Richtlijn 2002/20 - Machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn is geldig van 24 april 2002 tot 20 december 2020.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn)

officiële Engelstalige titel

Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2002/20
Origineel voorstel COM(2000)386 NLEN
Celex-nummer i 32002L0020

3.

Key dates

Document 07-03-2002
Bekendmaking in Publicatieblad 24-04-2002; Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029,OJ L 108, 24.4.2002,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 035,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 053,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 035,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029
Inwerkingtreding 24-04-2002; in werking datum publicatie zie art 19
Deadline 24-07-2003; ten laatste zie art 18.1
Einde geldigheid 20-12-2020; opgeheven door 32018L1972

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32002L0020

Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn)

Publicatieblad Nr. L 108 van 24/04/2002 blz. 0021 - 0032

Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 7 maart 2002

betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.