Indrukwekkende kerkdienst bij de Kopten

Met dank overgenomen van P. (Peter) van Dalen i, gepubliceerd op zondag 27 november 2011.
Peter van Dalen Tahrirplein 2
Bron: Blog Peter van Dalen

Op zondag uiteraard naar de kerk, ook in hier Egypte. We zijn naar een Koptische kerk gegaan die dit voorjaar doelwit was van een aanslag. Er zijn brandbommen naar binnen geworpen en het interieur van de kerk werd grotendeels verwoest. En nu: de kerk was vrijwel geheel weer opgeknapt.

Er werd avondmaal gevierd. Mannen en vrouwen zitten in gescheiden vakken en gaan ook gescheiden aan. Iedereen loopt naar voren om een stukje brood van de priester te krijgen. Alles verloopt zeer waardig en eerbiedig. Een jonge jongen helpt de priester bij het werk. Hij deelt in de kerk een papier uit waarop instructies staan, hoe de mensen deze week moeten gaan stemmen. Met plaatjes en tekst geeft het papier stap voor stap aan hoe je je stem moet uitbrengen. En de hoofdpriester geeft een korte toelichting aan de gelovigen: ga stemmen! Dat is je plicht.

Overal in de kerk is het symbool van het kruis te zien. Zelfs in de metalen rasters voor de ramen is het kruis duidelijk te zien. Zichtbaar voor alle voorbijgangers. En dat is moedig. De kerk is doelwit geweest. En de kerk staat in een door moslims bewoonde wijk. Een getuigenis te midden van vele andersdenkenden. Te midden van mensen die de kerk graag zouden zien vertrekken. Daar staat het kruis voor iedereen zichtbaar overeind. Dat maakt je stil! Indrukwekkend!

In ons land spelen in de geschiedenis van de kerk vijandelijkheden ook een hoofdrol. Met name bij het scheuren van kerken. Soms was een artikel uit een kerkdocument de oorzaak, of kregen dominees een onoverbrugbaar verschil van mening. Tsja, zou dat niet anders hebben gekund? Was die strijd écht nodig? Hier in Caïro strijdt de kerk letterlijk op het scherpst van de snede. Die strijdende kerk verdient onze volle steun en ons gebed! Dat hebben we getoond door hier te zijn. Steun te geven aan mede-gelovigen die dag-in-dag-uit aan de frontlinie staan.

Peter van Dalen

Europarlementariër voor de ChristenUnie

Caïro, zondag 27-11-2011