BIJLAGE BIJLAGE II (DEEL XII) Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru Bijlage I: Lijsten inzake tariefafschaffing

1.

Kerngegevens

Document­datum 27-09-2011
Publicatie­datum 03-10-2011
Kenmerk 14760/11 ADD 13
Van the Commission
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

RAAD VAN Brussel, 27 september 2011 (04.10)

DE EUROPESE UNIE (OR. en)

14760/11

Interinstitutioneel dossier: ADD 13

2011/0249 (NLE) i

WTO 326 AMLAT 81 SERVICES 93 COMER 187

VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 23 september 2011 Nr. Comdoc.: COM(2011) 569 definitief i - BIJLAGE II (DEEL XII)

Betreft: BIJLAGE

BIJLAGE II (DEEL XII) Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru Bijlage I: Lijsten inzake tariefafschaffing

Hierbij gaat voor de delegaties het voorstel van de Commissie dat bij brief van de heer

Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, aan de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de

Raad van de Europese Unie, is toegezonden.

Bijlage: COM(2011) 569 definitief i - BIJLAGE II (DEEL XII)

14760/11 ADD 13 rb

DGK 1 NL

EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 22.9.2011 COM(2011) 569 final i

Annex II (Part XII)

ANNEX

BIJLAGE II (DEEL XII)

Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

Bijlage I: Lijsten inzake tariefafschaffing

Begeleidend document bij

Voorstel voor een besluit van de Raad

tot sluiting van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru ANNEX

BIJLAGE II (DEEL XII)

Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

Bijlage I: Lijsten inzake tariefafschaffing

Begeleidend document bij

Voorstel voor een besluit van de Raad

tot sluiting van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

Lijsten inzake tariefafschaffing van de Europese Unie

voor goederen van oorsprong uit Colombia

EU-lijst inzake

tariefafschaffing

GN 2007 Omschrijving Basistarief Categorie

 AFDELING XVI – MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN;

XVI TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VAN HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN

EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN HOOFDSTUK 84 - KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES,

84 TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN

DAARVAN Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor

8401 kernreactoren; machines en apparaten voor isotopenscheiding

8401 10 00 - kernreactoren (Euratom) 5,7 0

8401 20 00 - machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daarvan (Euratom) 3,7 0

8401 30 00 - niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) (Euratom) 3,7 0

8401 40 00 - delen van kernreactoren (Euratom) 3,7 0

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming

8402 die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor

oververhit water

 • stoomketels

8402 11 00 -- waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45 ton per uur 2,7 0

8402 12 00 -- waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45 ton per uur 2,7 0

8402 19 -- andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen

8402 19 10 --- vlampijpketels 2,7 0

8402 19 90 --- andere 2,7 0

8402 20 00 - ketels voor oververhit water 2,7 0

8402 90 00 - delen 2,7 0

8403 Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402

8403 10 - ketels

8403 10 10 -- van gietijzer 2,7 0 8403 10 90 -- andere 2,7 0 8403 90 - delen 8403 90 10 -- van gietijzer 2,7 0 8403 90 90 -- andere 2,7 0

Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bijvoorbeeld

8404 economisers of voorwarmers, oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor stoommachines

8404 10 00 - hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 2,7 0 8404 20 00 - condensors voor stoommachines 2,7 0 8404 90 00 - delen 2,7 0

Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende

8405 zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen

 • generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende

8405 10 00 zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren 1,7 0

werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen

8405 90 00 - delen 1,7 0 8406 Stoomturbines en andere dampturbines 8406 10 00 - turbines voor de voortstuwing van schepen 2,7 0

 • andere turbines

8406 81 -- met een vermogen van meer dan 40 MW

8406 81 10 --- stoomturbines voor het aandrijven van elektrische generatoren 2,7 0 8406 81 90 --- andere 2,7 0 8406 82 -- met een vermogen van niet meer dan 40 MW

--- stoomturbines voor het aandrijven van elektrische generatoren, met een vermogen

8406 82 11 ---- van niet meer dan 10 MW 2,7 0 8406 82 19 ---- van meer dan 10 MW 2,7 0 8406 82 90 --- andere 2,7 0 8406 90 - delen 8406 90 10 -- loopschoepen, leischoepen en rotoren 2,7 0 8406 90 90 -- andere 2,7 0

8407 Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

8407 10 00 - luchtvaartuigmotoren 1,7 0

 • motoren voor de voortstuwing van schepen

8407 21 -- buitenboordmotoren

8407 21 10 --- met een cilinderinhoud van niet meer dan 325 cm³ 6,2 0 --- met een cilinderinhoud van meer dan 325 cm³

8407 21 91 ---- met een vermogen van niet meer dan 30 kW 4,2 0 8407 21 99 ---- met een vermogen van meer dan 30 kW 4,2 0 8407 29 -- andere 8407 29 20 --- met een vermogen van niet meer dan 200 kW 4,2 0 8407 29 80 --- met een vermogen van meer dan 200 kW 4,2 0

 • motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

8407 31 00 -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ 2,7 0 8407 32 -- met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm³ 8407 32 10 --- met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 125 cm³ 2,7 0 8407 32 90 --- met een cilinderinhoud van meer dan 125 doch niet meer dan 250 cm³ 2,7 0 8407 33 -- met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 1 000 cm³

--- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling

8407 33 10 8701 10, van motorvoertuigen van de posten 8703, 8704 en 8705 2,7 0

8407 33 90 --- andere 2,7 0 8407 34 -- met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm³

--- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen van post 8703, van motorvoertuigen van post

8407 34 10 8704 met een motor met een cilinderinhoud van minder dan 2 800 cm³, van 2,7 0 motorvoertuigen van post 8705

--- andere

8407 34 30 ---- gebruikte 4,2 0 ---- nieuwe, met een cilinderinhoud

8407 34 91 ----- van niet meer dan 1 500 cm³ 4,2 0 8407 34 99 ----- van meer dan 1 500 cm³ 4,2 0 8407 90 - andere motoren 8407 90 10 -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm³ 2,7 0

-- met een cilinderinhoud van meer dan 250 cm³ --- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen van post 8703, van motorvoertuigen van post

8407 90 50 8704 met een motor met een cilinderinhoud van minder dan 2 800 cm³, van 2,7 0 motorvoertuigen van post 8705

--- andere

8407 90 80 ---- met een vermogen van niet meer dan 10 kW 4,2 0 8407 90 90 ---- met een vermogen van meer dan 10 kW 4,2 0

8408 Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi dieselmotoren)

8408 10 - motoren voor de voortstuwing van schepen

-- gebruikte --- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906,

8408 10 11 sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld vrij 0 bij onderverdeling 8906 10 00

8408 10 19 --- andere 2,7 0 -- nieuwe, met een vermogen

--- van niet meer dan 15 kW ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906,

8408 10 22 sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld vrij 0 bij onderverdeling 8906 10 00

8408 10 24 ---- andere 2,7 0

--- van meer dan 15 doch niet meer dan 50 kW ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906,

8408 10 26 sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld vrij 0 bij onderverdeling 8906 10 00

8408 10 28 ---- andere 2,7 0 --- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW

---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906,

8408 10 31 sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld vrij 0 bij onderverdeling 8906 10 00

8408 10 39 ---- andere 2,7 0

--- van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906,

8408 10 41 sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld vrij 0 bij onderverdeling 8906 10 00

8408 10 49 ---- andere 2,7 0 --- van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW

---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906,

8408 10 51 sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld vrij 0 bij onderverdeling 8906 10 00

8408 10 59 ---- andere 2,7 0 --- van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW

---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906,

8408 10 61 sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld vrij 0 bij onderverdeling 8906 10 00

8408 10 69 ---- andere 2,7 0 --- van meer dan 500 doch niet meer dan 1 000 kW

---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906,

8408 10 71 sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld vrij 0 bij onderverdeling 8906 10 00

8408 10 79 ---- andere 2,7 0 --- van meer dan 1 000 doch niet meer dan 5 000 kW

---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906,

8408 10 81 sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld vrij 0 bij onderverdeling 8906 10 00

8408 10 89 ---- andere 2,7 0

--- van meer dan 5 000 kW ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906,

8408 10 91 sleepboten bedoeld bij onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld vrij 0 bij onderverdeling 8906 10 00

8408 10 99 ---- andere 2,7 0 8408 20 - motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

-- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van motorvoertuigen van post 8703, van motorvoertuigen van post

8408 20 10 8704 met een motor met een cilinderinhoud van minder dan 2 500 cm³, van 2,7 0 motorvoertuigen van post 8705

-- andere --- voor land- en bosbouwtractors op wielen, met een vermogen

8408 20 31 ---- van niet meer dan 50 kW 4,2 0 8408 20 35 ---- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 4,2 0 8408 20 37 ---- van meer dan 100 kW 4,2 0

--- voor andere voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87, met een vermogen

8408 20 51 ---- van niet meer dan 50 kW 4,2 0 8408 20 55 ---- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 4,2 0 8408 20 57 ---- van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW 4,2 0 8408 20 99 ---- van meer dan 200 kW 4,2 0 8408 90 - andere motoren 8408 90 21 -- voor de voortbeweging van spoorvoertuigen 4,2 0

-- andere

8408 90 27 --- gebruikte 4,2 0 --- nieuwe, met een vermogen

8408 90 41 ---- van niet meer dan 15 kW 4,2 0 8408 90 43 ---- van meer dan 15 doch niet meer dan 30 kW 4,2 0 8408 90 45 ---- van meer dan 30 doch niet meer dan 50 kW 4,2 0 8408 90 47 ---- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 4,2 0 8408 90 61 ---- van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW 4,2 0 8408 90 65 ---- van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW 4,2 0 8408 90 67 ---- van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW 4,2 0 8408 90 81 ---- van meer dan 500 doch niet meer dan 1 000 kW 4,2 0 8408 90 85 ---- van meer dan 1 000 doch niet meer dan 5 000 kW 4,2 0 8408 90 89 ---- van meer dan 5 000 kW 4,2 0

8409 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408

8409 10 00 - voor luchtvaartuigmotoren 1,7 0

 • andere -- delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk

8409 91 00 bestemd zijn voor zuigermotoren met vonkontsteking 2,7 0

8409 99 00 -- andere 2,7 0 8410 Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daarvoor

 • waterturbines en waterraderen (waterwielen)

8410 11 00 -- met een vermogen van niet meer dan 1 000 kW 4,5 0 8410 12 00 -- met een vermogen van meer dan 1 000 doch niet meer dan 10 000 kW 4,5 0 8410 13 00 -- met een vermogen van meer dan 10 000 kW 4,5 0 8410 90 - delen, regulators daaronder begrepen 8410 90 10 -- van gietijzer of van gegoten staal 4,5 0 8410 90 90 -- andere 4,5 0 8411 Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines

 • turbinestraalmotoren

8411 11 00 -- met een stuwkracht van niet meer dan 25 kN 3,2 0 8411 12 -- met een stuwkracht van meer dan 25 kN 8411 12 10 --- met een stuwkracht van meer dan 25 doch niet meer dan 44 kN 2,7 0 8411 12 30 --- met een stuwkracht van meer dan 44 doch niet meer dan 132 kN 2,7 0 8411 12 80 --- met een stuwkracht van meer dan 132 kN 2,7 0

 • schroefturbines

8411 21 00 -- met een vermogen van niet meer dan 1 100 kW 3,6 0 8411 22 -- met een vermogen van meer dan 1 100 kW 8411 22 20 --- met een vermogen van meer dan 1 100 doch niet meer dan 3 730 kW 2,7 0 8411 22 80 --- met een vermogen van meer dan 3 730 kW 2,7 0

 • andere gasturbines

8411 81 00 -- met een vermogen van niet meer dan 5 000 kW 4,1 0 8411 82 -- met een vermogen van meer dan 5 000 kW 8411 82 20 --- met een vermogen van meer dan 5 000 doch niet meer dan 20 000 kW 4,1 0 8411 82 60 --- met een vermogen van meer dan 20 000 doch niet meer dan 50 000 kW 4,1 0 8411 82 80 --- met een vermogen van meer dan 50 000 kW 4,1 0

 • delen

8411 91 00 -- van turbinestraalmotoren of van schroefturbines 2,7 0 8411 99 00 -- andere 4,1 0 8412 Andere motoren en andere krachtmachines 8412 10 00 - straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren 2,2 0

 • hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines

8412 21 -- rechtlijnig werkend (cilinders)

8412 21 20 --- hydraulische systemen 2,7 0 8412 21 80 --- andere 2,7 0 8412 29 -- andere 8412 29 20 --- hydraulische systemen 4,2 0

--- andere

8412 29 81 ---- hydraulische motoren 4,2 0 8412 29 89 ---- andere 4,2 0

 • pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines

8412 31 00 -- rechtlijnig werkend (cilinders) 4,2 0 8412 39 00 -- andere 4,2 0 8412 80 - andere 8412 80 10 -- stoommachines en krachtwerktuigen voor andere dampen 2,7 0 8412 80 80 -- andere 4,2 0 8412 90 - delen 8412 90 20 -- straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren 1,7 0 8412 90 40 -- van hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines 2,7 0 8412 90 80 -- andere 2,7 0

8413 Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; elevatoren voor vloeistoffen

 • pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een meettoestel te worden voorzien -- distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermiddelen, van de soort

8413 11 00 gebruikt in benzinestations en garages 1,7 0

8413 19 00 -- andere 1,7 0 8413 20 00 - handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8413 11 of 8413 19 1,7 0

 • brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor

8413 30 verbrandingsmotoren

8413 30 20 -- injectiepompen 1,7 0 8413 30 80 -- andere 1,7 0 8413 40 00 - betonpompen 1,7 0 8413 50 - andere oscillerende verdringerpompen 8413 50 20 -- hydraulische aggregaten 1,7 0 8413 50 40 -- doseerpompen 1,7 0

-- andere --- zuiger- en plunjerpompen

8413 50 61 ---- hydraulische pompen 1,7 0 8413 50 69 ---- andere 1,7 0 8413 50 80 --- andere 1,7 0 8413 60 - andere roterende verdringerpompen 8413 60 20 -- hydraulische aggregaten 1,7 0

-- andere --- tandwielpompen

8413 60 31 ---- hydraulische pompen 1,7 0 8413 60 39 ---- andere 1,7 0

--- schottenpompen

8413 60 61 ---- hydraulische pompen 1,7 0 8413 60 69 ---- andere 1,7 0 8413 60 70 --- schroefspindelpompen 1,7 0 8413 60 80 --- andere 1,7 0 8413 70 - andere centrifugaalpompen

-- onderwaterpompen

8413 70 21 --- eentraps 1,7 0 8413 70 29 --- meertraps 1,7 0 8413 70 30 -- circulatiepompen voor centrale verwarming of voor warm water 1,7 0

-- andere, met een uitlaatopening met een doorsnede

8413 70 35 --- van niet meer dan 15 mm 1,7 0 --- van meer dan 15 mm

8413 70 45 ---- kanaalwaaierpompen en zijkanaalpompen 1,7 0 ---- radiale pompen

----- eentraps ------ met eenzijdige instroming

8413 70 51 ------- monobloc 1,7 0 8413 70 59 ------- andere 1,7 0 8413 70 65 ------ met meerzijdige instroming 1,7 0 8413 70 75 ----- meertraps 1,7 0

---- andere centrifugaalpompen

8413 70 81 ----- eentraps 1,7 0 8413 70 89 ----- meertraps 1,7 0

 • andere pompen; elevators voor vloeistoffen

8413 81 00 -- pompen 1,7 0 8413 82 00 -- elevatoren voor vloeistoffen 1,7 0

 • delen

8413 91 00 -- van pompen 1,7 0 8413 92 00 -- van elevatoren voor vloeistoffen 1,7 0

Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere

8414 gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter

8414 10 - vacuümpompen

8414 10 20 -- bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders 1,7 0 -- andere

8414 10 25 --- draaizuigerpompen, schottenpompen, moleculaire pompen en rootspompen 1,7 0

--- andere

8414 10 81 ---- diffusiepompen, cryopompen en adsorptiepompen 1,7 0 8414 10 89 ---- andere 1,7 0 8414 20 - hand- en voetpompen, voor lucht 8414 20 20 -- handbediende pompen voor rijwielen 1,7 0 8414 20 80 -- andere 2,2 0 8414 30 - compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties 8414 30 20 -- met een vermogen van niet meer dan 0,4 kW 2,2 0

-- met een vermogen van meer dan 0,4 kW

8414 30 81 --- hermetisch of halfhermetisch 2,2 0 8414 30 89 --- andere 2,2 0

8414 40 - luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht om door een voertuig te worden getrokken

8414 40 10 -- met een capaciteit per minuut van niet meer dan 2 m 3 2,2 0 8414 40 90 -- met een capaciteit per minuut van meer dan 2 m 3 2,2 0

 • ventilatoren

8414 51 00 -- tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een vermogen van niet meer dan 125 W 3,2 0

8414 59 -- andere

8414 59 20 --- axiale 2,3 0 8414 59 40 --- centrifugale 2,3 0 8414 59 80 --- andere 2,3 0

8414 60 00 - afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van niet meer dan 120 cm 2,7 0

8414 80 - andere

-- turbocompressoren

8414 80 11 --- eentraps 2,2 0 8414 80 19 --- meertraps 2,2 0

-- zuigerverdringercompressoren waarmee een overdruk kan worden verkregen

--- van niet meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur

8414 80 22 ---- van niet meer dan 60 m³ 2,2 0 8414 80 28 ---- van meer dan 60 m³ 2,2 0

--- van meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur

8414 80 51 ---- van niet meer dan 120 m³ 2,2 0 8414 80 59 ---- van meer dan 120 m³ 2,2 0

-- roterende verdringercompressoren

8414 80 73 --- met een as 2,2 0

--- met meer assen

8414 80 75 ---- schroefcompressoren 2,2 0 8414 80 78 ---- andere 2,2 0 8414 80 80 -- andere 2,2 0 8414 90 00 - delen 2,2 0

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het

8415 wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen

 • van de soort die aan muren of vensters wordt bevestigd en die uit één enkele

8415 10 eenheid bestaat of van het type "split-systeem" (systemen met afzonderlijke elementen)

8415 10 10 -- van de soort die uit één enkele eenheid bestaat 2,2 0 8415 10 90 -- van het type "split-systeem" (systemen met afzonderlijke elementen) 2,7 0 8415 20 00 - van de soort gebruikt voor het comfort van personen in motorvoertuigen 2,7 0

 • andere -- uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien van een klep voor

8415 81 00 het omkeren van de werking daarvan (omkeerbare warmtepompen) 2,7 0

8415 82 00 -- andere, voorzien van een koeltechnische inrichting 2,7 0 8415 83 00 -- niet voorzien van een koeltechnische inrichting 2,7 0 8415 90 00 - delen 2,7 0

Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met

8416 verpoederde vaste brandstof of met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters,

mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen

8416 10 - branders voor vloeibare brandstof

8416 10 10 -- met automatische controle-inrichting 1,7 0 8416 10 90 -- andere 1,7 0

8416 20 - andere branders, branders voor meer dan een soort brandstof daaronder begrepen

8416 20 10 -- enkel voor gas (monobloc) met ingebouwde ventilator en controle-inrichting 1,7 0

8416 20 90 -- andere 1,7 0

 • automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en

8416 30 00 schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het 1,7 0 verwijderen van as en dergelijke inrichtingen

8416 90 00 - delen 1,7 0 Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval

8417 daaronder begrepen, niet elektrisch

 • roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen en andere

8417 10 00 ovens voor thermische behandeling van ertsen of van metalen 1,7 0

8417 20 - bakkersovens

8417 20 10 -- tunnelovens 1,7 0 8417 20 90 -- andere 1,7 0 8417 80 - andere 8417 80 10 -- ovens voor verbranding van afval 1,7 0 8417 80 20 -- tunnel- en moffelovens voor het bakken van keramische producten 1,7 0 8417 80 80 -- andere 1,7 0 8417 90 00 - delen 1,7 0

Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de

8418 koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415

8418 10 - koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren

8418 10 20 -- met een capaciteit van meer dan 340 l 1,9 0 8418 10 80 -- andere 1,9 0

 • koelkasten voor huishoudelijk gebruik

8418 21 -- met compressiekoeling

8418 21 10 --- met een capaciteit van meer dan 340 l 1,5 0

--- andere

8418 21 51 ---- tafelmodel 2,5 0 8418 21 59 ---- om te worden ingebouwd 1,9 0

---- andere, met een capaciteit

8418 21 91 ----- van niet meer dan 250 l 2,5 0 8418 21 99 ----- van meer dan 250 doch niet meer dan 340 l 1,9 0 8418 29 00 -- andere 2,2 0 8418 30 - vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l 8418 30 20 -- met een capaciteit van niet meer dan 400 l 2,2 0 8418 30 80 -- met een capaciteit van meer dan 400 doch niet meer dan 800 l 2,2 0 8418 40 - vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l 8418 40 20 -- met een capaciteit van niet meer dan 250 l 2,2 0 8418 40 80 -- met een capaciteit van meer dan 250 doch niet meer dan 900 l 2,2 0

8418 50 - andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en dergelijke) voor het bewaren en het uitstallen, uitgerust met koel- of vriesinrichting

-- koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koelgroep of verdamper

8418 50 11 --- voor diepvriesproducten 2,2 0 8418 50 19 --- andere 2,2 0

-- andere koelmeubelen --- diepvriesmeubelen andere dan die van de onderverdelingen 8418 30 en

8418 50 91 8418 40 2,2 0

8418 50 99 --- andere 2,2 0 - andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek; warmtepompen

8418 61 00 -- warmtepompen, andere dan machines en apparaten voor de regeling van het klimaat bedoeld bij 8415 2,2 0

8418 69 00 -- andere 2,2 0 - delen

8418 91 00 -- meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te worden voorzien 2,2 0 8418 99 -- andere

--- verdampers en condensors, andere dan voor apparaten voor huishoudelijk

8418 99 10 gebruik 2,2 0

8418 99 90 --- andere 2,2 0 Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit (met

uitzondering van ovens en andere toestellen bedoeld bij post 8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren,

8419 steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan toestellen en apparaten voor huishoudelijk

gebruik; geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch

 • geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch

8419 11 00 -- gasgeisers 2,6 0 8419 19 00 -- andere 2,6 0 8419 20 00 - sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik vrij 0

 • droogtoestellen

8419 31 00 -- voor landbouwproducten 1,7 0 8419 32 00 -- voor hout, papierstof, papier of karton 1,7 0 8419 39 -- andere 8419 39 10 --- voor werken van keramische stoffen 1,7 0 8419 39 90 --- andere 1,7 0 8419 40 00 - distilleer- en rectificeertoestellen 1,7 0 8419 50 00 - warmtewisselaars 1,7 0

8419 60 00 - apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere gassen 1,7 0

 • andere toestellen, apparaten en inrichtingen

8419 81 -- voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen van spijzen

--- percolators en andere apparaten voor het bereiden van koffie en andere

8419 81 20 warme dranken 2,7 0

8419 81 80 --- andere 1,7 0 8419 89 -- andere

--- koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen water, waarbij de

8419 89 10 warmte-uitwisseling niet plaats vindt via een scheidingswand 1,7 0

8419 89 30 --- apparaten en inrichtingen voor het onder vacuüm opdampen van metalen 2,4 0 8419 89 98 --- andere 2,4 0 8419 90 - delen 8419 90 15 -- van sterilisatoren bedoeld bij onderverdeling 8419 20 00 vrij 0 8419 90 85 -- andere 1,7 0

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede

8420 cilinders daarvoor

8420 10 - kalanders en walsmachines

8420 10 10 -- van de soort gebruikt in de textielindustrie 1,7 0 8420 10 30 -- van de soort gebruikt in de papierindustrie 1,7 0 8420 10 50 -- van de soort gebruikt in de rubber- of kunststofindustrie 1,7 0 8420 10 90 -- andere 1,7 0

 • delen

8420 91 -- cilinders

8420 91 10 --- van gietijzer 1,7 0 8420 91 80 --- andere 2,2 0 8420 99 00 -- andere 2,2 0

8421 Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen

 • centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen

8421 11 00 -- melkontromers 2,2 0 8421 12 00 -- centrifuges voor wasgoed 2,7 0 8421 19 -- andere 8421 19 20 --- centrifuges van de soort gebruikt in laboratoria 1,5 0 8421 19 70 --- andere vrij 0

 • toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen

8421 21 00 -- voor het filtreren of zuiveren van water 1,7 0 8421 22 00 -- voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan water 1,7 0

8421 23 00 -- smeerolieen brandstoffilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren 1,7 0

8421 29 00 -- andere 1,7 0

 • toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen

8421 31 00 -- luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren 1,7 0 8421 39 -- andere 8421 39 20 --- toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht 1,7 0

--- toestellen voor het filtreren of zuiveren van andere gassen

8421 39 40 ---- met vloeistof werkend 1,7 0 8421 39 60 ---- katalytisch werkend 1,7 0 8421 39 90 ---- andere 1,7 0

 • delen

8421 91 00 -- van centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen 1,7 0 8421 99 00 -- andere 1,7 0

Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van

8422 zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke

bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen); toestellen voor het persen van koolzuur in dranken - machines voor het afwassen van vaatwerk

8422 11 00 -- voor huishoudelijk gebruik 2,7 0 8422 19 00 -- andere 1,7 0

8422 20 00 - machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen 1,7 0

 • machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van

8422 30 00 bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke 1,7 0

bergingsmiddelen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken - andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen

8422 40 00 daaronder begrepen) 1,7 0

8422 90 - delen

8422 90 10 -- van machines voor het afwassen van vaatwerk 1,7 0 8422 90 90 -- andere 1,7 0

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de

8423 werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor

weegtoestellen van alle soorten

8423 10 - personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen

8423 10 10 -- huishoudweegschalen 1,7 0 8423 10 90 -- andere 1,7 0 8423 20 00 - toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden 1,7 0

 • toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen

8423 30 00 voor het vullen van zakken of andere bergingsmiddelen 1,7 0

 • andere weegtoestellen en weeginrichtingen

8423 81 -- met een weegvermogen van niet meer dan 30 kgt

--- gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het

8423 81 10 gewicht toetsen aan een standaardgewicht 1,7 0

8423 81 30 --- toestellen en inrichtingen voor het wegen en etiketteren van verpakte goederen 1,7 0

8423 81 50 --- weegschalen voor toonbankgebruik 1,7 0 8423 81 90 --- andere 1,7 0

8423 82 -- met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 5 000 kg

--- gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het

8423 82 10 gewicht toetsen aan een standaardgewicht 1,7 0

8423 82 90 --- andere 1,7 0 8423 89 00 -- andere 1,7 0

8423 90 00 - gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen en weeginrichtingen 1,7 0

Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; blusapparaten (ook

8424 indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen

8424 10 - blusapparaten (ook indien gevuld)

8424 10 20 -- wegende niet meer dan 21 kgt 1,7 0 8424 10 80 -- andere 1,7 0 8424 20 00 - spuitpistolen en dergelijke toestellen 1,7 0 8424 30 - zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen

-- toestellen, met ingebouwde motor, voor het reinigen met water

8424 30 01 --- voorzien van een verwarmingsinrichting 1,7 0 --- andere, met een motorvermogen

8424 30 05 ---- van niet meer dan 7,5 kW 1,7 0 8424 30 09 ---- van meer dan 7,5 kW 1,7 0

 • andere toestellen

8424 30 10 --- met perslucht 1,7 0 8424 30 90 --- andere 1,7 0

 • andere toestellen

8424 81 -- voor de land- of tuinbouw

8424 81 10 --- watersproeitoestellen 1,7 0 --- andere

8424 81 30 ---- draagbare toestellen 1,7 0 ---- andere toestellen

8424 81 91 ----- toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven, speciaal vervaardigd om te worden gemonteerd op of te worden getrokken door een tractor 1,7 0

8424 81 99 ----- andere 1,7 0 8424 89 00 -- andere 1,7 0 8424 90 00 - delen 1,7 0

8425 Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en vijzels

 • takels

8425 11 00 -- met elektromotor vrij 0 8425 19 -- andere 8425 19 20 --- met de hand bediende kettingtakels vrij 0 8425 19 80 --- andere vrij 0

 • andere lieren; kaapstanders

8425 31 00 -- met elektromotor vrij 0 8425 39 -- andere 8425 39 30 --- met een motor met zelfontsteking of met vonkontsteking vrij 0 8425 39 90 --- andere vrij 0

 • dommekrachten en vijzels

8425 41 00 -- stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen vrij 0 8425 42 00 -- andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend vrij 0 8425 49 00 -- andere vrij 0

Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen,

8426 portaalwagens en transportwagens met kraan

 • loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en portaalwagens

8426 11 00 -- loopkranen vrij 0 8426 12 00 -- verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens vrij 0 8426 19 00 -- andere vrij 0 8426 20 00 - torenkranen vrij 0 8426 30 00 - portaalkranen vrij 0

 • andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht

8426 41 00 -- op luchtbanden vrij 0 8426 49 00 -- andere vrij 0

 • andere machines en toestellen

8426 91 -- ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd

8426 91 10 --- hydraulische kranen voor het laden of het lossen van het voertuig vrij 0 8426 91 90 --- andere vrij 0 8426 99 00 -- andere vrij 0

8427 Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting

8427 10 - transportwagens met eigen beweegkracht, aangedreven door een elektromotor

8427 10 10 -- met een hefvermogen van 1 m of meer 4,5 0 8427 10 90 -- andere 4,5 0 8427 20 - andere transportwagens met eigen beweegkracht

-- met een hefvermogen van 1 m of meer

8427 20 11 --- vork- en andere heftrucks voor alle terreinen 4,5 0 8427 20 19 --- andere 4,5 0 8427 20 90 -- andere 4,5 0 8427 90 00 - andere transportwagens 4 0

Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere

8428 machines en toestellen voor het hanteren van goederen (bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen)

8428 10 - personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begrepen

8428 10 20 -- elektrische vrij 0 8428 10 80 -- andere vrij 0 8428 20 - pneumatische transportinrichtingen 8428 20 30 -- speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de landbouw vrij 0

-- andere

8428 20 91 --- voor stortgoederen vrij 0 8428 20 98 --- andere vrij 0

 • andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen

8428 31 00 -- speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik vrij 0 8428 32 00 -- andere, werkend met bakken vrij 0 8428 33 00 -- andere, werkend met banden vrij 0 8428 39 -- andere 8428 39 20 --- rollenbanen en zogenaamde castors vrij 0 8428 39 90 --- andere vrij 0 8428 40 00 - roltrappen en rolpaden vrij 0

8428 60 00 - kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen; trekmechanismen voor kabelsporen vrij 0

8428 90 - andere machines en toestellen

-- voor walserijen, te weten: rollenbanen voor het aanvoeren en het verplaatsen

8428 90 30 van de goederen, toestellen voor het kantelen of voor het hanteren van ingots, vrij 0 van loepen, van staven of van platen

-- andere --- laadtoestellen speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de landbouw

8428 90 71 ---- vervaardigd om te worden gemonteerd op een landbouwtractor vrij 0 8428 90 79 ---- andere vrij 0

--- andere

8428 90 91 ---- mechanische laadtoestellen voor stortgoederen vrij 0 8428 90 95 ---- andere vrij 0

Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen,

8429 excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht

 • bulldozers en angledozers

8429 11 00 -- op rupsbanden vrij 0 8429 19 00 -- andere vrij 0 8429 20 00 - egaliseermachines vrij 0 8429 30 00 - schrapers vrij 0 8429 40 - wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines

-- wegwalsen

8429 40 10 --- trilwalsen vrij 0 8429 40 30 --- andere vrij 0 8429 40 90 -- schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines vrij 0

 • mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen

8429 51 -- laadschoppen met voorschop

8429 51 10 --- laadtoestellen speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik vrij 0

--- andere

8429 51 91 ---- laadschoppen met rupsbanden vrij 0 8429 51 99 ---- andere vrij 0 8429 52 -- machines waarvan de bovenbouw 360° kan draaien 8429 52 10 --- graafmachines met rupsbanden vrij 0 8429 52 90 --- andere vrij 0 8429 59 00 -- andere vrij 0

Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven,

8430 aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers

8430 10 00 - heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen vrij 0 8430 20 00 - sneeuwruimers vrij 0

 • gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van tunnels

8430 31 00 -- met eigen beweegkracht vrij 0 8430 39 00 -- andere vrij 0

 • andere machines voor het boren

8430 41 00 -- met eigen beweegkracht vrij 0 8430 49 00 -- andere vrij 0 8430 50 00 - andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht vrij 0

 • andere machines en toestellen, zonder eigen beweegkracht

8430 61 00 -- machines en toestellen voor het aanstampen vrij 0 8430 69 00 -- andere vrij 0

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk

8431 bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430

8431 10 00 - van machines of toestellen bedoeld bij post 8425 vrij 0 8431 20 00 - van machines of toestellen bedoeld bij post 8427 4 0

 • van machines of toestellen bedoeld bij post 8428

8431 31 00 -- van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder begrepen), dan wel van roltrappen vrij 0

8431 39 -- andere

8431 39 10 --- van machines en toestellen voor walserijen bedoeld bij onderverdeling 8428 90 30 vrij 0

8431 39 70 --- andere vrij 0

 • van machines of toestellen bedoeld bij post 8426, 8429 of 8430

8431 41 00 -- emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen vrij 0 8431 42 00 -- bladen voor bulldozers of voor angledozers vrij 0

-- delen van machines voor het boren bedoeld bij onderverdeling 8430 41 of

8431 43 00 8430 49 vrij 0

8431 49 -- andere

8431 49 20 -- van gietijzer of van gegoten staal vrij 0 8431 49 80 --- andere vrij 0

Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, voor de

8432 voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; rollers voor sport- en grasvelden

8432 10 - ploegen

8432 10 10 -- schaarploegen vrij 0 8432 10 90 -- andere vrij 0

 • eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachines

8432 21 00 -- schijfeggen vrij 0 8432 29 -- andere 8432 29 10 --- cultivators vrij 0 8432 29 30 --- eggen vrij 0 8432 29 50 --- motorhakmachines vrij 0 8432 29 90 --- andere vrij 0 8432 30 - zaai-, plant- en pootmachines

-- zaaimachines

8432 30 11 --- precisiezaaimachines met centrale aandrijving vrij 0 8432 30 19 --- andere vrij 0 8432 30 90 -- plant- en pootmachines vrij 0 8432 40 - machines voor het strooien en verspreiden van meststoffen 8432 40 10 -- voor minerale of chemische meststoffen vrij 0 8432 40 90 -- andere vrij 0 8432 80 00 - andere machines, toestellen en werktuigen vrij 0 8432 90 00 - delen vrij 0

Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van

8433 landbouwproducten, stro- en veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het reinigen of sorteren van eieren,

vruchten of andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post 8437 - gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder begrepen

8433 11 -- met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting

8433 11 10 --- met elektromotor vrij 0 --- andere

---- met eigen beweegkracht

8433 11 51 ----- uitgerust met een zitplaats vrij 0 8433 11 59 ----- andere vrij 0 8433 11 90 ---- andere vrij 0 8433 19 -- andere

--- met motor

8433 19 10 ---- met elektromotor vrij 0 ---- andere

----- met eigen beweegkracht

8433 19 51 ------ uitgerust met een zitplaats vrij 0 8433 19 59 ------ andere vrij 0 8433 19 70 ----- andere vrij 0 8433 19 90 --- zonder motor vrij 0 8433 20 - andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder begrepen 8433 20 10 -- met motor vrij 0

-- andere --- speciaal vervaardigd om te worden gemonteerd op of te worden getrokken door een tractor

8433 20 51 ---- met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting vrij 0 8433 20 59 ---- andere vrij 0 8433 20 90 --- andere vrij 0 8433 30 - andere machines en toestellen voor het hooien 8433 30 10 -- harkkeerders, zijaanvoerharken en zwadkeerders vrij 0 8433 30 90 -- andere vrij 0 8433 40 - stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen 8433 40 10 -- opraappersen vrij 0 8433 40 90 -- andere vrij 0

 • andere machines en toestellen voor het oogsten; dorsmachines

8433 51 00 -- maaidorsers vrij 0 8433 52 00 -- andere dorsmachines vrij 0 8433 53 -- machines voor het oogsten van wortels en knollen 8433 53 10 --- aardappeloogstmachines vrij 0 8433 53 30 --- bietenkoppers en bietenoogstmachines vrij 0 8433 53 90 --- andere vrij 0 8433 59 -- andere

--- veldhakselaars

8433 59 11 ---- met eigen beweegkracht vrij 0 8433 59 19 ---- andere vrij 0 8433 59 30 --- oogstmachines voor druiven vrij 0 8433 59 80 --- andere vrij 0

8433 60 00 - machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten vrij 0

8433 90 00 - delen vrij 0 8434 Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven 8434 10 00 - melkmachines vrij 0 8434 20 00 - machines en toestellen voor zuivelbedrijven vrij 0 8434 90 00 - delen vrij 0

Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van

8435 wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van dergelijke dranken

8435 10 00 - machines en toestellen 1,7 0 8435 90 00 - delen 1,7 0

Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw,

8436 de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en kunstmoeders voor de

pluimveeteelt

8436 10 00 - machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder 1,7 0 - machines en toestellen voor de pluimveeteelt, broedmachines en

kunstmoeders daaronder begrepen

8436 21 00 -- broedmachines en kunstmoeders 1,7 0 8436 29 00 -- andere 1,7 0 8436 80 - andere machines en toestellen 8436 80 10 -- voor de bosbouw 1,7 0

-- andere

8436 80 91 --- automatische drinkbakken 1,7 0 8436 80 99 --- andere 1,7 0

 • delen

8436 91 00 -- van machines en toestellen voor de pluimveeteelt, van broedmachines of van kunstmoeders 1,7 0

8436 99 00 -- andere 1,7 0

Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde

8437 peulgroenten; machines en toestellen voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten, andere dan machines

en toestellen die in het boerenbedrijf worden gebruikt - machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde

8437 10 00 peulgroenten 1,7 0

8437 80 00 - andere machines en toestellen 1,7 0 8437 90 00 - delen 1,7 0

Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, voor de industriële bereiding of vervaardiging van

8438 voedingsmiddelen of dranken, andere dan machines en toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke of van vaste plantaardige vetten of oliën

 • machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen of voor het

8438 10 vervaardigen van deegwaren

8438 10 10 -- voor brood- of banketbakkerijen 1,7 0

8438 10 90 -- voor het vervaardigen van deegwaren 1,7 0

8438 20 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed, cacao of chocolade 1,7 0

8438 30 00 - machines en toestellen voor suikerfabrieken 1,7 0 8438 40 00 - machines en toestellen voor brouwerijen 1,7 0 8438 50 00 - machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van vlees 1,7 0 8438 60 00 - machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of groenten 1,7 0 8438 80 - andere machines en toestellen 8438 80 10 -- voor de behandeling of bereiding van koffie of thee 1,7 0

-- andere

8438 80 91 --- voor de bereiding of vervaardiging van dranken 1,7 0 8438 80 99 --- andere 1,7 0 8438 90 00 - delen 1,7 0

8439 Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton

8439 10 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen 1,7 0

8439 20 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of van karton 1,7 0 8439 30 00 - machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton 1,7 0

 • delen

8439 91 -- van machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen

8439 91 10 --- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 8439 91 90 --- andere 1,7 0 8439 99 -- andere 8439 99 10 --- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 8439 99 90 --- andere 1,7 0

8440 Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen

8440 10 - machines en toestellen

8440 10 10 -- vouwmachines 1,7 0 8440 10 20 -- vergaarmachines 1,7 0 8440 10 30 -- naai-, stik- en hechtmachines 1,7 0 8440 10 40 -- kleefbindmachines 1,7 0 8440 10 90 -- andere 1,7 0 8440 90 00 - delen 1,7 0

Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of

8441 van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen

8441 10 - snijmachines

8441 10 10 -- omrolmachines, gecombineerd met een snijmachine 1,7 0 8441 10 20 -- overlangs- en overdwarssnijmachines 1,7 0 8441 10 30 -- snelsnijmachines met een mes 1,7 0 8441 10 40 -- driesnijders 1,7 0 8441 10 80 -- andere 1,7 0 8441 20 00 - machines voor de vervaardiging van zakken of van enveloppen 1,7 0

 • machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of van

8441 30 00 dergelijke bergingsmiddelen, anders dan door vormen 1,7 0

8441 40 00 - machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit papier of uit karton 1,7 0 8441 80 00 - andere machines en toestellen 1,7 0 8441 90 - delen 8441 90 10 -- van snijmachines 1,7 0 8441 90 90 -- andere 1,7 0

Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan gereedschapswerktuigen bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465) voor het

8442 prepareren of het maken van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken;

platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)

8442 30 - machines, toestellen en uitrustingsstukken

8442 30 10 -- fotografische zetmachines 1,7 0 -- andere

--- voor lettergieten en letterzetten (bijvoorbeeld linotypes, monotypes,

8442 30 91 intertypes), met of zonder gietapparaat vrij 0

8442 30 99 --- andere 1,7 0 8442 40 00 - delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken 1,7 0

 • drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen,

8442 50 cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)

-- gereed voor het drukken

8442 50 21 --- voor hoogdruk of boekdruk 1,7 0 8442 50 23 --- voor vlakdruk 1,7 0 8442 50 29 --- andere 1,7 0 8442 50 80 -- andere 1,7 0

Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post

8443 8442; andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd; delen en toebehoren daarvan

 • machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442

8443 11 00 -- machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met rollen 1,7 0 -- machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoorgebruik, gevoed met

8443 12 00 vellen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 22 cm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 36 cm bedraagt 1,7 0

8443 13 -- andere machines en toestellen voor de offsetdruk

--- gevoed met vellen

8443 13 10 ---- gebruikte 1,7 0 ---- nieuwe, gevoed met vellen

8443 13 31 ----- van niet meer dan 52 × 74 cm 1,7 0 8443 13 35 ----- van meer dan 52 × 74 cm doch niet meer dan 74 × 107 cm 1,7 0 8443 13 39 ----- van meer dan 74 × 107 cm 1,7 0 8443 13 90 --- andere 1,7 0

8443 14 00 -- machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie 1,7 0

-- machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere dan gevoed met

8443 15 00 rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie 1,7 0

8443 16 00 -- machines en toestellen voor de flexografie 1,7 0 8443 17 00 -- machines en toestellen voor de diepdruk 1,7 0 8443 19 -- andere 8443 19 20 --- voor het bedrukken van textielwaren 1,7 0 8443 19 40 --- bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders 1,7 0 8443 19 70 --- andere 1,7 0

 • andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd

-- machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of

8443 31 telekopiëren verrichten, geschikt om te worden aangesloten op een

automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk

--- machines met kopieer- en telekopieerfunctie, ook indien met afdrukfunctie,

8443 31 10 met een kopieersnelheid van niet meer dan 12 monochrome pagina’s per minuut vrij 0

--- andere ---- machines die kopiëren door het origineel te scannen en de kopieën te

8443 31 91 printen met behulp van een elektrostatisch drukapparaat 6 0

8443 31 99 ---- andere vrij 0

8443 32 -- andere, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk

8443 32 10 --- afdrukeenheden vrij 0 8443 32 30 --- telekopieertoestellen vrij 0

--- andere ---- machines die kopiëren door het origineel te scannen en de kopieën te

8443 32 91 printen met behulp van een elektrostatisch drukapparaat 6 0

8443 32 93 ---- andere machines die kopiëren met een ingebouwd optisch systeem vrij 0

8443 32 99 ---- andere 2,2 0 8443 39 -- andere

8443 39 10 --- machines die kopiëren door het origineel te scannen en de kopieën te printen met behulp van een elektrostatisch drukapparaat 6 0

--- andere kopieertoestellen

8443 39 31 ---- met optisch systeem vrij 0 8443 39 39 ---- andere 3 0 8443 39 90 --- andere 2,2 0

 • delen en toebehoren -- delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te

8443 91 drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442

8443 91 10 --- van apparaten bedoeld bij onderverdeling 8443 19 40 1,7 0 --- andere

8443 91 91 ---- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 8443 91 99 ---- andere 1,7 0 8443 99 -- andere 8443 99 10 --- elektronische assemblages vrij 0 8443 99 90 --- andere vrij 0

Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het

8444 00 snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen

8444 00 10 - machines voor het spinnen 1,7 0 8444 00 90 - andere 1,7 0

Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het spoelen, het opwinden

8445 (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of het afhaspelen van textielstoffen

(garen, draad, bindgaren en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt op de machines bedoeld bij post 8446 of 8447 - machines voor het bereiden van spinvezels

8445 11 00 -- kaardmachines 1,7 0 8445 12 00 -- kammachines 1,7 0 8445 13 00 -- voorspinmachines 1,7 0 8445 19 00 -- andere 1,7 0 8445 20 00 - machines voor het spinnen 1,7 0 8445 30 - machines voor het doubleren of twijnen 8445 30 10 -- voor het doubleren 1,7 0 8445 30 90 -- voor het twijnen 1,7 0

8445 40 00 - machines voor het spoelen, opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of afhaspelen van textielstoffen 1,7 0

8445 90 00 - andere 1,7 0 8446 Weefgetouwen 8446 10 00 - voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm 1,7 0

 • voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, met schietspoel

8446 21 00 -- met motor 1,7 0 8446 29 00 -- andere 1,7 0

8446 30 00 - voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, andere dan met schietspoel 1,7 0

Breimachines, naaibreimachines ("stitch-bonding"-machines),

8447 guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlechtwerk of van filetweefsel, alsmede

machines voor het tuften - rondbreimachines

8447 11 -- met een cilinderdiameter van niet meer dan 165 mm

8447 11 10 --- werkend met tongnaalden 1,7 0 8447 11 90 --- andere 1,7 0 8447 12 -- met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm 8447 12 10 --- werkend met tongnaalden 1,7 0 8447 12 90 --- andere 1,7 0 8447 20 - vlakbreimachines; naaibreimachines ("stitch-bonding"-machines)

-- kettingtricotbreimachines, raschelmachines daaronder begrepen;

8447 20 20 naaibreimachines ("stitch-bonding"-machines) 1,7 0

8447 20 80 -- andere 1,7 0 8447 90 00 - andere 1,7 0

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld dobby's of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen); delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij

8448 uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze

post of bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, breimachinenaalden)

 • hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447

-- dobby’s (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, kaartherhalers,

8448 11 00 kaartenpons-, kaartenkopieer- en kaartenrijgmachines 1,7 0

8448 19 00 -- andere 1,7 0

 • delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8444 of voor de

8448 20 00 hulpmachines of hulptoestellen daarvoor 1,7 0

 • delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8445 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor

8448 31 00 -- kaardbeslag 1,7 0 8448 32 00 -- voor machines voor het bereiden van spinvezels, andere dan kaardbeslag 1,7 0 8448 33 -- spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers) 8448 33 10 --- spillen en spilvleugels 1,7 0 8448 33 90 --- ringen en spinoogjes (travellers) 1,7 0 8448 39 00 -- andere 1,7 0

 • delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor

8448 42 00 -- rieten, hevels en schachten 1,7 0 8448 49 00 -- andere 1,7 0

 • delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8447 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor

8448 51 -- platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van mazen

8448 51 10 --- platinen 1,7 0 8448 51 90 --- andere 1,7 0 8448 59 00 -- andere 1,7 0

Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt of

8449 00 00 van gebonden textielvlies, zowel aan het stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de vervaardiging van vilthoeden daaronder 1,7 0

begrepen; hoedvormen

8450 Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting

 • machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed

8450 11 -- volautomatische machines

--- met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed

8450 11 11 ---- voorladers 3 0 8450 11 19 ---- bovenladers 3 0 8450 11 90 --- met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 10 kg droog wasgoed 2,6 0 8450 12 00 -- andere machines, met ingebouwde centrifuge 2,7 0 8450 19 00 -- andere 2,7 0 8450 20 00 - machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog wasgoed 2,2 0 8450 90 00 - delen 2,7 0

Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij post 8450) voor het wassen, het reinigen, het wringen, het drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen daaronder begrepen), het bleken, het verven, het appreteren, het afwerken, het bestrijken of het impregneren van garens, van weefsels of van

8451 textielwaren, alsmede machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels

of op andere onderlagen die worden gebruikt bij de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum; machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels

8451 10 00 - machines voor droog reinigen 2,2 0 - droogmachines

8451 21 -- met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed

8451 21 10 --- met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed 2,2 0 8451 21 90 --- met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 10 kg droog wasgoed 2,2 0 8451 29 00 -- andere 2,2 0 8451 30 - strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begrepen)

-- elektrisch verwarmd, met een vermogen

8451 30 10 --- van niet meer dan 2 500 W 2,2 0 8451 30 30 --- van meer dan 2 500 W 2,2 0 8451 30 80 -- andere 2,2 0 8451 40 00 - machines voor het wassen, het bleken of het verven 2,2 0

 • machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het

8451 50 00 kartelen van weefsels 2,2 0

8451 80 - andere machines en toestellen

-- machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere

8451 80 10 onderlagen bij de vervaardiging van vloerbedekking (linoleum, enz.) 2,2 0

8451 80 30 -- machines voor het appreteren of het afwerken 2,2 0 8451 80 80 -- andere 2,2 0 8451 90 00 - delen 2,2 0

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf

8452 bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines

8452 10 - naaimachines voor huishoudelijk gebruik

-- naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg weegt; koppen van naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, wegende zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg --- naaimachines met een waarde per stuk (onderstellen, tafels of meubelen niet

8452 10 11 meegerekend) van meer dan 65 € 5,7 0

8452 10 19 --- andere 9,7 0 8452 10 90 -- andere naaimachines en andere koppen van naaimachines 3,7 0

 • andere naaimachines

8452 21 00 -- automatische eenheden 3,7 0 8452 29 00 -- andere 3,7 0 8452 30 - naalden voor naaimachines 8452 30 10 -- aan één zijde voorzien van een afgeplatte kolf 2,7 0 8452 30 90 -- andere 2,7 0 8452 40 00 - meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, alsmede delen daarvan 2,7 0 8452 90 00 - andere delen van naaimachines 2,7 0

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of

8453 leder of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naaimachines

8453 10 00 - machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder 1,7 0

8453 20 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel 1,7 0 8453 80 00 - andere machines en toestellen 1,7 0 8453 90 00 - delen 1,7 0

Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede

8454 gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen

8454 10 00 - convertors 1,7 0 8454 20 00 - gietvormen voor ingots en gietpannen 1,7 0 8454 30 - gietmachines 8454 30 10 -- persgiet- of spuitgietmachines 1,7 0 8454 30 90 -- andere 1,7 0 8454 90 00 - delen 1,7 0 8455 Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor 8455 10 00 - walsstoelen voor buizen 2,7 0

 • andere walsstoelen

8455 21 00 -- voor het warm walsen of voor het gecombineerd warm en koud walsen 2,7 0 8455 22 00 --- voor het koud walsen 2,7 0 8455 30 - walsrollen 8455 30 10 -- van gietijzer 2,7 0

-- van gesmeed staal

8455 30 31 --- werkwalsen voor het warm walsen; steunwalsen voor het warm en koud walsen 2,7 0

8455 30 39 --- werkwalsen voor het koud walsen 2,7 0 8455 30 90 -- van gegoten staal 2,7 0 8455 90 00 - andere delen 2,7 0

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp van laser- of andere licht- of

8456 fotonenstralen, van ultrasone trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische procedés, van elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen

8456 10 00 - werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen 4,5 0 8456 20 00 - werkend met behulp van ultrasone trillingen 3,5 0 8456 30 - werkend met behulp van elektro-erosie (vonkerosie)

-- met numerieke besturing

8456 30 11 --- draadvonkerosie 3,5 0 8456 30 19 --- andere 3,5 0 8456 30 90 -- andere 3,5 0 8456 90 00 - andere 3,5 0

8457 Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van metalen

8457 10 - bewerkingscentra

8457 10 10 -- horizontaal 2,7 0 8457 10 90 -- andere 2,7 0 8457 20 00 - enkel-stationsbewerkingsmachines 2,7 0 8457 30 - meervoudige transferbewerkingsmachines 8457 30 10 -- met numerieke besturing 2,7 0 8457 30 90 -- andere 2,7 0

8458 Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het verspanend bewerken van metaal

 • horizontale draaibanken

8458 11 -- met numerieke besturing

8458 11 20 --- draaicentra 2,7 0

--- automaten

8458 11 41 ---- eenspillige 2,7 0 8458 11 49 ---- meerspillige 2,7 0 8458 11 80 --- andere 2,7 0 8458 19 -- andere 8458 19 20 --- center- of paralleldraaibanken 2,7 0 8458 19 40 --- automaten 2,7 0 8458 19 80 --- andere 2,7 0

 • andere draaibanken

8458 91 -- met numerieke besturing

8458 91 20 --- draaicentra 2,7 0 8458 91 80 --- andere 2,7 0 8458 99 00 -- andere 2,7 0

Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) voor het boren,

8459 ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen, andere dan de draaibanken (draaicentra daaronder begrepen)

bedoeld bij post 8458

8459 10 00 - bewerkingseenheden op slede 2,7 0 - andere boormachines

8459 21 00 -- met numerieke besturing 2,7 0 8459 29 00 -- andere 2,7 0

 • andere ruim-freesmachines

8459 31 00 -- met numerieke besturing 1,7 0 8459 39 00 -- andere 1,7 0 8459 40 - andere ruimmachines 8459 40 10 -- met numerieke besturing 1,7 0 8459 40 90 -- andere 1,7 0

 • kniefreesmachines

8459 51 00 -- met numerieke besturing 2,7 0 8459 59 00 -- andere 2,7 0

 • andere freesmachines

8459 61 -- met numerieke besturing

8459 61 10 --- voor het frezen van gereedschappen 2,7 0 8459 61 90 --- andere 2,7 0 8459 69 -- andere 8459 69 10 --- voor het frezen van gereedschappen 2,7 0 8459 69 90 --- andere 2,7 0 8459 70 00 - andere machines voor het snijden of tappen van draad 2,7 0

Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslijpen, honen of op andere wijze afwerken van metalen of van cermets, met behulp van

8460 slijpmiddelen (slijpstenen, slijpschijven, hoonstenen) of polijstschijven, andere dan de machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen bedoeld bij post 8461

vlakslijpmachines waarbij de instelling in een van de assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld

8460 11 00 -- met numerieke besturing 2,7 0 8460 19 00 -- andere 2,7 0

 • andere slijpmachines waarbij de instelling in een van de assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld

8460 21 -- met numerieke besturing

--- rondslijpmachines

8460 21 11 ---- inwendige rondslijpmachines 2,7 0 8460 21 15 ---- centerloze uitwendige rondslijpmachines 2,7 0 8460 21 19 ---- andere 2,7 0 8460 21 90 --- andere 2,7 0 8460 29 -- andere

--- rondslijpmachines

8460 29 11 ---- inwendige rondslijpmachines 2,7 0 8460 29 19 ---- andere 2,7 0 8460 29 90 --- andere 2,7 0

 • machines voor het slijpen van gereedschap

8460 31 00 -- met numerieke besturing 1,7 0 8460 39 00 -- andere 1,7 0 8460 40 - hoon- en lapmachines 8460 40 10 -- met numerieke besturing 1,7 0 8460 40 90 -- andere 1,7 0 8460 90 - andere

-- waarbij de instelling in een van de assen tot op ten minste 0,01 mm

8460 90 10 nauwkeurig kan worden geregeld 2,7 0

8460 90 90 -- andere 1,7 0

Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen,

8461 zaagmachines, afsteekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken van metaal of van cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen

8461 20 00 - sterke-armschaafbanken en steekbanken 1,7 0 8461 30 - trekfreesbanken 8461 30 10 -- met numerieke besturing 1,7 0 8461 30 90 -- andere 1,7 0

8461 40 - machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen

-- machines voor het frezen, steken, schaven en slijpen van tandwielen --- van cilindrische tandwielen

8461 40 11 ---- met numerieke besturing 2,7 0 8461 40 19 ---- andere 2,7 0

--- van andere tandwielen

8461 40 31 ---- met numerieke besturing 1,7 0 8461 40 39 ---- andere 1,7 0

-- machines voor het afwerken van tandwielen --- waarbij de instelling in een van de assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld

8461 40 71 ---- met numerieke besturing 2,7 0 8461 40 79 ---- andere 2,7 0 8461 40 90 --- andere 1,7 0 8461 50 - zaagmachines en afsteekbanken

-- zaagmachines

8461 50 11 --- cirkelzaagmachines 1,7 0 8461 50 19 --- andere 1,7 0 8461 50 90 -- afsteekbanken 1,7 0 8461 90 00 - andere 2,7 0

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het stampen of het hameren van metaal; machines (persen daaronder begrepen) voor het buigen,

8462 het vouwen, het strekken, het vlakken, het afknippen, het ponsen of het inkepen van metaal; persen voor het bewerken van metaal of van metaalcarbiden,

andere dan de hiervoor bedoelde machines

8462 10 - machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het stampen of het hameren

8462 10 10 -- met numerieke besturing 2,7 0 8462 10 90 -- andere 1,7 0

 • machines (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken

8462 21 -- met numerieke besturing

8462 21 10 --- voor het bewerken van vlakke producten 2,7 0 8462 21 80 --- andere 2,7 0 8462 29 -- andere 8462 29 10 --- voor het bewerken van vlakke producten 1,7 0

--- andere

8462 29 91 ---- hydraulische 1,7 0 8462 29 98 ---- andere 1,7 0

 • machines (persen daaronder begrepen) voor het afknippen, andere dan gecombineerde machines voor het ponsen en afknippen

8462 31 00 -- met numerieke besturing 2,7 0 8462 39 -- andere 8462 39 10 --- voor het bewerken van vlakke producten 1,7 0

--- andere

8462 39 91 ---- hydraulische 1,7 0 8462 39 99 ---- andere 1,7 0

 • machines (persen daaronder begrepen) voor het inkepen of het ponsen, gecombineerde machines voor het ponsen en afknippen daaronder begrepen

8462 41 -- met numerieke besturing

8462 41 10 --- voor het bewerken van vlakke producten 2,7 0 8462 41 90 --- andere 2,7 0 8462 49 -- andere 8462 49 10 --- voor het bewerken van vlakke producten 1,7 0 8462 49 90 --- andere 1,7 0

 • andere

8462 91 -- hydraulische persen

--- voor het in vorm sinteren van metaalpoeders of voor het tot pakketten of

8462 91 10 blokken persen van metaalafvallen 2,7 0

--- andere

8462 91 50 ---- met numerieke besturing 2,7 0 8462 91 90 ---- andere 2,7 0 8462 99 -- andere

--- voor het in vorm sinteren van metaalpoeders of voor het tot pakketten of

8462 99 10 blokken persen van metaalafvallen 2,7 0

--- andere

8462 99 50 ---- met numerieke besturing 2,7 0 8462 99 90 ---- andere 2,7 0

Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van

8463 metaal of van cermets

8463 10 - trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke

8463 10 10 -- draadtrekbanken 2,7 0 8463 10 90 -- andere 2,7 0 8463 20 00 - schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines 2,7 0 8463 30 00 - machines voor het bewerken van draad 2,7 0 8463 90 00 - andere 2,7 0

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische

8464 producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas

8464 10 00 - zaagmachines 2,2 0 8464 20 - slijp- en polijstmachines

-- machines voor het bewerken van glas

8464 20 11 --- van glazen voor optische doeleinden 2,2 0 8464 20 19 --- andere 2,2 0 8464 20 20 -- voor het bewerken van keramische producten 2,2 0 8464 20 95 -- andere 2,2 0 8464 90 - andere 8464 90 20 -- voor het bewerken van keramische producten 2,2 0 8464 90 80 -- andere 2,2 0

Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op

8465 andere wijze samenvoegen daaronder begrepen) voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde kunststof en van dergelijke

harde stoffen - machines waarmee bewerkingen van verschillende aard zonder tussentijdse

8465 10 gereedschapswisseling kunnen worden uitgevoerd

8465 10 10 -- waarbij het werkstuk bij elke bewerking met de hand wordt toegevoerd 2,7 0 8465 10 90 -- waarbij het werkstuk tussen elke bewerking automatisch wordt toegevoerd 2,7 0

 • andere

8465 91 -- zaagmachines

8465 91 10 --- voor lintzagen 2,7 0 8465 91 20 --- voor cirkelzagen 2,7 0 8465 91 90 --- andere 2,7 0 8465 92 00 -- schaafmachines, freesmachines en profileermachines 2,7 0 8465 93 00 -- schuur-, slijp- en polijstmachines 2,7 0 8465 94 00 -- machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten 2,7 0 8465 95 00 -- boormachines en uitsteekmachines 2,7 0 8465 96 00 -- splijt-, afsnij- en schilmachines 2,7 0 8465 99 -- andere 8465 99 10 --- draaibanken 2,7 0 8465 99 90 --- andere 2,7 0

Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en

8466 met 8465, daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschapshouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen,

voor montage op gereedschapswerktuigen; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten

8466 10 - gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen

-- gereedschaphouders

8466 10 20 --- spandoorns, spantangen en hulzen 1,2 0 --- andere

8466 10 31 ---- voor draaibanken 1,2 0 8466 10 38 ---- andere 1,2 0 8466 10 80 -- zelfopenende draadsnijkoppen 1,2 0 8466 20 - werkstukhouders

8466 20 20 -- werkstukgebonden houders, toebehoren voor werkstukgebonden houders 1,2 0

-- andere

8466 20 91 --- voor draaibanken 1,2 0 8466 20 98 --- andere 1,2 0

8466 30 00 - verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op gereedschapswerktuigen 1,2 0

 • andere

8466 91 -- voor machines bedoeld bij post 8464

8466 91 20 --- van gietijzer of van gegoten staal 1,2 0 8466 91 95 --- andere 1,2 0 8466 92 -- voor machines bedoeld bij post 8465 8466 92 20 --- van gietijzer of van gegoten staal 1,2 0 8466 92 80 --- andere 1,2 0 8466 93 00 -- voor machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8461 1,2 0 8466 94 00 -- voor machines bedoeld bij post 8462 of 8463 1,2 0

Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde

8467 elektrische of niet-elektrische motor wordt aangedreven

 • pneumatisch

8467 11 -- roterend (ook indien met slagmechanisme)

8467 11 10 --- voor metaalbewerking 1,7 0 8467 11 90 --- ander 1,7 0 8467 19 00 -- ander 1,7 0

 • met ingebouwde elektromotor

8467 21 -- boormachines van alle soorten

8467 21 10 --- werkend zonder externe energiebron 2,7 0 --- andere

8467 21 91 ---- elektropneumatische 2,7 0 8467 21 99 ---- andere 2,7 0 8467 22 -- zagen 8467 22 10 --- kettingzagen 2,7 0 8467 22 30 --- cirkelzagen 2,7 0 8467 22 90 --- andere 2,7 0 8467 29 -- ander 8467 29 10 --- voor het bewerken van textielstoffen 2,7 0

--- ander

8467 29 30 ---- werkend zonder externe energiebron 2,7 0 ---- ander

----- slijp- en schuurmachines

8467 29 51 ------ haakse slijp- en schuurmachines 2,7 0 8467 29 53 ------ bandschuurmachines 2,7 0 8467 29 59 ------ andere 2,7 0 8467 29 70 ----- schaafmachines 2,7 0 8467 29 80 ----- heggenscharen, grasscharen en graskantsnijders 2,7 0 8467 29 90 ----- ander 2,7 0

 • ander gereedschap

8467 81 00 -- kettingzagen 1,7 0 8467 89 00 -- ander 1,7 0

 • delen

8467 91 00 -- van kettingzagen 1,7 0 8467 92 00 -- van pneumatisch gereedschap 1,7 0 8467 99 00 -- andere 1,7 0

Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook indien geschikt

8468 voor het snijden, andere dan die bedoeld bij post 8515; machines en toestellen voor het oppervlakteharden, werkend met gas

8468 10 00 - handbranders 2,2 0 8468 20 00 - andere machines en toestellen, werkend met gas 2,2 0 8468 80 00 - andere machines en toestellen 2,2 0 8468 90 00 - delen 2,2 0

Schrijfmachines, andere dan drukkers bedoeld bij post 8443; tekstverwerkende

8469 00 machines

8469 00 10 - tekstverwerkende machines vrij 0

 • andere

8469 00 91 -- elektrische 2,3 0 8469 00 99 -- andere 2,5 0

Rekenmachines en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties; boekhoudmachines,

8470 frankeermachines, machines voor de afgifte van kaartjes en dergelijke machines, met rekenmechanisme; kasregisters

 • elektronische rekenmachines die zonder externe elektrische energiebron

8470 10 00 kunnen functioneren en machines in zakformaat voor het opslaan, het vrij 0

reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties

 • andere elektronische rekenmachines

8470 21 00 -- schrijvende vrij 0 8470 29 00 -- andere vrij 0 8470 30 00 - andere rekenmachines vrij 0 8470 50 00 - kasregisters vrij 0 8470 90 00 - andere vrij 0

Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op

8471 dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen

 • draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet meer

8471 30 00 dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm vrij 0

 • andere automatische gegevensverwerkende machines -- bevattende in dezelfde behuizing ten minste een centrale verwerkingseenheid

8471 41 00 en, al dan niet gecombineerd, een invoer- en uitvoereenheid vrij 0

8471 49 00 -- andere, aangeboden in de vorm van systemen vrij 0

 • verwerkingseenheden, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 8471

8471 50 00 41 en 8471 49, die in dezelfde behuizing een of twee van de volgende soorten eenheden mogen bevatten: geheugeneenheden, invoereenheden en vrij 0

uitvoereenheden - invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing

8471 60 geheugeneenheden bevatten

8471 60 60 -- toetsenborden vrij 0 8471 60 70 -- andere vrij 0 8471 70 - geheugeneenheden 8471 70 20 -- geheugens van centrale eenheden vrij 0

-- andere --- schijvengeheugeneenheden

8471 70 30 ---- optische, magneto-optische daaronder begrepen vrij 0

---- andere

8471 70 50 ----- eenheden voor harde schijven vrij 0 8471 70 70 ----- andere vrij 0 8471 70 80 --- bandgeheugeneenheden vrij 0 8471 70 98 --- andere vrij 0 8471 80 00 - andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines vrij 0 8471 90 00 - andere vrij 0

Andere kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld hectografen en stencilmachines, adresseermachines, machines voor het automatisch afleveren

8472 van bankbiljetten, machines voor het sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potloodslijpmachines, perforeermachines en hechtmachines)

8472 10 00 - duplicators 2 0

 • machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enveloppe steken of het

8472 30 00 van een adresband voorzien van poststukken, machines voor het openen, het sluiten of het verzegelen van correspondentie en machines voor het aanbrengen 2,2 0

of het stempelen van postzegels

8472 90 - andere

8472 90 10 -- geldsorteer-, geldtel- en geldinpakmachines 2,2 0 8472 90 30 -- gelduitgifteautomaten vrij 0 8472 90 70 -- andere 2,2 0

Delen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en dergelijke) waarvan kan

8473 worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen bedoeld bij de posten 8469 tot en met 8472

8473 10 - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8469

-- elektronische assemblages

8473 10 11 --- van machines bedoeld bij onderverdeling 8469 00 10 vrij 0 8473 10 19 --- andere 3 0 8473 10 90 -- andere vrij 0

 • delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8470 -- van de elektronische rekenmachines bedoeld bij de onderverdelingen 8470

8473 21 10, 8470 21 en 8470 29

8473 21 10 --- elektronische assemblages vrij 0 8473 21 90 --- andere vrij 0 8473 29 -- andere 8473 29 10 --- elektronische assemblages vrij 0 8473 29 90 --- andere vrij 0 8473 30 - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8471 8473 30 20 -- elektronische assemblages vrij 0 8473 30 80 -- andere vrij 0 8473 40 - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8472

-- elektronische assemblages

8473 40 11 --- van machines bedoeld bij onderverdeling 8472 90 30 vrij 0 8473 40 18 --- andere 3 0 8473 40 80 -- andere vrij 0

8473 50 - delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor gebruik met de machines bedoeld bij twee of meer van de posten 8469 tot en met 8472

8473 50 20 -- elektronische assemblages vrij 0 8473 50 80 -- andere vrij 0

Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen (poeders en pasta’s daaronder

8474 begrepen); machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste

minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand

8474 10 00 - machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden of het wassen vrij 0

8474 20 - machines en toestellen voor het breken, het malen of het verpulveren

8474 20 10 -- van minerale stoffen van de soort gebruikt in de keramische industrie vrij 0 8474 20 90 -- andere vrij 0

 • machines en toestellen voor het mengen of het kneden

8474 31 00 -- betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel vrij 0 8474 32 00 -- machines voor het mengen van minerale stoffen met bitumen vrij 0 8474 39 -- andere

--- machines en toestellen voor het mengen of het kneden van minerale stoffen

8474 39 10 van de soort gebruikt in de keramische industrie vrij 0

8474 39 90 --- andere vrij 0 8474 80 - andere machines en toestellen 8474 80 10 -- machines voor het persen, het vormen of het gieten van keramische specie vrij 0 8474 80 90 -- andere vrij 0 8474 90 - delen 8474 90 10 -- van gietijzer of van gegoten staal vrij 0 8474 90 90 -- andere vrij 0

Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of

8475 buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk

8475 10 00 - machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas 1,7 0

 • machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk

8475 21 00 -- machines voor het vervaardigen van optische vezels en van onafgewerkte vormen ("ébauches") daarvan 1,7 0

8475 29 00 -- andere 1,7 0 8475 90 00 - delen 1,7 0

8476 Verkoopautomaten (bij voorbeeld voor postzegels, voor sigaretten, voor levensmiddelen, voor dranken), geldwisselapparaten daaronder begrepen

 • verkoopautomaten voor dranken

8476 21 00 -- voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen 1,7 0 8476 29 00 -- andere 1,7 0

 • andere machines

8476 81 00 -- voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen 1,7 0 8476 89 00 -- andere 1,7 0 8476 90 00 - delen 1,7 0

Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor

8477 de vervaardiging van producten van deze stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

8477 10 00 - spuitgietmachines 1,7 0 8477 20 00 - strengpersen (extrudeerpersen) 1,7 0 8477 30 00 - blaasvormmachines 1,7 0 8477 40 00 - vacuümvormmachines en andere thermovormmachines 1,7 0

 • andere giet- of vormmachines en -toestellen -- machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van een

8477 51 00 nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het vervaardigen van binnenbanden 1,7 0

8477 59 -- andere

8477 59 10 --- persen 1,7 0 8477 59 80 --- andere 1,7 0 8477 80 - andere machines en toestellen

-- machines voor het vervaardigen van producten met spons- of celstructuur

8477 80 11 --- machines voor de bewerking van reactieve harsen 1,7 0 8477 80 19 --- andere 1,7 0

-- andere

8477 80 91 --- maalmolens 1,7 0 8477 80 93 --- meng-, kneed- en roermachines 1,7 0 8477 80 95 --- snij- en splijtmachines en afpelmachines 1,7 0 8477 80 99 --- andere 1,7 0 8477 90 - delen 8477 90 10 -- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 8477 90 80 -- andere 1,7 0

8478 Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

8478 10 00 - machines en toestellen 1,7 0 8478 90 00 - delen 1,7 0

Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of

8479 niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

8479 10 00 - machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare werken, van bouwwerken en van dergelijke werken vrij 0

 • machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden van dierlijke olie

8479 20 00 of vet of van plantaardige vette olie of vet 1,7 0

 • persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van hout of van andere

8479 30 houtachtige stoffen, alsmede andere machines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk

8479 30 10 -- persen 1,7 0 8479 30 90 -- andere 1,7 0 8479 40 00 - machines voor het vervaardigen van touw en kabel 1,7 0 8479 50 00 - industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen 1,7 0 8479 60 00 - toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van verdamping 1,7 0

 • andere machines en toestellen

8479 81 00 -- voor de behandeling van metaal, wikkelmachines voor het vervaardigen van elektrische spoelen daaronder begrepen 1,7 0

-- voor het mengen, het kneden, het breken, het malen, het ziften, het

8479 82 00 homogeniseren, het emulgeren of het roeren 1,7 0

8479 89 -- andere

8479 89 30 --- wandelende hydraulische mijnstutten 1,7 0 8479 89 60 --- centrale smeertoestellen 1,7 0

8479 89 91 --- machines en toestellen voor het emailleren en decoreren van keramische producten 1,7 0

8479 89 97 --- andere 1,7 0 8479 90 - delen 8479 90 20 -- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 8479 90 80 -- andere 1,7 0

Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor

8480 gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale

stoffen, voor rubber of voor kunststof

8480 10 00 - vormkasten voor gieterijen 1,7 0 8480 20 00 - modelplaten voor gietvormen 1,7 0 8480 30 - modellen voor gietvormen 8480 30 10 -- van hout 1,7 0 8480 30 90 -- andere 2,7 0

 • vormen voor metalen of voor metaalcarbiden

8480 41 00 -- voor het spuitgieten of het persgieten 1,7 0 8480 49 00 -- andere 1,7 0 8480 50 00 - vormen voor glas 1,7 0 8480 60 - vormen voor minerale stoffen 8480 60 10 -- voor het persgieten 1,7 0 8480 60 90 -- andere 1,7 0

 • vormen voor rubber of voor kunststof

8480 71 00 -- voor het spuitgieten of het persgieten 1,7 0 8480 79 00 -- andere 1,7 0

Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende

8481 kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen

8481 10 - reduceerventielen

8481 10 05 -- gecombineerd met filters of smeerapparaten 2,2 0 -- andere

8481 10 19 --- van gietijzer of van staal 2,2 0 8481 10 99 --- andere 2,2 0 8481 20 - kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging 8481 20 10 -- kleppen voor oleohydraulische overbrenging 2,2 0 8481 20 90 -- kleppen voor pneumatische overbrenging 2,2 0 8481 30 - terugslagkleppen 8481 30 91 -- van gietijzer of van staal 2,2 0 8481 30 99 -- andere 2,2 0 8481 40 - overloopkleppen en veiligheidskleppen 8481 40 10 -- van gietijzer of van staal 2,2 0 8481 40 90 -- andere 2,2 0 8481 80 - andere artikelen

-- sanitaire kranen

8481 80 11 --- mengkranen 2,2 0 8481 80 19 --- andere 2,2 0

-- kranen voor radiatoren van centrale verwarming

8481 80 31 --- thermostatisch werkende kranen 2,2 0 8481 80 39 --- andere 2,2 0 8481 80 40 -- ventielen voor luchtbanden 2,2 0

-- andere --- regelafsluiters

8481 80 51 ---- temperatuurregelaars 2,2 0 8481 80 59 ---- andere 2,2 0

--- andere ---- schuifafsluiters

8481 80 61 ----- van gietijzer 2,2 0 8481 80 63 ----- van staal 2,2 0 8481 80 69 ----- andere 2,2 0

---- klepafsluiters

8481 80 71 ----- van gietijzer 2,2 0 8481 80 73 ----- van staal 2,2 0 8481 80 79 ----- andere 2,2 0 8481 80 81 ---- kogelafsluiters en plugkranen 2,2 0 8481 80 85 ---- vlinderkleppen 2,2 0 8481 80 87 ---- membraanafsluiters 2,2 0 8481 80 99 ---- andere 2,2 0 8481 90 00 - delen 2,2 0 8482 Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers 8482 10 - kogellagers 8482 10 10 -- met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 30 mm 8 0 8482 10 90 -- andere 8 0

8482 20 00 - kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische rollen daaronder begrepen 8 0

8482 30 00 - tonlagers 8 0 8482 40 00 - naaldlagers 8 0 8482 50 00 - cilinderlagers 8 0 8482 80 00 - andere, gecombineerde lagers daaronder begrepen 8 0

 • delen

8482 91 -- kogels, rollen, naalden en dergelijke

8482 91 10 --- rollen in kegelvorm 8 0 8482 91 90 --- andere 7,7 0 8482 99 00 -- andere 8 0

Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellageren rollagerassen; tandwielkasten en andere

8483 overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen);

vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen)

8483 10 - drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken

-- krukken en krukassen

8483 10 21 --- van gietijzer of van gegoten staal 4 0 8483 10 25 --- van gesmeed staal 4 0 8483 10 29 --- andere 4 0 8483 10 50 -- gelede assen of scharnierassen 4 0 8483 10 95 -- andere 4 0 8483 20 - kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers 8483 20 10 -- van de soort gebruikt voor lucht- en ruimtevaartuigen 6 0 8483 20 90 -- andere 6 0

 • kussenblokken, andere dan die voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke

8483 30 lagers; lagerschalen

-- kussenblokken

8483 30 32 --- voor kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers 5,7 0 8483 30 38 --- andere 3,4 0 8483 30 80 -- lagerschalen 3,4 0

 • getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen;

8483 40 kogellageren rollagerassen; versnellingsbakken en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen)

-- getande overbrengingen

8483 40 21 --- cilindrische 3,7 0 8483 40 23 --- conische of cilindrisch-conische 3,7 0 8483 40 25 --- wormwieloverbrengingen 3,7 0 8483 40 29 --- andere 3,7 0 8483 40 30 -- kogellager- en rollagerassen 3,7 0

-- tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid

8483 40 51 --- tandwielkasten en versnellingsbakken 3,7 0 8483 40 59 --- andere 3,7 0 8483 40 90 -- andere 3,7 0 8483 50 - vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen) 8483 50 20 -- van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 8483 50 80 -- andere 2,7 0

8483 60 - koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen daaronder begrepen)

8483 60 20 -- van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 8483 60 80 -- andere 2,7 0

 • afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire

8483 90 overbrengingsorganen; delen

8483 90 20 -- delen van kussenblokken voor lagers van alle soorten 5,7 0 -- andere

8483 90 81 --- van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 8483 90 89 --- andere 2,7 0

Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en

8484 andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen

8484 10 00 - metalloplastische pakking 1,7 0

8484 20 00 - mechanische afdichtingen 1,7 0 8484 90 00 - andere 1,7 0

Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van

8486 halfgeleidermateriaal, van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal, van elektronische geïntegreerde schakelingen of van platte

beeldschermen; machines en apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder C), op dit hoofdstuk; delen en toebehoren

8486 10 00 - machines en apparaten voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal vrij 0

 • machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen of schakelingen

8486 20 van halfgeleidermateriaal of van elektronische geïntegreerde schakelingen

8486 20 10 -- gereedschapswerktuigen werkend met behulp van ultrasone trillingen 3,5 0 8486 20 90 -- andere vrij 0 8486 30 - machines en apparaten voor de vervaardiging van platte beeldschermen

8486 30 10 -- apparaten voor het door chemisch opdampen aanbrengen van lagen op bladen of platen voor elementen met vloeibare kristallen (lcd) 2,4 0

toestellen voor het droog-etsen van patronen op bladen of platen voor

8486 30 30 elementen met vloeibare kristallen (lcd) 3,5 0

-- apparaten voor het door kathodische verstuiving ("sputtering") aanbrengen

8486 30 50 van lagen op bladen of platen voor elementen met vloeibare kristallen (lcd) 3,7 0

8486 30 90 -- andere vrij 0 8486 40 00 - machines en apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder C, op dit hoofdstuk vrij 0 8486 90 - delen en toebehoren 8486 90 10 -- gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen; werkstukhouders 1,2 0

-- andere --- delen van centrifuges voor het aanbrengen van een lichtgevoelige laag op

8486 90 20 bladen of platen voor elementen met vloeibare kristallen (lcd) 1,7 0

--- delen van toestellen voor het reinigen, voorafgaand aan het

8486 90 30 galvaniseringsproces, van de metalen aansluitpunten van de in omhullingen 1,7 0 geborgen schakelingen van halfgeleidermateriaal

--- delen van apparaten voor het door kathodische verstuiving ("sputtering")

8486 90 40 aanbrengen van lagen op bladen of platen voor elementen met vloeibare 3,7 0 kristallen (lcd)

--- delen en toebehoren van toestellen voor het droog-etsen van patronen op

8486 90 50 bladen of platen voor elementen met vloeibare kristallen (lcd) 1,2 0

--- delen en toebehoren van apparaten voor het door chemisch opdampen

8486 90 60 aanbrengen van lagen op bladen of platen voor elementen met vloeibare 1,7 0 kristallen (lcd)

-- delen en toebehoren van gereedschapswerktuigen werkend met behulp van

8486 90 70 ultrasone trillingen 1,2 0

8486 90 90 --- andere vrij 0

Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder

8487 andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van

andere elektrotechnische delen

8487 10 - scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven

8487 10 10 -- van brons 1,7 0 8487 10 90 -- andere 1,7 0 8487 90 - andere 8487 90 10 -- van niet-smeedbaar gietijzer 1,7 0 8487 90 30 -- van smeedbaar gietijzer 1,7 0

-- van ijzer of van staal

8487 90 51 --- van gegoten staal 1,7 0 8487 90 53 --- van gesmeed ijzer of staal 1,7 0 8487 90 55 --- van gestampt ijzer of staal 1,7 0 8487 90 59 --- andere 1,7 0 8487 90 90 -- andere 1,7 0

 
 
 
 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.