33043 NL - beleidsdossier
Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 48 moties ingediend.

3.

Documenten

(386 stuks)

2 13 oktober 2011, brief, nr. 1     KST330431
Brief regering; Green Deal; projecten op het terrein van o.a. energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik van grondstoffen en water
 
2 27 oktober 2011, brief, nr. 2     KST330432
Brief Presidium; Voorstel om het Planbureau voor de Leefomgeving te vragen een doorrekening te maken van de Green Deal
 
2 7 november 2011, brief, nr. 3     KST330433
Brief regering; Reactie Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek om doorrekening van de Green Deal
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.