Veel tegenstellingen in Egypte!

Met dank overgenomen van P. (Peter) van Dalen i, gepubliceerd op zaterdag 26 november 2011.

Vandaag vele gesprekken gevoerd: met koptische kerkleiders en jongeren, een koptische jurist en uitgever en mensenrechtenactivisten. Binnen de koptische gemeenschap zie je dat jongeren zich anders opstellen dan de ouderen. De ouderen willen graag de vrede bewaren met de vele gematigde moslims. Zij stellen zich gematigd op. De jongere kopten vinden dat te passief. Zij zeggen: waarom is er nog steeds geen onderzoek gedaan naar de moord op kopten in Alexandrië (januari 2011) en de moord in Maspiro waarbij in Caïro enkele weken geleden meer dan 20 kopten de dood vonden. En de Militaire Raad, die kijkt alleen naar het eigen belang, zij willen op een voor hen veilige manier vertrekken: Mubarak’s einde is voor hen het schrikbeeld. Jongeren nemen het niet langer dat de kopten al zo lang gepest en achtergesteld worden. En ze vragen het buitenland om meer aandacht en hulp. Dat geeft meer spanningen maar ook meer duidelijkheid over de verhoudingen zowel binnen de koptische gemeenschap maar vooral ook in geheel Egypte.

Tevens benoemen de kopten de tegenstelling met de rest van de samenleving: er hebben in 2011 veel meer kopten de dood door gewelddadigheden gevonden dan wij weten. Wij horen niet van de vrij afgelegen dorpen waar ook kopten gedood zijn. In totaal zijn er alleen al dit jaar 250 kopten door geweld om het leven gekomen! Onvoorstelbaar. Maar ook: niet voor niets zijn er sinds een jaar al bijna 90.000 kopten uit Egypte vertrokken. En dat niet alleen omdat de economische vooruitzichten slecht zijn. Maar juist vanwege de toenemende spanningen tussen moslims en christenen.

Maar dan: wat te doen? Het land kent vele problemen: analfabetisme, gezondheidszorg alleen voor degenen die geld hebben, politieke instabiliteit en armoede. De EU geeft in de periode 2011-2013 450 miljoen Euro aan een reeks projecten op terreinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, transport en afvalverwerking. Vele van onze gesprekspartners zeggen: focus àl die inspanningen op beter onderwijs en het aanpakken van analfabetisme. Dan kan men lezen en schrijven en zijn de kansen op werk groter. Met die boodschap kan ik aan de slag in het Europees Parlement.

Tenslotte, er zijn nogal wat Nederlanders die ontevreden zijn en snel wat te zeuren hebben. Als de trein 5 minuten te laat komt is voor sommigen de wereld al te klein. Iets te lang geluid gemaakt door de buren en men ontploft! Mijn advies: ga een weekje hier heen en je ziet in wat voor enorme weelde, rust en vrijheid wij in Nederland wonen. Dan neemt dat gezeur meteen af!

Peter van Dalen

Europarlementariër voor de ChristenUnie

Caïro, zaterdag 26-11-2011