 0

--- andere

7204 49 30 ---- in pakketten vrij 0 7204 49 90 ---- andere vrij 0 7204 50 00 - afvalingots vrij 0 7205 Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal 7205 10 00 - korrels vrij 0

 • poeder

7205 21 00 -- van gelegeerd staal vrij 0 7205 29 00 -- ander vrij 0

II. IJZER EN NIET-GELEGEERD STAAL IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in

7206 andere primaire vormen

7206 10 00 - ingots vrij 0 7206 90 00 - andere vrij 0 7207 Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

 • bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte

7207 11 minder is dan tweemaal de dikte

--- gewalst of door continugieten verkregen

7207 11 11 ---- van automatenstaal vrij 0

---- andere

7207 11 14 ----- met een dikte van niet meer dan 130 mm vrij 0 7207 11 16 ----- met een dikte van meer dan 130 mm vrij 0 7207 11 90 --- gesmeed vrij 0 7207 12 -- andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede 7207 12 10 --- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 7207 12 90 --- gesmeed vrij 0 7207 19 -- andere

--- met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede

7207 19 12 ---- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 7207 19 19 ---- gesmeed vrij 0 7207 19 80 --- andere vrij 0 7207 20 - bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof

-- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte

--- gewalst of door continugieten verkregen

7207 20 11 ---- van automatenstaal vrij 0

---- andere, bevattende

7207 20 15 ----- 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 7207 20 17 ----- 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 7207 20 19 --- gesmeed vrij 0

-- andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede

7207 20 32 --- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 7207 20 39 --- gesmeed vrij 0

-- met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede

7207 20 52 --- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 7207 20 59 --- gesmeed vrij 0 7207 20 80 -- andere vrij 0

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een

7208 breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed

7208 10 00 - opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven vrij 0

 • andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst

7208 25 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 7208 26 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 7208 27 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0

 • andere, opgerold, enkel warm gewalst

7208 36 00 -- met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 7208 37 00 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm vrij 0 7208 38 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 7208 39 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 7208 40 00 - niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven vrij 0

 • andere, niet opgerold, enkel warm gewalst

7208 51 -- met een dikte van meer dan 10 mm

7208 51 20 --- met een dikte van meer dan 15 mm vrij 0

--- met een dikte van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte

7208 51 91 ---- van 2 050 mm of meer vrij 0 7208 51 98 ---- van minder dan 2 050 mm vrij 0 7208 52 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm

--- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet

7208 52 10 meer dan 1 250 mm vrij 0

--- andere, met een breedte

7208 52 91 ---- van 2 050 mm of meer vrij 0 7208 52 99 ---- van minder dan 2 050 mm vrij 0 7208 53 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm

--- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet

7208 53 10 meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer vrij 0

7208 53 90 --- andere vrij 0 7208 54 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 7208 90 - andere 7208 90 20 -- geperforeerd vrij 0 7208 90 80 -- andere vrij 0

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een

7209 breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed

 • opgerold, enkel koud gewalst

7209 15 00 -- met een dikte van 3 mm of meer vrij 0 7209 16 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm 7209 16 10 --- dynamoband of transformatorband vrij 0 7209 16 90 --- andere vrij 0 7209 17 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm 7209 17 10 --- dynamoband of transformatorband vrij 0 7209 17 90 --- andere vrij 0 7209 18 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm 7209 18 10 --- dynamoband of transformatorband vrij 0

--- andere

7209 18 91 ---- met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm vrij 0 7209 18 99 ---- met een dikte van minder dan 0,35 mm vrij 0

 • niet opgerold, enkel koud gewalst

7209 25 00 -- met een dikte van 3 mm of meer vrij 0 7209 26 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm 7209 26 10 --- dynamoplaat of transformatorplaat vrij 0 7209 26 90 --- andere vrij 0 7209 27 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm 7209 27 10 --- dynamoplaat of transformatorplaat vrij 0 7209 27 90 --- andere vrij 0 7209 28 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm 7209 28 10 --- dynamoplaat of transformatorplaat vrij 0 7209 28 90 --- andere vrij 0 7209 90 - andere 7209 90 20 -- geperforeerd vrij 0 7209 90 80 -- andere vrij 0

7210 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed

 • vertind

7210 11 00 -- met een dikte van 0,5 mm of meer vrij 0 7210 12 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm 7210 12 20 --- blik vrij 0 7210 12 80 --- andere vrij 0 7210 20 00 - verlood vrij 0 7210 30 00 - elektrolytisch verzinkt vrij 0

 • op andere wijze verzinkt

7210 41 00 -- gegolfd vrij 0 7210 49 00 -- andere vrij 0

7210 50 00 - bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden vrij 0

 • bekleed met aluminium

7210 61 00 -- bekleed met aluminium-zinklegeringen vrij 0 7210 69 00 -- andere vrij 0 7210 70 - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof

-- blik, gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en

7210 70 10 chroomoxiden, gevernist vrij 0

7210 70 80 -- andere vrij 0 7210 90 - andere 7210 90 30 -- geplateerd vrij 0 7210 90 40 -- vertind en bedrukt vrij 0 7210 90 80 -- andere vrij 0

7211 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed

 • enkel warm gewalst -- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer

7211 13 00 dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven vrij 0

7211 14 00 -- andere, met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 7211 19 00 -- andere vrij 0

 • enkel koud gewalst

7211 23 -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

7211 23 20 --- dynamoband of transformatorband vrij 0

--- andere

7211 23 30 ---- met een dikte van 0,35 mm of meer vrij 0 7211 23 80 ---- met een dikte van minder dan 0,35 mm vrij 0 7211 29 00 -- andere vrij 0 7211 90 - andere 7211 90 20 -- geperforeerd vrij 0 7211 90 80 -- andere vrij 0

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een

7212 breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed

7212 10 - vertind

7212 10 10 -- blik, enkel aan het oppervlak bewerkt vrij 0 7212 10 90 -- andere vrij 0 7212 20 00 - elektrolytisch verzinkt vrij 0 7212 30 00 - op andere wijze verzinkt vrij 0 7212 40 - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof

7212 40 20 -- blik, enkel gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist vrij 0

7212 40 80 -- andere vrij 0 7212 50 - op andere wijze bekleed

7212 50 20 -- bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden vrij 0

7212 50 30 -- vernikkeld of verchroomd vrij 0 7212 50 40 -- verkoperd vrij 0

-- bekleed met aluminium

7212 50 61 --- bekleed met aluminium-zinklegeringen vrij 0 7212 50 69 --- andere vrij 0 7212 50 90 -- andere vrij 0 7212 60 00 - geplateerd vrij 0

7213 Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal

 • voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen

7213 10 00 verkregen vervormingen vrij 0

7213 20 00 - ander, van automatenstaal vrij 0

 • ander

7213 91 -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm

7213 91 10 --- van de soort gebruikt voor het wapenen van beton vrij 0 7213 91 20 --- van de soort gebruikt voor bandenkoord vrij 0

--- ander

7213 91 41 ---- bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof vrij 0

7213 91 49 ---- bevattende meer dan 0,06 doch minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0

7213 91 70 ---- bevattende 0,25 of meer doch niet meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof vrij 0

7213 91 90 ---- bevattende meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof vrij 0 7213 99 -- ander 7213 99 10 --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 7213 99 90 --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0

7214 Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd

7214 10 00 - gesmeed vrij 0

 • voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen

7214 20 00 verkregen vervormingen vrij 0

7214 30 00 - andere, van automatenstaal vrij 0

 • andere

7214 91 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede

7214 91 10 --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 7214 91 90 --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 7214 99 -- andere

--- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

7214 99 10 ---- van de soort gebruikt voor het wapenen van beton vrij 0 ---- andere, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter

7214 99 31 ----- van 80 mm of meer vrij 0 7214 99 39 ----- van minder dan 80 mm vrij 0 7214 99 50 ---- andere vrij 0

--- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof ---- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter

7214 99 71 ----- van 80 mm of meer vrij 0 7214 99 79 ----- van minder dan 80 mm vrij 0 7214 99 95 ---- andere vrij 0 7215 Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7215 10 00 - van automatenstaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen vrij 0

7215 50 - andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen

-- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

7215 50 11 --- met een rechthoekige dwarsdoorsnede vrij 0 7215 50 19 --- andere vrij 0 7215 50 80 -- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 7215 90 00 - andere vrij 0 7216 Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal

 • U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst,

7216 10 00 met een lijfhoogte van minder dan 80 mm vrij 0

 • L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm

7216 21 00 -- L-profielen vrij 0 7216 22 00 -- T-profielen vrij 0

 • U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer

7216 31 -- U-profielen

7216 31 10 --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm vrij 0 7216 31 90 --- met een lijfhoogte van meer dan 220 mm vrij 0 7216 32 -- I-profielen

--- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm

7216 32 11 ---- met flenzen met evenwijdige vlakken vrij 0 7216 32 19 ---- andere vrij 0

--- met een lijfhoogte van meer dan 220 mm

7216 32 91 ---- met flenzen met evenwijdige vlakken vrij 0 7216 32 99 ---- andere vrij 0 7216 33 -- H-profielen 7216 33 10 --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm vrij 0 7216 33 90 --- met een lijfhoogte van meer dan 180 mm vrij 0

7216 40 - L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer

7216 40 10 -- L-profielen vrij 0 7216 40 90 -- T-profielen vrij 0

7216 50 - andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst

-- met een dwarsdoorsnede die kan worden omsloten door een vierkant met een

7216 50 10 zijde van 80 mm vrij 0

-- andere

7216 50 91 --- platbulbstaal vrij 0 7216 50 99 --- andere vrij 0

 • profielen, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen

7216 61 -- vervaardigd van gewalste platte producten

7216 61 10 --- C-, L-, U-, Z-, omega-profielen of open buisprofielen vrij 0 7216 61 90 --- andere vrij 0 7216 69 00 -- andere vrij 0

 • andere

7216 91 -- door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit gewalste platte producten

7216 91 10 --- profielplaten vrij 0 7216 91 80 --- andere vrij 0 7216 99 00 -- andere vrij 0 7217 Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal 7217 10 - niet bekleed, ook indien gepolijst

-- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

7217 10 10 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8 mm vrij 0 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of meer

---- voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen

7217 10 31 verkregen vervormingen vrij 0

7217 10 39 ---- ander vrij 0 7217 10 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 7217 10 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 7217 20 - verzinkt

-- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

7217 20 10 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8 mm vrij 0 7217 20 30 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of meer vrij 0 7217 20 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 7217 20 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 7217 30 - bekleed met andere onedele metalen

-- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof

7217 30 41 --- verkoperd vrij 0 7217 30 49 --- ander vrij 0 7217 30 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 7217 30 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 7217 90 - ander 7217 90 20 -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 7217 90 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 7217 90 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0

III. ROESTVRIJ STAAL

7218 Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van roestvrij staal

7218 10 00 - ingots en andere primaire vormen vrij 0

 • andere

7218 91 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede

7218 91 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7218 91 80 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 7218 99 -- andere

--- met een vierkante dwarsdoorsnede

7218 99 11 ---- gewalst of verkregen door continugieten vrij 0 7218 99 19 ---- gesmeed vrij 0

--- andere

7218 99 20 ---- gewalst of verkregen door continugieten vrij 0 7218 99 80 ---- gesmeed vrij 0

7219 Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer

 • enkel warm gewalst, opgerold

7219 11 00 -- met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 7219 12 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm 7219 12 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 12 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 13 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm 7219 13 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 13 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 14 -- met een dikte van minder dan 3 mm 7219 14 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 14 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0

 • enkel warm gewalst, niet opgerold

7219 21 -- met een dikte van meer dan 10 mm

7219 21 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 21 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 22 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm 7219 22 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 22 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 23 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 7219 24 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0

 • enkel koud gewalst

7219 31 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 7219 32 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm 7219 32 10 ---.bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 32 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 33 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm 7219 33 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 33 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 34 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm 7219 34 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 34 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 35 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm 7219 35 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 35 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 7219 90 - andere 7219 90 20 -- geperforeerd vrij 0 7219 90 80 -- andere vrij 0

7220 Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm

 • enkel warm gewalst

7220 11 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 7220 12 00 -- met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 7220 20 - enkel koud gewalst

-- met een dikte van 3 mm of meer, bevattende

7220 20 21 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7220 20 29 --- minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0

-- met een dikte van meer dan 0,35 mm doch minder dan 3 mm, bevattende

7220 20 41 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7220 20 49 --- minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0

-- met een dikte van niet meer dan 0,35 mm, bevattende

7220 20 81 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7220 20 89 --- minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 7220 90 - andere 7220 90 20 -- geperforeerd vrij 0 7220 90 80 -- andere vrij 0 7221 00 Walsdraad van roestvrij staal 7221 00 10 - bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7221 00 90 - bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0

7222 Staven en profielen van roestvrij staal

 • staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst

7222 11 -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede

--- met een diameter van 80 mm of meer, bevattende

7222 11 11 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7222 11 19 ---- minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0

--- met een diameter van minder dan 80 mm, bevattende

7222 11 81 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7222 11 89 ---- minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 7222 19 -- andere 7222 19 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7222 19 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 7222 20 - staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen

-- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede --- met een diameter van 80 mm of meer, bevattende

7222 20 11 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7222 20 19 ---- minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0

--- met een diameter van 25 mm of meer doch minder dan 80 mm, bevattende

7222 20 21 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7222 20 29 ---- minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0

--- met een diameter van minder dan 25 mm, bevattende

7222 20 31 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7222 20 39 ---- minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0

-- andere, bevattende

7222 20 81 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7222 20 89 --- minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 7222 30 - andere staven

-- gesmeed, bevattende

7222 30 51 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 7222 30 91 --- minder dan 2,5 gewichtspercent nikkel vrij 0 7222 30 97 -- andere vrij 0 7222 40 - profielen 7222 40 10 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst vrij 0 7222 40 50 -- enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen vrij 0 7222 40 90 -- andere vrij 0 7223 00 Draad van roestvrij staal

 • bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel -- bevattende 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20

7223 00 11 of meer doch niet meer dan 22 gewichtspercenten chroom vrij 0

7223 00 19 -- ander vrij 0

 • bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel -- bevattende 13 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten chroom en

7223 00 91 3,5 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten aluminium vrij 0

7223 00 99 -- ander vrij 0

IV. ANDER GELEGEERD STAAL; HOLLE STAVEN VOOR BORINGEN VAN GELEGEERD OF VAN NIET-GELEGEERD STAAL

Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten

7224 van ander gelegeerd staal

7224 10 - ingots en andere primaire vormen

7224 10 10 -- van gereedschapsstaal vrij 0 7224 10 90 -- andere vrij 0 7224 90 - andere 7224 90 02 -- van gereedschapsstaal vrij 0

-- andere --- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede ---- warm gewalst of verkregen door continugieten ----- met een breedte van minder dan tweemaal de dikte

7224 90 03 ------ van sneldraaistaal vrij 0 ------ bevattende niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof, 0,5 of meer doch

niet meer dan 1,2 gewichtspercent mangaan en 0,6 of meer doch niet meer dan

7224 90 05 2,3 gewichtspercenten silicium; bevattende 0,0008 of meer gewichtspercenten boor (borium) met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan vrij 0

de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten

7224 90 07 ------ andere vrij 0 7224 90 14 ----- andere vrij 0 7224 90 18 ---- gesmeed vrij 0

--- andere ---- warm gewalst of verkregen door continugieten ----- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof

7224 90 31 en 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien vrij 0

aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen

7224 90 38 ----- andere vrij 0 7224 90 90 ---- gesmeed vrij 0

7225 Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer

 • van siliciumstaal (transformatorstaal)

7225 11 00 -- met georiënteerde korrel vrij 0 7225 19 -- andere 7225 19 10 --- warm gewalst vrij 0 7225 19 90 --- koud gewalst vrij 0 7225 30 - andere, enkel warm gewalst, opgerold 7225 30 10 -- van gereedschapsstaal vrij 0 7225 30 30 -- van sneldraaistaal vrij 0 7225 30 90 -- andere vrij 0 7225 40 - andere, enkel warm gewalst, niet opgerold 7225 40 12 -- van gereedschapsstaal vrij 0 7225 40 15 -- van sneldraaistaal vrij 0

-- andere

7225 40 40 --- met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 7225 40 60 --- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm vrij 0 7225 40 90 --- met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 7225 50 - andere, enkel koud gewalst 7225 50 20 -- van sneldraaistaal vrij 0 7225 50 80 -- andere vrij 0

 • andere

7225 91 00 -- elektrolytisch verzinkt vrij 0 7225 92 00 -- op andere wijze verzinkt vrij 0 7225 99 00 -- andere vrij 0

7226 Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm

 • van siliciumstaal (transformatorstaal)

7226 11 00 -- met georiënteerde korrel vrij 0 7226 19 -- andere 7226 19 10 --- enkel warm gewalst vrij 0 7226 19 80 --- andere vrij 0 7226 20 00 - van sneldraaistaal vrij 0

 • andere

7226 91 -- enkel warm gewalst

7226 91 20 --- van gereedschapsstaal vrij 0

--- andere

7226 91 91 ---- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 7226 91 99 ---- met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 7226 92 00 -- enkel koud gewalst vrij 0 7226 99 -- andere 7226 99 10 --- elektrolytisch verzinkt vrij 0 7226 99 30 --- op andere wijze verzinkt vrij 0 7226 99 70 --- andere vrij 0 7227 Walsdraad van ander gelegeerd staal 7227 10 00 - van sneldraaistaal vrij 0 7227 20 00 - van siliciummangaanstaal vrij 0 7227 90 - ander

-- bevattende 0,0008 of meer gewichtspercenten boor (borium) met andere

7227 90 10 elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten vrij 0

-- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en

7227 90 50 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen vrij 0

7227 90 95 -- ander vrij 0

Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen, van

7228 gelegeerd of van niet-gelegeerd staal

7228 10 - staven van sneldraaistaal

-- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm

7228 10 20 getrokken of warm geperst en enkel geplateerd vrij 0

7228 10 50 -- gesmeed vrij 0 7228 10 90 -- andere vrij 0 7228 20 - staven van siliciummangaanstaal

7228 20 10 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst vrij 0

-- andere --- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst,

7228 20 91 warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd vrij 0

7228 20 99 --- andere vrij 0

7228 30 - andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst

7228 30 20 -- van gereedschapsstaal vrij 0 -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en

0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen

7228 30 41 --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, met een diameter van 80 mm of meer vrij 0

7228 30 49 --- andere vrij 0

-- andere --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede

7228 30 61 ---- met een diameter van 80 mm of meer vrij 0 7228 30 69 ---- met een diameter van minder dan 80 mm vrij 0

7228 30 70 --- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst vrij 0

7228 30 89 --- andere vrij 0 7228 40 - andere staven, enkel gesmeed 7228 40 10 -- van gereedschapsstaal vrij 0 7228 40 90 -- andere vrij 0 7228 50 - andere staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen

7228 50 20 -- van gereedschapsstaal vrij 0

-- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en

7228 50 40 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen vrij 0

-- andere --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede

7228 50 61 ---- met een diameter van 80 mm of meer vrij 0 7228 50 69 ---- met een diameter van minder dan 80 mm vrij 0 7228 50 80 --- andere vrij 0 7228 60 - andere staven 7228 60 20 -- van gereedschapsstaal vrij 0 7228 60 80 -- andere vrij 0 7228 70 - profielen 7228 70 10 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst vrij 0 7228 70 90 -- andere vrij 0 7228 80 00 - holle staven voor boringen vrij 0 7229 Draad van ander gelegeerd staal 7229 20 00 - van siliciummangaanstaal vrij 0 7229 90 - ander 7229 90 20 -- van sneldraaistaal vrij 0

-- ander --- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en

7229 90 50 0,5 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien vrij 0

aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen

7229 90 90 -- ander vrij 0

73 HOOFDSTUK 73 - WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL

7301 Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal

7301 10 00 - damwandprofielen vrij 0 7301 20 00 - gelaste profielen vrij 0

Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken,

7302 wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en

dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails

7302 10 - rails

7302 10 10 -- stroomgeleiders, gedeeltelijk van non-ferrometaal vrij 0 -- andere

--- nieuwe ---- vignolerails

7302 10 21 ----- wegende per meter 46 kg of meer vrij 0 7302 10 23 ----- wegende per meter 27 of meer doch minder dan 46 kg vrij 0 7302 10 29 ----- wegende per meter minder dan 27 kg vrij 0 7302 10 40 ---- groefrails vrij 0 7302 10 50 ---- andere vrij 0 7302 10 90 --- gebruikte vrij 0

7302 30 00 - wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels 2,7 0

7302 40 00 - lasplaten en onderlegplaten vrij 0 7302 90 00 - andere vrij 0 7303 00 Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer 7303 00 10 - buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen 3,2 0 7303 00 90 - andere 3,2 0 7304 Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal

 • buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen

7304 11 00 -- van roestvrij staal vrij 0 7304 19 -- andere 7304 19 10 --- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm vrij 0

7304 19 30 --- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0

7304 19 90 --- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0 - bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill

pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning

7304 22 00 -- boorpijpen (drill pipes) van roestvrij staal vrij 0 7304 23 00 -- andere boorpijpen (drill pipes) vrij 0 7304 24 00 -- andere, van roestvrij staal vrij 0 7304 29 -- andere 7304 29 10 --- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm vrij 0

7304 29 30 --- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0

7304 29 90 --- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0

 • andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7304 31 -- koud getrokken of koud gewalst

7304 31 20 --- precisiebuizen vrij 0 7304 31 80 --- andere vrij 0 7304 39 -- andere

--- onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend

7304 39 10 bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van vrij 0 andere wanddikte

--- andere

7304 39 30 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 421 mm en een wanddikte van meer dan 10,5 mm vrij 0

---- andere ---- buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd

7304 39 52 ----- verzinkt vrij 0 7304 39 58 ----- andere vrij 0

---- andere, met een uitwendige diameter

7304 39 92 ----- van niet meer dan 168,3 mm vrij 0 7304 39 93 ----- van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0 7304 39 99 ----- van meer dan 406,4 mm vrij 0

 • andere, met rond profiel, van roestvrij staal

7304 41 00 -- koud getrokken of koud gewalst vrij 0 7304 49 -- andere

--- onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend

7304 49 10 bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van vrij 0 andere wanddikte

--- andere

7304 49 92 ---- met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm vrij 0 7304 49 99 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0

 • andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal

7304 51 -- koud getrokken of koud gewalst

--- recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte

7304 51 12 ---- van niet meer dan 0,5 m vrij 0 7304 51 18 ---- van meer dan 0,5 m vrij 0

--- andere

7304 51 81 ---- precisiebuizen vrij 0 7304 51 89 ---- andere vrij 0 7304 59 -- andere

--- onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend

7304 59 10 bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van vrij 0 andere wanddikte

--- andere, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte

7304 59 32 ---- van niet meer dan 0,5 m vrij 0 7304 59 38 ---- van meer dan 0,5 m vrij 0

--- andere

7304 59 92 ---- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm vrij 0

7304 59 93 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0

7304 59 99 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0 7304 90 00 - andere vrij 0

Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst),

7305 met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal

 • buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen

7305 11 00 -- overlangs gelast, door booglassen onder poederdek vrij 0 7305 12 00 -- op andere wijze overlangs gelast vrij 0 7305 19 00 -- andere vrij 0 7305 20 00 - bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning vrij 0

 • andere, gelast

7305 31 00 -- overlangs gelast vrij 0 7305 39 00 -- andere vrij 0 7305 90 00 - andere vrij 0

Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken,

7306 genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal

 • buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen

7306 11 -- gelast, van roestvrij staal

7306 11 10 --- overlangs gelast vrij 0 7306 11 90 --- spiraalvormig gelast vrij 0 7306 19 -- andere

--- overlangs gelast

7306 19 11 ---- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm vrij 0

7306 19 19 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0

7306 19 90 --- spiraalvormig gelast vrij 0 - bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill

pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning

7306 21 00 -- gelast, van roestvrij staal vrij 0 7306 29 00 -- andere vrij 0 7306 30 - andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

-- precisiebuizen, met een wanddikte

7306 30 11 --- van niet meer dan 2 mm vrij 0 7306 30 19 --- van meer dan 2 mm vrij 0

-- andere --- buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien (zogenaamde gasbuizen)

7306 30 41 ---- verzinkt vrij 0 7306 30 49 ---- andere vrij 0

--- andere, met een uitwendige diameter ---- van niet meer dan 168,3 mm

7306 30 72 ----- verzinkt vrij 0 7306 30 77 ----- andere vrij 0 7306 30 80 ---- van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0 7306 40 - andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal 7306 40 20 -- koud getrokken of koud gewalst vrij 0 7306 40 80 -- andere vrij 0 7306 50 - andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal 7306 50 20 -- precisiebuizen vrij 0 7306 50 80 -- andere vrij 0

 • andere, gelast, ander dan met rond profiel

7306 61 -- met vierkant of rechthoekig profiel

--- met een wanddikte van niet meer dan 2 mm

7306 61 11 ---- van roestvrij staal vrij 0 7306 61 19 ---- andere vrij 0

--- met een wanddikte van meer dan 2 mm

7306 61 91 ---- van roestvrij staal vrij 0 7306 61 99 ---- andere vrij 0 7306 69 -- met ander profiel 7306 69 10 --- van roestvrij staal vrij 0 7306 69 90 --- andere vrij 0 7306 90 00 - andere vrij 0

7307 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of van staal

 • gegoten

7307 11 -- van niet-smeedbaar gietijzer

7307 11 10 --- voor buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen 3,7 0 7307 11 90 --- andere 3,7 0 7307 19 -- andere 7307 19 10 --- van smeedbaar gietijzer 3,7 0 7307 19 90 --- andere 3,7 0

 • andere, van roestvrij staal

7307 21 00 -- flenzen 3,7 0 7307 22 -- ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad 7307 22 10 --- moffen vrij 0 7307 22 90 --- ellebogen en bochten 3,7 0 7307 23 -- hulpstukken, door stomplassen te bevestigen 7307 23 10 --- ellebogen en bochten 3,7 0 7307 23 90 --- andere 3,7 0 7307 29 -- andere 7307 29 10 --- met schroefdraad 3,7 0 7307 29 30 --- door lassen te bevestigen 3,7 0 7307 29 90 --- andere 3,7 0

 • andere

7307 91 00 -- flenzen 3,7 0 7307 92 -- ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad 7307 92 10 --- moffen vrij 0 7307 92 90 --- ellebogen en bochten 3,7 0 7307 93 -- hulpstukken, door stomplassen te bevestigen

--- met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm

7307 93 11 ---- ellebogen en bochten 3,7 0 7307 93 19 ---- andere 3,7 0

--- met een grootste uitwendige diameter van meer dan 609,6 mm

7307 93 91 ---- ellebogen en bochten 3,7 0 7307 93 99 ---- andere 3,7 0 7307 99 -- andere 7307 99 10 --- met schroefdraad 3,7 0 7307 99 30 --- door lassen te bevestigen 3,7 0 7307 99 90 --- andere 3,7 0

7308 Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen,

kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

7308 10 00 - bruggen en brugdelen vrij 0 7308 20 00 - vakwerkmasten en andere masten vrij 0 7308 30 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels vrij 0 7308 40 - steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal 7308 40 10 -- materiaal voor de ondersteuning in de mijnbouw vrij 0 7308 40 90 -- ander vrij 0 7308 90 - andere

7308 90 10 -- waterkeringen, sluisdeuren, laad- en lossteigers, vaste droogdokken en andere waterbouwkundige constructiewerken vrij 0

-- andere --- geheel of hoofdzakelijk bestaande uit platen

7308 90 51 --- gelaagde profielplaten met isolerende tussenlaag vrij 0 7308 90 59 ---- andere vrij 0 7308 90 99 --- andere vrij 0

Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas),

7309 00 van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te

koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding

7309 00 10 - voor gassen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas) 2,2 0

 • voor vloeistoffen

7309 00 30 -- inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding 2,2 0

-- andere, met een inhoudsruimte

7309 00 51 --- van meer dan 100 000 l 2,2 0 7309 00 59 --- van niet meer dan 100 000 l 2,2 0 7309 00 90 - voor vaste stoffen 2,2 0

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar

7310 gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een

inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding

7310 10 00 - met een inhoudsruimte van 50 l of meer 2,7 0

 • met een inhoudsruimte van minder dan 50 l

7310 21 -- blikken die door solderen of door felsen worden gesloten

7310 21 11 --- blikken van de soort gebruikt voor voedingsmiddelen 2,7 0 7310 21 19 --- blikken van de soort gebruikt voor dranken 2,7 0

--- andere, met een wanddikte

7310 21 91 ---- van minder dan 0,5 mm 2,7 0 7310 21 99 ---- van 0,5 mm of meer 2,7 0 7310 29 -- andere 7310 29 10 --- met een wanddikte van minder dan 0,5 mm 2,7 0 7310 29 90 --- met een wanddikte van 0,5 mm of meer 2,7 0

7311 00 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal

7311 00 10 - naadloze 2,7 0

 • andere, met een inhoud

7311 00 91 -- van minder dan 1 000 l 2,7 0 7311 00 99 -- van 1 000 l of meer 2,7 0

7312 Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

7312 10 - kabels en strengen

7312 10 20 -- van roestvrij staal vrij 0 -- andere, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede

--- van niet meer dan 3 mm

7312 10 41 ---- bekleed met koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) vrij 0 7312 10 49 ---- andere vrij 0

--- van meer dan 3 mm ---- strengen

7312 10 61 ----- niet bekleed vrij 0 ----- bekleed

7312 10 65 ------ verzinkt vrij 0 7312 10 69 ------ andere vrij 0

---- kabels, gesloten kabels daaronder begrepen ----- niet bekleed of enkel verzinkt, met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede

7312 10 81 ------ van meer dan 3 doch niet meer dan 12 mm vrij 0 7312 10 83 ------ van meer dan 12 doch niet meer dan 24 mm vrij 0 7312 10 85 ------ van meer dan 24 doch niet meer dan 48 mm vrij 0 7312 10 89 ------ van meer dan 48 mm vrij 0 7312 10 98 ----- andere vrij 0 7312 90 00 - andere vrij 0 7313 00 00 Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, bestaande uit getorste draden vrij 0

of uit strippen, al dan niet voorzien van punten, stekels of tanden, van ijzer of van staal Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en

7314 traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal

 • geweven metaaldoek

7314 12 00 -- eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal vrij 0 7314 14 00 -- ander geweven metaaldoek, van roestvrij staal vrij 0 7314 19 00 -- ander vrij 0

 • metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van draad waarvan de

7314 20 grootste afmeting der dwarsdoorsnede 3 mm of meer bedraagt en met een maas

van 100 cm 2 of meer

7314 20 10 -- van geribde draad vrij 0 7314 20 90 -- ander vrij 0

 • ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast

7314 31 00 -- verzinkt vrij 0 7314 39 00 -- ander vrij 0

 • ander metaaldoek, metaalgaas en traliewerk

7314 41 -- verzinkt

7314 41 10 --- zeskant vlechtwerk vrij 0 7314 41 90 --- ander vrij 0 7314 42 -- bekleed met kunststof 7314 42 10 --- zeskant vlechtwerk vrij 0 7314 42 90 --- ander vrij 0 7314 49 00 -- ander vrij 0 7314 50 00 - plaatgaas vrij 0 7315 Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal

 • scharnierende kettingen en delen daarvan

7315 11 -- rolkettingen

7315 11 10 --- van de soort gebruikt voor rijwielen of voor motorrijwielen 2,7 0 7315 11 90 --- andere 2,7 0 7315 12 00 -- andere kettingen 2,7 0 7315 19 00 -- delen 2,7 0 7315 20 00 - sneeuwkettingen 2,7 0

 • andere kettingen

7315 81 00 -- damkettingen 2,7 0 7315 82 -- andere kettingen, met gelaste schakels

7315 82 10 --- vervaardigd van materiaal waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet meer dan 16 mm bedraagt 2,7 0 7315 82 90 --- vervaardigd van materiaal waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer dan 16 mm bedraagt 2,7 0

7315 89 00 -- andere 2,7 0 7315 90 00 - andere delen 2,7 0 7316 00 00 Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal 2,7 0

Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen, gegolfde krambanden

7317 00 en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met een kop van andere stoffen, doch met uitzondering van die met een koperen kop

7317 00 10 - punaises vrij 0 - andere

-- uit draad

7317 00 20 --- nagels en spijkers in strippen, ook indien op rollen vrij 0

7317 00 40 --- nagels en spijkers van staal, gehard, bevattende 0,5 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0

--- andere

7317 00 61 ---- verzinkt vrij 0 7317 00 69 ---- andere vrij 0 7317 00 90 -- andere vrij 0

Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve

7318 klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen

daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal - artikelen met schroefdraad

7318 11 00 -- kraagschroeven 3,7 0 7318 12 -- andere houtschroeven, met uitzondering van oogschroeven en schroefhaken 7318 12 10 --- van roestvrij staal 3,7 0 7318 12 90 --- andere 3,7 0 7318 13 00 -- oogschroeven en schroefhaken 3,7 0 7318 14 -- zelftappende schroeven 7318 14 10 --- van roestvrij staal 3,7 0

--- andere

7318 14 91 ---- plaatschroeven 3,7 0 7318 14 99 ---- andere 3,7 0

7318 15 -- andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen

7318 15 10 --- schroeven, gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal en waarvan de dikte van de schacht niet meer bedraagt dan 6 mm 3,7 0

--- andere

7318 15 20 ---- voor het bevestigen van bestanddelen van spoorbanen 3,7 0

---- andere ----- zonder kop

7318 15 30 ------ van roestvrij staal 3,7 0 ------ andere, met een trekvastheid

7318 15 41 ------- van minder dan 800 MPa 3,7 0 7318 15 49 ------- van 800 MPa of meer 3,7 0

----- met kop ------ met gleuf of kruisgleuf

7318 15 51 ------- van roestvrij staal 3,7 0 7318 15 59 ------- andere 3,7 0

------ met binnenzeskant

7318 15 61 ------- van roestvrij staal 3,7 0 7318 15 69 ------- andere 3,7 0

------ zeskantkop

7318 15 70 ------- van roestvrij staal 3,7 0 ------- andere, met een trekvastheid

7318 15 81 -------- van minder dan 800 MPa 3,7 0 7318 15 89 -------- van 800 MPa of meer 3,7 0 7318 15 90 ------ andere 3,7 0 7318 16 -- moeren

7318 16 10 --- gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal en waarvan de diameter van de opening niet meer bedraagt dan 6 mm 3,7 0

--- andere

7318 16 30 ---- van roestvrij staal 3,7 0

---- andere

7318 16 50 ----- borgmoeren 3,7 0

----- andere, met een binnendiameter

7318 16 91 ------ van niet meer dan 12 mm 3,7 0 7318 16 99 ------ van meer dan 12 mm 3,7 0 7318 19 00 -- andere 3,7 0

 • artikelen zonder schroefdraad

7318 21 00 -- veerringen en andere verende sluitringen 3,7 0 7318 22 00 -- andere sluitringen 3,7 0 7318 23 00 -- massieve klinknagels en klinkbouten 3,7 0 7318 24 00 -- splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën 3,7 0 7318 29 00 -- andere 3,7 0

7319 Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van ijzer of van staal; veiligheidsspelden

en andere spelden, van ijzer of van staal, elders genoemd noch elders onder begrepen

7319 20 00 - veiligheidsspelden 2,7 0 7319 30 00 - andere spelden 2,7 0 7319 90 - andere 7319 90 10 -- naainaalden, stopnaalden of borduurnaalden 2,7 0 7319 90 90 -- andere 2,7 0 7320 Veren en veerbladen, van ijzer of van staal 7320 10 - bladveren en veerbladen daarvoor

-- warm gevormd

7320 10 11 --- paraboolveren en veerbladen daarvoor 2,7 0 7320 10 19 --- andere 2,7 0 7320 10 90 -- andere 2,7 0 7320 20 - schroefveren 7320 20 20 -- warm gevormd 2,7 0

-- andere

7320 20 81 --- drukveren (met uitzondering van voluutveren) 2,7 0 7320 20 85 --- trekveren 2,7 0 7320 20 89 --- andere 2,7 0 7320 90 - andere 7320 90 10 -- vlakke spiraalveren 2,7 0 7320 90 30 -- schotelveren 2,7 0 7320 90 90 -- andere 2,7 0

Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke mede dienen voor centrale verwarming daaronder begrepen), barbecues, vuurpotten,

7321 gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal

 • kook- of braadtoestellen en bordenwarmers

7321 11 -- voor gas of voor gas en andere brandstof

7321 11 10 --- voorzien van oven, afzonderlijke ovens daaronder begrepen 2,7 0 7321 11 90 --- andere 2,7 0 7321 12 00 -- voor vloeibare brandstof 2,7 0 7321 19 00 -- andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 2,7 0

 • andere toestellen

7321 81 -- voor gas of voor gas en andere brandstof

7321 81 10 --- met afvoer voor de verbrandingsgassen 2,7 0 7321 81 90 --- andere 2,7 0 7321 82 -- voor vloeibare brandstof 7321 82 10 --- met afvoer voor de verbrandingsgassen 2,7 0 7321 82 90 --- andere 2,7 0 7321 89 00 -- andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 2,7 0 7321 90 00 - delen 2,7 0

Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (andere dan die met een elektrische

7322 warmtebron), ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden van gekoelde of geconditioneerde lucht, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal

 • radiatoren en delen daarvan

7322 11 00 -- van gietijzer 3,2 0 7322 19 00 -- andere 3,2 0 7322 90 00 - andere 3,2 0

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer,

7323 van ijzer of van staal; ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of

voor dergelijke doeleinden, van ijzer of van staal

7323 10 00 - ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden 3,2 0

 • andere

7323 91 00 -- van gietijzer, niet geëmailleerd 3,2 0 7323 92 00 -- van gietijzer, geëmailleerd 3,2 0 7323 93 -- van roestvrij staal 7323 93 10 --- tafelgerei 3,2 0 7323 93 90 --- andere 3,2 0 7323 94 -- van ijzer of van staal, geëmailleerd 7323 94 10 --- tafelgerei 3,2 0 7323 94 90 --- andere 3,2 0 7323 99 -- andere 7323 99 10 --- tafelgerei 3,2 0

--- andere

7323 99 91 ---- gevernist of geverfd 3,2 0 7323 99 99 ---- andere 3,2 0

7324 Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal

7324 10 00 - gootstenen en wasbakken van roestvrij staal 2,7 0 - badkuipen

7324 21 00 -- van gietijzer, ook indien geëmailleerd 3,2 0 7324 29 00 -- andere 3,2 0 7324 90 00 - andere, delen daaronder begrepen 3,2 0 7325 Andere gegoten werken van ijzer of van staal 7325 10 - van niet-smeedbaar gietijzer 7325 10 50 -- straatpotten 1,7 0

-- andere

7325 10 92 --- artikelen voor rioleringswerken of voor andere leidingen 1,7 0 7325 10 99 --- andere 1,7 0

 • andere

7325 91 00 -- kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines 2,7 0 7325 99 -- andere 7325 99 10 --- van smeedbaar gietijzer 2,7 0 7325 99 90 --- andere 2,7 0 7326 Andere werken van ijzer of van staal

 • gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt

7326 11 00 -- kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines 2,7 0 7326 19 -- andere 7326 19 10 --- gesmeed 2,7 0 7326 19 90 --- andere 2,7 0 7326 20 - werken van ijzer- of staaldraad 7326 20 30 -- kooien en volières 2,7 0 7326 20 50 -- manden en korven van draad 2,7 0 7326 20 80 -- andere 2,7 0 7326 90 - andere

7326 90 10 -- tabaksdozen, sigarettenkokers, poederdozen, lippenstifthouders en dergelijke artikelen voor persoonlijk gebruik 2,7 0

7326 90 30 -- ladders en trapladders 2,7 0 7326 90 40 -- paletten en laadborden voor de behandeling van goederen 2,7 0 7326 90 50 -- haspels voor kabels, slangen, enz. 2,7 0

7326 90 60 -- niet-mechanische ventilators (luchtroosters en dergelijke), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken 2,7 0 7326 90 70 -- slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van water bij de ingang van rioleringen 2,7 0

-- andere werken van ijzer of van staal

7326 90 91 --- gesmeed 2,7 0 7326 90 93 --- gestampt 2,7 0 7326 90 95 --- gesinterd 2,7 0 7326 90 98 --- andere 2,7 0 74 HOOFDSTUK 74 - KOPER EN WERKEN VAN KOPER 7401 00 00 Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper) vrij 0 7402 00 00 Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren vrij 0 7403 Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw

 • geraffineerd koper

7403 11 00 -- kathoden en in stukken gesneden kathoden vrij 0 7403 12 00 -- wire-bars vrij 0 7403 13 00 -- billets vrij 0 7403 19 00 -- andere vrij 0

 • koperlegeringen

7403 21 00 -- koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) vrij 0 7403 22 00 -- koper-tinlegeringen (brons) vrij 0

7403 29 00 -- andere koperlegeringen (andere dan de toeslaglegeringen bedoeld bij post 7405) vrij 0

7404 00 Resten en afval, van koper

7404 00 10 - van geraffineerd koper vrij 0

 • van koperlegeringen

7404 00 91 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) vrij 0 7404 00 99 -- andere vrij 0 7405 00 00 Toeslaglegeringen van koper vrij 0 7406 Poeder en schilfers, van koper 7406 10 00 - poeder, andere dan met lamellaire structuur vrij 0 7406 20 00 - poeder met lamellaire structuur; schilfers vrij 0 7407 Staven en profielen, van koper 7407 10 00 - van geraffineerd koper 4,8 0

 • van koperlegeringen

7407 21 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)

7407 21 10 --- staven 4,8 0 7407 21 90 --- profielen 4,8 0 7407 29 -- andere

7407 29 10 --- van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 4,8 0

7407 29 90 --- andere 4,8 0 7408 Draad van koper

 • van geraffineerd koper

7408 11 00 -- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 6 mm overtreft 4,8 0 7408 19 -- ander 7408 19 10 -- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 0,5 mm overtreft 4,8 0 7408 19 90 -- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 0,5 mm niet overtreft 4,8 0

 • van koperlegeringen

7408 21 00 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 4,8 0

7408 22 00 -- van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 4,8 0

7408 29 00 -- andere 4,8 0 7409 Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte van meer dan 0,15 mm

 • van geraffineerd koper

7409 11 00 -- opgerold 4,8 0 7409 19 00 -- andere 4,8 0

 • van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)

7409 21 00 -- opgerold 4,8 0 7409 29 00 -- andere 4,8 0

 • van koper-tinlegeringen (brons)

7409 31 00 -- opgerold 4,8 0 7409 39 00 -- andere 4,8 0 7409 40 - van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 7409 40 10 -- van koper-nikkellegeringen 4,8 0 7409 40 90 -- van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 4,8 0 7409 90 00 - van andere koperlegeringen 4,8 0

Bladkoper (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van

7410 kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,15 mm

(de dikte van de drager niet meegerekend) - niet op een drager

7410 11 00 -- van geraffineerd koper 5,2 0 7410 12 00 -- van koperlegeringen 5,2 0

 • op een drager

7410 21 00 -- van geraffineerd koper 5,2 0 7410 22 00 -- van koperlegeringen 5,2 0 7411 Buizen en pijpen, van koper 7411 10 - van geraffineerd koper

-- recht, met een wanddikte

7411 10 11 --- van meer dan 0,6 mm 4,8 0 7411 10 19 --- van niet meer dan 0,6 mm 4,8 0 7411 10 90 -- andere 4,8 0

 • van koperlegeringen

7411 21 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)

7411 21 10 --- recht 4,8 0 7411 21 90 --- andere 4,8 0

7411 22 00 -- van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 4,8 0

7411 29 00 -- andere 4,8 0

7412 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van koper (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen)

7412 10 00 - van geraffineerd koper 5,2 0 7412 20 00 - van koperlegeringen 5,2 0

7413 00 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

7413 00 20 - van geraffineerd koper 5,2 0 7413 00 80 - van koperlegeringen 5,2 0

Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en dergelijke artikelen, van koper of met schacht van ijzer of van staal en een koperen kop; schroeven,

7415 bouten, moeren, schroefhaken, klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van koper

7415 10 00 - draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en dergelijke artikelen 4 0

 • andere artikelen, zonder schroefdraad

7415 21 00 -- sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) 3 0 7415 29 00 -- andere 3 0

 • andere artikelen, met schroefdraad

7415 33 00 -- schroeven; bouten en moeren 3 0 7415 39 00 -- andere 3 0

Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede

7418 delen daarvan, van koper; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden,

van koper - keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden

7418 11 00 -- sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden 3 0

7418 19 -- andere

7418 19 10 --- komforen en andere huishoudelijke verwarmingstoestellen, niet-elektrisch, alsmede delen daarvan 4 0

7418 19 90 --- andere 3 0 7418 20 00 - toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan 3 0 7419 Andere werken van koper 7419 10 00 - kettingen en delen daarvan 3 0

 • andere

7419 91 00 -- gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch niet verder bewerkt 3 0 7419 99 -- andere

--- doek (met inbegrip van band zonder einde), rasters en netten van

7419 99 10 koperdraad waarvan de doorsnede nooit meer dan 6 mm bedraagt; plaatgaas 4,3 0 verkregen door het uitrekken van plaat- of bandkoper

7419 99 30 --- veren 4 0 7419 99 90 --- andere 3 0 75 HOOFDSTUK 75 - NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL

7501 Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie

7501 10 00 - nikkelmatte vrij 0 7501 20 00 - nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie vrij 0 7502 Ruw nikkel 7502 10 00 - niet-gelegeerd nikkel vrij 0 7502 20 00 - nikkellegeringen vrij 0 7503 00 Resten en afval, van nikkel 7503 00 10 - van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 7503 00 90 - van nikkellegeringen vrij 0 7504 00 00 Poeder en schilfers, van nikkel vrij 0 7505 Staven, profielen en draad, van nikkel

 • staven en profielen

7505 11 00 -- van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 7505 12 00 -- van nikkellegeringen 2,9 0

 • draad

7505 21 00 -- van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 7505 22 00 -- van nikkellegeringen 2,9 0 7506 Platen, bladen en strippen, van nikkel 7506 10 00 - van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 7506 20 00 - van nikkellegeringen 3,3 0

7507 Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van nikkel

 • buizen en pijpen

7507 11 00 -- van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 7507 12 00 -- van nikkellegeringen vrij 0 7507 20 00 - hulpstukken voor buisleidingen 2,5 0 7508 Andere werken van nikkel 7508 10 00 - metaaldoek en metaalgaas, van nikkeldraad vrij 0 7508 90 00 - andere vrij 0 76 HOOFDSTUK 76 - ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM 7601 Ruw aluminium 7601 10 00 - niet-gelegeerd aluminium 6 5 7601 20 - aluminiumlegeringen 7601 20 10 -- primair 6 5

-- secundair

7601 20 91 --- in ingots of in vloeibare staat 6 5 7601 20 99 --- andere 6 5 7602 00 Resten en afval, van aluminium

 • resten -- draaisel, krullen, spaanders, slijpsel, zaagsel en vijlsel; resten van

7602 00 11 bladaluminium, gekleurd, bekleed of beplakt, met een dikte van niet meer dan vrij 0 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)

7602 00 19 -- andere (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen) vrij 0 7602 00 90 - afval vrij 0 7603 Poeder en schilfers, van aluminium 7603 10 00 - poeder, ander dan met lamellaire structuur 5 0 7603 20 00 - poeder met lamellaire structuur; schilfers 5 0 7604 Staven en profielen, van aluminium 7604 10 - van niet-gelegeerd aluminium 7604 10 10 -- staven 7,5 0 7604 10 90 -- profielen 7,5 0

 • van aluminiumlegeringen

7604 21 00 -- holle profielen 7,5 0 7604 29 -- andere 7604 29 10 --- staven 7,5 0 7604 29 90 --- profielen 7,5 0 7605 Draad van aluminium

 • van niet-gelegeerd aluminium

7605 11 00 -- waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 7 mm overtreft 7,5 0 7605 19 00 -- ander 7,5 0

 • van aluminiumlegeringen

7605 21 00 -- waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 7 mm overtreft 7,5 0 7605 29 00 -- ander 7,5 0 7606 Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm

 • vierkant of rechthoekig

7606 11 -- van niet-gelegeerd aluminium

7606 11 10 --- geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 7,5 0 --- andere, met een dikte

7606 11 91 ---- van minder dan 3 mm 7,5 0 7606 11 93 ---- van 3 of meer doch minder dan 6 mm 7,5 0 7606 11 99 ---- van 6 mm of meer 7,5 0 7606 12 -- van aluminiumlegeringen 7606 12 10 --- strippen voor jaloezieën 7,5 0

--- andere

7606 12 50 ---- geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 7,5 0 ---- andere, met een dikte

7606 12 91 ----- van minder dan 3 mm 7,5 0 7606 12 93 ----- van 3 of meer doch minder dan 6 mm 7,5 0 7606 12 99 ----- van 6 mm of meer 7,5 0

 • andere

7606 91 00 -- van niet-gelegeerd aluminium 7,5 0 7606 92 00 -- van aluminiumlegeringen 7,5 0

Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton,

7607 van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm

(de dikte van de drager niet meegerekend) - niet op een drager

7607 11 -- enkel gewalst

7607 11 10 --- met een dikte van minder dan 0,021 mm 7,5 0 7607 11 90 --- met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm 7,5 0 7607 19 -- andere 7607 19 10 --- met een dikte van minder dan 0,021 mm 7,5 0

--- met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm

7607 19 91 ---- zelfklevend 7,5 0 7607 19 99 ---- andere 7,5 0 7607 20 - op een drager

7607 20 10 -- met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van minder dan 0,021 mm 10 0

-- met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm

7607 20 91 --- zelfklevend 7,5 0 7607 20 99 --- andere 7,5 0 7608 Buizen en pijpen, van aluminium 7608 10 00 - van niet-gelegeerd aluminium 7,5 0 7608 20 - van aluminiumlegeringen 7608 20 20 -- gelast 7,5 0

-- andere

7608 20 81 --- enkel warm geperst 7,5 0 7608 20 89 --- andere 7,5 0

7609 00 00 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium 5,9 0

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, torens, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen,

7610 kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van aluminium, andere dan de geprefabriceerde

bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

7610 10 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 6 0 7610 90 - andere 7610 90 10 -- bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten 7 0 7610 90 90 -- andere 6 0

Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas),

7611 00 00 van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van 6 0 een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen,

ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere

7612 dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische

inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding

7612 10 00 - soepele tubes (bij voorbeeld voor tandpasta) 6 0 7612 90 - andere 7612 90 10 -- stijve buisjes 6 0 7612 90 20 - van de soort gebruikt als aerosolverpakking 6 0

-- andere, met een inhoudsruimte

7612 90 91 --- van 50 l of meer 6 0 7612 90 98 --- van minder dan 50 l 6 0

7613 00 00 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium 6 0 7614 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

7614 10 00 - met een kern van staal 6 0 7614 90 00 - andere 6 0

Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede

7615 delen daarvan, van aluminium; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke

doeleinden, van aluminium - keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden

7615 11 00 -- sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden 6 0

7615 19 -- andere

7615 19 10 --- gegoten 6 0 7615 19 90 --- andere 6 0 7615 20 00 - toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan 6 0 7616 Andere werken van aluminium

 • draadnagels, spijkers, aangepunte krammen, schroeven, bouten, moeren,

7616 10 00 haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, 6 0 spieën, sluitringen en dergelijke artikelen

 • andere

7616 91 00 -- metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad 6 0 7616 99 -- andere 7616 99 10 --- gegoten 6 0 7616 99 90 --- andere 6 0 78 HOOFDSTUK 78 - LOOD EN WERKEN VAN LOOD 7801 Ruw lood 7801 10 00 - geraffineerd lood 2,5 0

 • ander

7801 91 00 -- waarin, van de andere elementen, antimoon met het hoogste gewicht voorkomt 2,5 0

7801 99 -- ander

7801 99 10 --- bevattende 0,02 of meer gewichtspercenten zilver en bestemd om te worden geraffineerd (werklood) vrij 0

--- ander

7801 99 91 ---- loodlegeringen 2,5 0 7801 99 99 ---- ander 2,5 0 7802 00 00 Resten en afval, van lood vrij 0 7804 Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van lood

 • platen, bladen en strippen

7804 11 00 -- bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 5 0

7804 19 00 -- andere 5 0 7804 20 00 - poeder en schilfers vrij 0 7806 00 Andere werken van lood

7806 00 10 - bergingsmiddelen met loden bekleding ter afscherming van radioactieve straling, voor het vervoer of de opslag van radioactieve stoffen (Euratom) vrij 0

7806 00 30 - staven, profielen en draad 5 0

7806 00 50 - buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bij voorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen) 5 0

7806 00 90 - andere 5 0 79 HOOFDSTUK 79 - ZINK EN WERKEN VAN ZINK 7901 Ruw zink

 • niet-gelegeerd zink

7901 11 00 -- bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten zink 2,5 0 7901 12 -- bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten zink 7901 12 10 --- bevattende 99,95 of meer doch minder dan 99,99 gewichtspercenten zink 2,5 0 7901 12 30 --- bevattende 98,5 of meer doch minder dan 99,95 gewichtspercenten zink 2,5 0 7901 12 90 --- bevattende 97,5 of meer doch minder dan 98,5 gewichtspercenten zink 2,5 0 7901 20 00 - zinklegeringen 2,5 0 7902 00 00 Resten en afval, van zink vrij 0 7903 Zinkstof; poeder en schilfers, van zink 7903 10 00 - zinkstof 2,5 0 7903 90 00 - andere 2,5 0 7904 00 00 Staven, profielen en draad, van zink 5 0 7905 00 00 Platen, bladen en strippen, van zink 5 0 7907 00 Andere werken van zink

7907 00 10 - buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bij voorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen) 5 0

7907 00 90 - andere 5 0 80 HOOFDSTUK 80 - TIN EN WERKEN VAN TIN 8001 Ruw tin 8001 10 00 - niet-gelegeerd tin vrij 0 8001 20 00 - tinlegeringen vrij 0 8002 00 00 Resten en afval, van tin vrij 0 8003 00 00 Staven, profielen en draad, van tin vrij 0 8007 00 Andere werken van tin 8007 00 10 - platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 0,2 mm vrij 0

 • bladtin (stanniool) (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van

8007 00 30 karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan vrij 0 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend); poeder en schilfers

8007 00 50 - buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bij voorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen) vrij 0

8007 00 90 - andere vrij 0

81 HOOFDSTUK 81 - ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN

8101 Wolfraam en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8101 10 00 - poeder 5 0 - andere

8101 94 00 -- ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen 5 0 8101 96 00 -- draad 6 0 8101 97 00 -- resten en afval vrij 0 8101 99 -- andere

8101 99 10 --- staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen en strippen 6 0

8101 99 90 --- andere 7 0 8102 Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen 8102 10 00 - poeder 4 0

 • andere

8102 94 00 -- ruw molybdeen, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen 3 0

8102 95 00 -- staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen en strippen 5 0

8102 96 00 -- draad 6,1 0 8102 97 00 -- resten en afval vrij 0 8102 99 00 -- andere 7 0 8103 Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen 8103 20 00 - ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen; poeder vrij 0 8103 30 00 - resten en afval vrij 0 8103 90 - andere

8103 90 10 -- staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen en strippen 3 0

8103 90 90 -- andere 4 0 8104 Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

 • ruw magnesium

8104 11 00 -- bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium 5,3 0 8104 19 00 -- ander 4 0 8104 20 00 - resten en afval vrij 0 8104 30 00 - draaisel en korrels, gekalibreerd; poeder 4 0 8104 90 00 - andere 4 0

8105 Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8105 20 00 - kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; ruw kobalt; poeder vrij 0

8105 30 00 - resten en afval vrij 0 8105 90 00 - andere 3 0 8106 00 Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen 8106 00 10 - ruw bismut; resten en afval; poeder vrij 0 8106 00 90 - andere 2 0 8107 Cadmium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen 8107 20 00 - ruw cadmium; poeder 3 0 8107 30 00 - resten en afval vrij 0 8107 90 00 - andere 4 0 8108 Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen 8108 20 00 - ruw titaan; poeder 5 0 8108 30 00 - resten en afval 5 0 8108 90 - andere 8108 90 30 -- staven, profielen en draad 7 0 8108 90 50 -- platen, bladen en strippen 7 0 8108 90 60 -- buizen en pijpen 7 0 8108 90 90 -- andere 7 0 8109 Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen 8109 20 00 - ruw zirkonium; poeder 5 0 8109 30 00 - resten en afval vrij 0 8109 90 00 - andere 9 0 8110 Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen 8110 10 00 - ruw antimoon; poeder 7 3 8110 20 00 - resten en afval vrij 0 8110 90 00 - andere 7 0 8111 00 Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

 • ruw mangaan; resten en afval; poeder

8111 00 11 -- ruw mangaan; poeder vrij 0 8111 00 19 -- resten en afval vrij 0 8111 00 90 - andere 5 0

Beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium),

8112 indium, niobium (columbium), rhenium en thallium, alsmede werken van deze metalen, resten en afval daaronder begrepen

 • beryllium

8112 12 00 -- ruw; poeder vrij 0 8112 13 00 -- resten en afval vrij 0 8112 19 00 -- andere 3 0

 • chroom

8112 21 -- ruw; poeder

8112 21 10 --- legeringen, die meer dan 10 gewichtspercenten nikkel bevatten vrij 0 8112 21 90 --- andere 3 0 8112 22 00 -- resten en afval vrij 0 8112 29 00 -- andere 5 0

 • thallium

8112 51 00 -- ruw; poeder 1,5 0 8112 52 00 -- resten en afval vrij 0 8112 59 00 -- andere 3 0

 • andere

8112 92 -- ruw; resten en afval; poeder

8112 92 10 --- hafnium (celtium) 3 0 niobium (columbium) en rhenium; gallium; indium; vanadium; germanium

8112 92 21 ---- resten en afval vrij 0 ---- andere

8112 92 31 ----- niobium (columbium) en rhenium 3 0 8112 92 81 ----- indium 2 0 8112 92 89 ----- gallium 1,5 0 8112 92 91 ----- vanadium vrij 0 8112 92 95 ----- germanium 4,5 0 8112 99 -- andere 8112 99 20 --- hafnium (celtium); germanium 7 0 8112 99 30 --- niobium (columbium) en rhenium 9 0 8112 99 70 --- gallium; indium; vanadium 3 0 8113 00 Cermets en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen 8113 00 20 - ruw 4 0 8113 00 40 - resten en afval vrij 0 8113 00 90 - andere 5 0

HOOFDSTUK 82 - GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS

82 EN VORKEN, VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE

ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL Spaden, schoppen, houwelen, hakken, gaffels, rieken, vorken, harken en

8201 schoffels; bijlen, houthiepen, kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of te kloven; snoeischaren en wildscharen; zeisen, sikkels, stro- en hooimessen, heggenscharen, wiggen en ander handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw

8201 10 00 - spaden en schoppen 1,7 0 8201 20 00 - gaffels, rieken en vorken 1,7 0 8201 30 00 - houwelen, hakken, harken en schoffels 1,7 0

8201 40 00 - bijlen, houthiepen, kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of te kloven 1,7 0

8201 50 00 - met een hand te bedienen snoeischaren en wildscharen 1,7 0 8201 60 00 - heggenscharen en andere met twee handen te bedienen scharen 1,7 0 8201 90 00 - ander handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw 1,7 0

8202 Handzagen; zaagbladen van alle soorten (freeszagen en ongetande zaagbladen daaronder begrepen)

8202 10 00 - handzagen 1,7 0 8202 20 00 - bladen voor lintzagen 1,7 0

 • bladen voor cirkelzagen (freeszagen daaronder begrepen)

8202 31 00 -- met werkzaam deel van staal 2,7 0 8202 39 00 -- andere, delen daaronder begrepen 2,7 0 8202 40 00 - zaagkettingen 1,7 0

 • andere zaagbladen

8202 91 00 -- rechte zaagbladen voor metaalbewerking 2,7 0 8202 99 -- andere

--- met werkzaam deel van staal

8202 99 11 ---- voor metaalbewerking 2,7 0 8202 99 19 ---- voor bewerking van andere stoffen 2,7 0 8202 99 90 --- met werkzaam deel van andere stoffen 2,7 0

Vijlen, raspen, tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten,

8203 metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke), pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk handgereedschap

8203 10 00 - vijlen, raspen en dergelijk gereedschap 1,7 0 8203 20 - tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten en dergelijk gereedschap 8203 20 10 -- pincetten en epileertangen 1,7 0 8203 20 90 -- andere 1,7 0

8203 30 00 - metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke) en dergelijk gereedschap 1,7 0

8203 40 00 - pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk gereedschap 1,7 0

Moersleutels (handgereedschap), dynamometrische moersleutels en

8204 inbussleutels daaronder begrepen; uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat

 • moersleutels (inbussleutels daaronder begrepen)

8204 11 00 -- niet verstelbaar 1,7 0 8204 12 00 -- verstelbaar 1,7 0 8204 20 00 - uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat 1,7 0

Handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; soldeer-, blaas- en brandlampen; bankschroeven,

8205 lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke, andere dan toebehoren of delen van gereedschapswerktuigen; aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrijving

8205 10 00 - boorgereedschap en gereedschap voor het snijden of tappen van schroefdraad 1,7 0 8205 20 00 - hamers en voorhamers 3,7 0 8205 30 00 - schaven, beitels, gutsen en dergelijk houtsnijgereedschap 3,7 0 8205 40 00 - schroevendraaiers 3,7 0

 • ander handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen)

8205 51 00 -- voor huishoudelijk gebruik 3,7 0 8205 59 -- ander 8205 59 10 --- gereedschap voor metselaars, vormers, stukadoors en schilders 3,7 0

8205 59 30 --- explosieboutindrijvers voor het indrijven van klinknagels, pluggen, pennen, enz. 2,7 0

8205 59 90 --- ander 2,7 0 8205 60 00 - soldeer-, blaas- en brandlampen 2,7 0 8205 70 00 - bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke 3,7 0 8205 80 00 - aambeelden veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrijving 2,7 0

8205 90 00 - stellen, bestaande uit artikelen van twee of meer van de bovengenoemde onderverdelingen 3,7 0 8206 00 00 Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in het klein 3,7 0

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld voor het stampen, stansen,

8207 draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of

extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren - grond- en gesteenteboren

8207 13 00 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit cermets 2,7 0 8207 19 -- andere, delen daaronder begrepen

8207 19 10 --- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2,7 0

8207 19 90 --- andere 2,7 0

8207 20 - trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen

8207 20 10 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van 2,7 0

geagglomereerd diamant

8207 20 90 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen 2,7 0 8207 30 - gereedschap voor het stampen en stansen 8207 30 10 -- voor metaalbewerking 2,7 0 8207 30 90 -- ander 2,7 0 8207 40 - gereedschap voor het draadtappen en -snijden

-- voor metaalbewerking

8207 40 10 --- gereedschap voor het draadtappen 2,7 0 8207 40 30 --- gereedschap voor het draadsnijden 2,7 0 8207 40 90 -- ander 2,7 0 8207 50 - gereedschap voor het boren, ander dan grond- en gesteenteboren

8207 50 10 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2,7 0

-- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen

8207 50 30 --- muurboren 2,7 0 --- ander

---- voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat

8207 50 50 ----- uit cermets 2,7 0 8207 50 60 ----- uit sneldraaistaal 2,7 0 8207 50 70 ----- uit andere stoffen 2,7 0 8207 50 90 ---- ander 2,7 0 8207 60 - gereedschap voor het ruimen of kotteren

8207 60 10 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2,7 0

-- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen --- gereedschap voor het ruimen

8207 60 30 ---- voor metaalbewerking 2,7 0 8207 60 50 ---- ander 2,7 0

--- gereedschap voor het kotteren

8207 60 70 ---- voor metaalbewerking 2,7 0 8207 60 90 ---- ander 2,7 0 8207 70 - gereedschap voor het frezen

-- voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat

8207 70 10 --- uit cermets 2,7 0

--- uit andere stoffen

8207 70 31 ---- schachtfrezen 2,7 0 8207 70 35 ---- wormfrezen 2,7 0 8207 70 38 ---- ander 2,7 0 8207 70 90 -- ander 2,7 0 8207 80 - gereedschap voor het draaien

-- voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat

8207 80 11 --- uit cermets 2,7 0 8207 80 19 --- uit andere stoffen 2,7 0 8207 80 90 -- ander 2,7 0 8207 90 - ander verwisselbaar gereedschap

8207 90 10 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2,7 0

-- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen

8207 90 30 --- stiften en bladen voor schroevendraaiers 2,7 0 8207 90 50 --- gereedschap voor het steken, schaven en slijpen van tandwielen 2,7 0

--- ander, waarvan het werkzaam deel bestaat ---- uit cermets

8207 90 71 ----- voor metaalbewerking 2,7 0 8207 90 78 ----- ander 2,7 0

---- uit andere stoffen

8207 90 91 ----- voor metaalbewerking 2,7 0 8207 90 99 ----- ander 2,7 0 8208 Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen 8208 10 00 - voor metaalbewerking 1,7 0 8208 20 00 - voor houtbewerking 1,7 0 8208 30 - voor keukengereedschap of voor machines voor de voedselindustrie 8208 30 10 -- cirkelvormige messen 1,7 0 8208 30 90 -- andere 1,7 0 8208 40 00 - voor land-, tuin- of bosbouwmachines 1,7 0 8208 90 00 - andere 1,7 0

8209 00 Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor gereedschap, niet gemonteerd, vervaardigd van cermets

8209 00 20 - wisselplaten 2,7 0 8209 00 80 - andere 2,7 0

Met de hand aangedreven mechanische toestellen met een gewicht van 10 kgt

8210 00 00 of minder, die gebezigd worden bij het bereiden, opmaken, enz., van 2,7 0 voedingsmiddelen en van dranken

8211 Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen, alsmede lemmeten daarvan

8211 10 00 - stellen 8,5 0 - andere

8211 91 -- tafelmessen met vast lemmet

8211 91 30 --- tafelmessen met heft en lemmet van roestvrij staal 8,5 0 8211 91 80 --- andere 8,5 0 8211 92 00 -- andere messen met vast lemmet 8,5 0 8211 93 00 -- messen, andere dan met vast lemmet, zaksnoeimessen daaronder begrepen 8,5 0 8211 94 00 -- lemmeten 6,7 0 8211 95 00 -- heften van onedel metaal 2,7 0

8212 Scheermessen, lemmeten en mesjes voor scheermessen (niet-afgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm, daaronder begrepen)

8212 10 - scheermessen

8212 10 10 -- veiligheidsscheermessen, niet navulbaar 2,7 0 8212 10 90 -- andere 2,7 0

8212 20 00 - mesjes voor veiligheidsscheermessen, niet-afgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm, daaronder begrepen 2,7 0

8212 90 00 - andere delen 2,7 0 8213 00 00 Scharen en schaarbladen 4,2 0

Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke

8214 slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

8214 10 00 - papiermesjes, briefopeners, radeermesjes, potloodslijpers en mesjes daarvoor 2,7 0 8214 20 00 - gereedschap voor manicure of voor pedicure 2,7 0 8214 90 00 - ander 2,7 0

8215 Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

8215 10 - stellen die ten minste een verzilverd, verguld of geplatineerd artikel bevatten

8215 10 20 -- stellen die enkel verzilverde, vergulde of geplatineerde artikelen bevatten 4,7 0 -- andere

8215 10 30 --- van roestvrij staal 8,5 0 8215 10 80 --- andere 4,7 0 8215 20 - andere stellen 8215 20 10 -- van roestvrij staal 8,5 0 8215 20 90 -- andere 4,7 0

 • andere

8215 91 00 -- verzilverd, verguld of geplatineerd 4,7 0 8215 99 -- andere 8215 99 10 --- van roestvrij staal 8,5 0 8215 99 90 --- andere 4,7 0 83 HOOFDSTUK 83 - ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN

Hangsloten, grendelsloten en andere sloten, die door middel van een sleutel,

8301 een letter- of cijfercombinatie of langs elektrische weg geopend en gesloten worden, van onedel metaal; van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels,

van onedel metaal; sleutels voor bedoelde sloten, van onedel metaal

8301 10 00 - hangsloten 2,7 0 8301 20 00 - sloten van de soort gebruikt voor automobielen 2,7 0 8301 30 00 - sloten van de soort gebruikt voor meubelen 2,7 0 8301 40 - grendelsloten en andere sloten

-- sloten van de soort gebruikt voor deuren van gebouwen

8301 40 11 ---cylindersloten 2,7 0 8301 40 19 --- andere 2,7 0 8301 40 90 -- grendelsloten en andere sloten 2,7 0 8301 50 00 - van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels 2,7 0 8301 60 00 - delen 2,7 0 8301 70 00 - afzonderlijk aangeboden sleutels 2,7 0

Garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor meubelen, voor deuren, voor trappen, voor vensters, voor blinden, voor koetswerk, voor

8302 zadelmakerswerk, voor koffers en valiezen en voor dergelijke werken; hoedhaken, jashaken en dergelijke haken, kapstokken, plankdragers en

dergelijke artikelen, van onedel metaal; zwenkwielen met montuur van onedel metaal; automatische deursluiters en deurdrangers van onedel metaal

8302 10 00 - scharnieren en andere hengsels 2,7 0 8302 20 00 - zwenkwielen 2,7 0 8302 30 00 - andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen voor automobielen 2,7 0

 • andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen

8302 41 00 -- voor gebouwen 2,7 0 8302 42 00 -- andere, voor meubelen 2,7 0 8302 49 00 -- andere 2,7 0 8302 50 00 - hoedhaken, jashaken, kapstokken, plankdragers en dergelijke artikelen 2,7 0 8302 60 00 - automatische deursluiters en deurdrangers 2,7 0

8303 00 Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, geldkistjes en - cassetten en dergelijke artikelen, van onedel metaal

8303 00 10 - brandkasten 2,7 0 8303 00 30 - gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen 2,7 0 8303 00 90 - geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen 2,7 0

Bergkastjes voor kantoorbescheiden, kaartenkasten, opberg- en sorteerdozen,

8304 00 00 kopijstanders (concepthouders), pennenbakjes, stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van onedel metaal, andere dan kantoormeubelen bedoeld bij 2,7 0

post 9403 Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en dergelijke, papierhechters, hoekplaatjes, clips, ruitertjes en dergelijke

8305 kantoorbenodigdheden, van onedel metaal; hechtnieten in strippen

(bijvoorbeeld voor kantoorgebruik, voor gebruik door stoffeerders en inpakkers), van onedel metaal

8305 10 00 - mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en dergelijke 2,7 0 8305 20 00 - hechtnieten in strippen 2,7 0 8305 90 00 - andere, delen daaronder begrepen 2,7 0

Klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen, andere dan elektrische, van

8306 onedel metaal; beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van onedel metaal; lijsten van onedel metaal, voor foto's, prenten en dergelijke; spiegels van

onedel metaal

8306 10 00 - klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen vrij 0

 • beeldjes en andere versieringsvoorwerpen

8306 21 00 -- verzilverd, verguld of geplatineerd vrij 0 8306 29 -- andere 8306 29 10 --- van koper vrij 0 8306 29 90 --- van andere onedele metalen vrij 0 8306 30 00 - lijsten voor foto’s, prenten en dergelijke; spiegels 2,7 0

8307 Buigzame buizen (slangen), van onedel metaal, ook indien voorzien van hulpstukken (fittings)

8307 10 00 - van ijzer of van staal 2,7 0 8307 90 00 - van andere onedele metalen 2,7 0

Sluitingen, sluitbeugels, gespen, sluitgespen, haken en ogen en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor kleding, voor schoeisel, voor dekzeilen, voor

8308 marokijnwerk en voor alle geconfectioneerde goederen en uitrustingen; holle en gespleten klinknagels, van onedel metaal; kralen en pailletten, van onedel metaal

8308 10 00 - haken en ogen 2,7 0 8308 20 00 - holle en gespleten klinknagels 2,7 0 8308 90 00 - andere, delen daaronder begrepen 2,7 0

Stoppen (kroonkurken, schroefstoppen en schenkkurken daaronder begrepen),

8309 deksels, flessencapsules, schroefsponnen, sponblikjes, plombeerblikjes en - loodjes en andere benodigdheden voor verpakkingen, van onedel metaal

8309 10 00 - kroonkurken 2,7 0 8309 90 - andere

8309 90 10 -- flessencapsules van lood; flessencapsules, van aluminium, met een diameter van meer dan 21 mm 3,7 0

8309 90 90 -- andere 2,7 0

Straatnaamborden, uithangborden, naam- en nummerborden en dergelijke

8310 00 00 borden, cijfers, nummers, letters en dergelijke, van onedel metaal, andere dan 2,7 0 die bedoeld bij post 9405

Draad, staven, buizen, platen, elektroden en dergelijke artikelen, van onedel

8311 metaal of van metaalcarbide, bekleed of gevuld met vloeimiddelen, voor het lassen, solderen of afzetten van metaal of van metaalcarbide; draad en staven

van samengekit poeder van onedel metaal, voor het metaalspuiten (schoperen)

8311 10 - beklede elektroden voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal

8311 10 10 -- laselektroden, met een kern van ijzer of van staal, bekleed met vuurvast materiaal 2,7 0

8311 10 90 -- andere 2,7 0 8311 20 00 - gevulde draad voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal 2,7 0

8311 30 00 - beklede staven en gevulde draad voor het lassen of solderen met de steekvlam, van onedel metaal 2,7 0

8311 90 00 - andere 2,7 0

 
 
 
 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.