COM(2012)27 EU - Aanbeveling
Goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie met Zuid-Afrika

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de regering van Zuid-Afrika

officiële Engelstalige titel

RECOMMENDATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the approval of an Agreement for cooperation in the peaceful uses of nuclear energy between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of South Africa
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2012)27 NLEN
Extra COM-nummers COM(2012)27
Celex-nummer i 52012DC0027

2.

Key dates

Document 02-02-2012
Online publicatie 03-02-2012
Besluit 07-06-2012

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.