Verordening 2004/725 - Verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 23 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De verordening is op 29 april 2004 gepubliceerd en is op 19 mei 2004 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on enhancing ship and port facility security
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2004/725
Origineel voorstel COM(2003)229 NLEN
Celex-nummer i 32004R0725

3.

Key dates

Document 31-03-2004
Bekendmaking in Publicatieblad 29-04-2004; Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 013,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008,OJ L 129, 29.4.2004,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 013
Inwerkingtreding 19-05-2004; in werking datum publicatie + 20 zie art 15
01-07-2004; Toepassing zie art 15
01-01-2005; in werking zie art 15 en art 9.4
01-01-2005; Gedeeltelijke toepassing zie art 15 en art 9.4
01-07-2005; in werking zie art 15 en art 3.2
01-07-2005; Gedeeltelijke toepassing zie art 15 en art 3.2
01-01-2006; in werking zie art 15 en art 9.4
01-01-2006; Gedeeltelijke toepassing zie art 15 en art 9.4
01-07-2007; in werking zie art 15 en art 3.3
01-07-2007; Gedeeltelijke toepassing zie art 15 en art 3.3
01-01-2008; in werking zie art 15 en art 9.4
01-01-2008; Gedeeltelijke toepassing zie art 15 en art 9.4
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32004R0725

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 129 van 29/04/2004 blz. 0006 - 0091

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad

van 31 maart 2004

betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 80, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(2),


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.