Kabinet moet zich inzetten voor vrijlating Hamza Kashgari

Met dank overgenomen van K. (Khadija) Arib i, gepubliceerd op zondag 12 februari 2012.

Het kabinet moet zich inzetten voor de vrijlating van de Saudische journalist Hamza Kashgara. Ik heb minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal gevraagd bij Saudi-Arabië te protesteren tegen de mogelijke doodstraf die Kashgari boven het hoofd hangt nadat hij op Twitter kritiek had geuit op de islamitische profeet Mohammed. Mocht Saudi-Arabië daar geen gehoor aan geven, dan ben ik van mening dat Nederland Kashgari asiel zou kunnen aanbieden.

Vragen van de leden Timmermans en Arib (beiden PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de uitlevering door Maleisië van Hamza Kashgari aan Saoedi-Arabië.

1.Heeft Maleisië de Saudische journalist Hamza Kashgari, die zijn land was ontvlucht nadat hij op Twitter kritiek had geuit op de profeet Mohammed, teruggestuurd naar Saoedi-Arabië?

2.Kan Kashgari in Saoedi-Arabie veroordeeld zelfs tot de doodstraf veroordeeld kan worden vanwege die tweet?

3.Zo ja, deelt u dan de mening dat dit een bijzondere ernstige schending is van fundamentele mensenrechten?

4.Zo ja, bent u bereid hiertegen een krachtig protest te laten horen, zowel bilateraal als via de EU, tegenover de Saudische autoriteiten?

5.Bent u bereid bilateraal en via de EU vrijlating en ontslag van rechtsvervolging voor Kashgari te bepleiten bij de Saudische autoriteiten? Zo nee, waarom niet?

6.Indien de Saudische autoriteiten dit afwijzen, bent u dan bereid Kashgari asiel aan te bieden en ervoor te pleiten dat alle lidstaten van de EU zulks doen? Zo nee, waarom niet?