Reisverslag Turkije: deel 1

Met dank overgenomen van P. (Peter) van Dalen i, gepubliceerd op zaterdag 3 december 2011.

Istanbul is een wereldstad. De duurste winkels zijn er te vinden. Exclusieve kantoorgebouwen staan langs de Bosporus. Deze zeeverbinding deelt de stad in 2 helften: het Europese deel in het westen, het begin van Azië op de oostelijke helft.

In de stad woont een grote Aramese gemeenschap. En niet alleen daar: eveneens in diverse Duitse steden, Amsterdam en Enschede wonen gemeenschappen van Aramese christenen. Gemeenschappen groter dan die nu nog in het oorspronkelijke land wonen. Het “hart-land” van de Arameeërs is in Oost-Turkije. Vele dorpen liggen er waar nog Aramese christenen wonen. De steden Mardin en Midyat zijn hun belangrijkste woonplaatsen. Beide steden liggen op enkele tientallen kilometers van de grens met Syrië. Bij de steden liggen nog tientallen oude kloosters. Het bekendste klooster is Mor Gabriel, het klooster van Sint-Gabriël. Daar hoop ik komende dinsdag te zijn. Daar wordt ook nog de aloude taal gesproken, het Aramees. Vermoedelijk de oudste taal ter wereld. Gesproken door de Here Jezus Christus zelf.

Vele Arameeërs zijn in de loop der eeuwen vertrokken uit hun 'hart-land', dat zij Tur-Abdin noemen: berg van de dienaren van God. Vanwege hun christelijke geloof zijn ze vele malen vervolgd en werden velen gedood. Met als tragisch dieptepunt het bloedbad aangebracht door Turken én Koerden in 1915. Het jaar waarin én Armeniërs én Arameeërs werden afgeslacht. Arameeërs zwermden weg vanuit hun 'hart-land', ook naar buiten Turkije. Momenteel wonen er naar schatting nog enkele duizenden in hun originele gebied. Net zoveel als in Amsterdam.

Zondag 4 december hebben we in Istanbul de evangelische Duitse kerk bezocht. Die bestaat dit jaar 150 jaar. In 1861 hebben Duitsers hier hun eigen kerk opgericht. Dat is groots gevierd met onder andere diverse (orgel-) concerten en de “Festgottesdienst” op zondag. Het hoofd van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), dominee Schneider, kwam over om de dienst te leiden.

Peter van Dalen is in Turkije. Zowel in Istanbul als Oost-Turkije heeft hij gesprekken met kerkleiders en bestuurders. Vooral de situatie van de Aramese christenen staat centraal in zijn bezoek. Voor het RD houdt hij een reisverslag bij.