Richtlijn 2000/31 - Juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel") - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 23 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn is op 17 juli 2000 gepubliceerd, is op dezelfde dag in werking getreden en moest uiterlijk op 16 januari 2002 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel")

officiële Engelstalige titel

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce')
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2000/31
Origineel voorstel COM(1998)586 NLEN
Celex-nummer i 32000L0031

3.

Key dates

Document 08-06-2000
Bekendmaking in Publicatieblad 17-07-2000; Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 025,OJ L 178, 17.7.2000,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 025
Inwerkingtreding 17-07-2000; in werking datum publicatie zie art 23
Deadline 17-07-2003; ; zie art 21.1
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 16-01-2002; zie art. 22.1

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32000L0031

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel")

Publicatieblad Nr. L 178 van 17/07/2000 blz. 0001 - 0016

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 8 juni 2000

betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel")

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 47, lid 2, en de artikelen 55 en 95,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.