Brief commissie; Voorstel om subsidiariteitsbezwaar te maken - Verordening geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens COM (2011) 828 - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 23 oktober 2020
kalender

Brief commissie; Voorstel om subsidiariteitsbezwaar te maken - Verordening geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens COM (2011) 828

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 164

Verordening geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens COM (2011) 828 i

Nr. 1

BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 februari 2012

Op 1 december 2011 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Verordening over geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens, COM (2011) 828 i gepubliceerd.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft dit voorstel getoetst op subsidiariteit. Door deze commissie is bijgaande conceptbrief opgesteld.

Conform de procedureafspraak bij het Reglement van Orde leg ik namens de vaste commissie voor Europese zaken deze brief nu graag ter instemming aan de Kamer voor.1

Voorgesteld wordt, deze brief aan de Europese Commissie te sturen, en tevens aan de overige Europese instellingen en de Nederlandse regering.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R. W. Knops

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.