Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) heeft tot doel de uitvoering van het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid i financieel mogelijk te maken. Het is een van de Europese structuur- en investeringsfondsen die samen een sterkere en duurzamere Europese economie moeten bewerkstelligen.

Sinds 1 januari 2014 geldt in Europa een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid, dat voornamelijk een verduurzaming van de visserij tot doel heeft. Om vissers en kustgemeenschappen bij de overgang naar duurzame visserij te helpen, is in 2014 het EFMZV in het leven geroepen. In de periode 2021-2027 moet het fonds zich vervolgens voornamelijk gaan richten op het stimuleren van kleinschalige visserij.

Naast het helpen van vissers bij de overgang naar duurzame visserij, ondersteunt het fonds ook kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economie. Bovendien financiert het projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten en moet het de toegang tot financiering vereenvoudigen.

Het verstrekken van subsidies uit het fonds in Nederland verloop via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland i.

1.

Meer informatie