Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) heeft tot doel de uitvoering van het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid financieel mogelijk te maken. Het is een van de Europese structuur- en investeringsfondsen die samen een sterkere en duurzamere Europese economie moeten bewerkstelligen.

Sinds 1 januari 2014 geldt in Europa een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid, dat als grootste doel de verduurzaming van de visserij heeft. Om vissers en kustgemeenschappen te helpen bij de overgang naar duurzame visserij, is in 2014 het EFMZV in het leven geroepen. In de periode 2021-2027 richt het fonds zich voornamelijk op het stimuleren van kleinschalige visserij. Naast het helpen van vissers bij de overgang naar duurzame visserij, ondersteunt het fonds ook kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economie.

Voor de periode 2021-2027 heeft het fonds - prijspeil 2021 - een omvang van 6,1 miljard euro. Het verstrekken van subsidies uit het fonds in Nederland verloop via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland i.

1.

Meer informatie