Kiest de VVD voor vitaliteit of voor VUT?

Met dank overgenomen van J.F. (Jesse) Klaver i, gepubliceerd op donderdag 27 oktober 2011.
Jesse Klaver
Bron: Blog GroenLinks (kamerleden)
 
Jesse Klaver
Bron: Blog GroenLinks (kamerleden)

Jesse Klaver

Ook mijn generatie verdient een eerlijk en goed pensioen. Daarom moeten mensen die niet vroeg begonnen zijn in een zwaar beroep, langer doorwerken. Dat kan niet zonder meer. Het kabinet moet dus ook investeren om mensen langer aan het werk te houden, door te investeren in scholing en loopbaanbeleid. Uitgerekend VVD-ministers Kamp en Weekers willen nu het geld dat daarvoor bedoeld is gebruiken om een nieuwe VUT te introduceren. Daar wil ik een stokje voor steken.

In 2004 stond het museumplein vol met protesterende mensen. Het duo de Geus en Wijn, beiden CDA, wilden iets gaan doen aan de onbetaalbare vroegtijdige vlucht van de arbeidsmarkt. Uiteindelijk gaven de CDA-ers toe aan de sociale partners en bereikten ze niets.

Nu 7 jaar later, is het duidelijk dat deze massale vervroegde uittreding echt niet langer kan. 250 pensioenfondsen dreigen hun toekomstige pensioenverplichtingen niet te kunnen nakomen en de pensioenen van een miljoen Nederlanders moeten mogelijk worden gekort. Helaas trapt het duo Kamp en Weekers, beiden VVD, in dezelfde val als het CDA in 2004. Weer krijgen de sociale partners hun zin en weer maakt het kabinet het mogelijk om eerder te stoppen met werken en dat doen zijn nog wel onder de naam vitaliteitsregeling. En wat krijgen zij daar nu helemaal voor terug van de sociale partners? Niets.

In het regeerakkoord was er nog sprake van een vitaliteitsregeling die deze naam verdient. Namelijk een regeling waarmee mensen in zichzelf kunnen investeren zodat zij zo lang mogelijk gezond en productief aan de slag kunnen blijven. De regeling was bedoeld voor scholing, een leven lang leren, loopbaanbeleid, het opzetten van een eigen bedrijf, het combineren van arbeid en zorg, demotie of deeltijdpensioen. Maar de regeling die nu voorligt, is niets meer dan een regeling voor vervroegde uittreding. Een nieuwe VUT! Wie verkoopt er nu een nieuwe VUT-regeling onder de naam Vitaliteitsregeling? De gemiddelde autoverkoper kan nog wat leren van dit propagandakabinet!

Dit kabinet kiest voor oude politiek met een nieuw, maar grijs sausje. Dit propagandakabinet zegt te strijden voor houdbare overheidsfinanciën, maar doet het tegenovergestelde. Echt leiderschap om Nederland ook in de toekomst gezond te houden, toont dit kabinet niet.

Ik laat dit niet zomaar gebeuren en daarom heb ik een motie ingediend in de Tweede Kamer om het regeerakkoord uit te voeren met een echte vitaliteitsregeling. Dinsdag wordt er gestemd. Zullen de Tweede Kamerleden van de VVD echt voor hun eigen propaganda en tegen hun eigen grondbeginselen gaan stemmen? Ik wacht met spanning af.